X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48955
Przesłano:

Las wita nas.Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
PRZEPROWADZONYCH W DNIU
W GRUPACH WYCHOWCZYCH
„Las wita nas”

CEL OGÓLNY:
 Zwiększenie wiedzy uczniów na temat rodzajów lasu oraz zwierząt w nich występujących

CELE OPERACYJNE:
Wychowanek:
 Wyjaśnia co to jest las
 Potrafi wymienić drzewa liściaste i iglaste
 Wymienia poszczególne typy lasów
 Rozpoznaje zwierzęta, które żyją w lasach
 Potrafi bawić się z innymi oraz współpracować w grupie
 Umie miło spędzać czas
METODY PRACY: słowne, oglądowa, zadaniowe
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, karty pracy, spinacze, kartony, kredki, farby, pędzle, mazaki, papier kolorowy, klej, nożyczki, dziurkacze.
CZAS TRWANIA: 90 minut

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Część wstępna – wprowadzenie w tematykę zajęć.
 Powitanie, ustalenie zasad uczestnictwa w zajęciach
 Podanie tematu oraz celów zajęć
2. Część właściwa.
 Utworzenie przez wychowanków hasła z literek „Lasy i zwierzęta leśne”
 Prezentacja multimedialna o rodzajach lasów i zwierzętach, które w nich żyją
 Zagadki o zwierzętach
 Pytania do prezentacji
 Co to jest las?
 Wymień rodzaje lasów
 Jakie drzewa występują w lesie liściastym?
 Jakie drzewa występują w lesie iglastym?
 Jakie zwierzęta żyją w lesie?
 Gra dydaktyczna – Piętra lasu
Wychowankowie losują kartoniki z nazwą rośliny rosnącej w lesie, mają określić jej wysokość i odpowiednio się ustawić:
 Wysokie – stoją z rękoma uniesionymi w górze
 Średnie – klęczą
 Niskie – siedzą po turecku
 Prezentacja multimedialna z wycieczki do Lasu Łagiewnickiego
 Uzupełnianie kart pracy związanych z wycieczką
 Rozsypywanka – wychowankowie układają zdania na pociętych kartkach:
 Oszczędzaj papier, ponieważ w ten sposób ratujesz drzewa przed wycięciem
 Nie rozpalaj ognisk
 Nie zrywaj roślin, które są pod ochroną
 Chodź po wyznaczonych ścieżkach
 Nie zostawiaj butelek, ponieważ od szkła może zapalić się las
 W lesie zachowuj się cicho, gdyż hałas płoszy zwierzęta
 Praca plastyczna – wychowankowie w grupach rysują las liściasty, iglasty, mieszany

3. Część końcowa – podsumowanie.
 Każda grupa omawia jaki las namalowała i jakie w nim występują drzewa i zwierzęta
 Podziękowanie za wspólne zajęcia
 Porządkowanie miejsca pracy
Opracowanie:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.