X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48954
Przesłano:

Wprowadzenie litery L na podstawie piosenki pt. ,,Latawce". Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej specjalnej z lekkim upośledzeniem

Scenariusz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej specjalnej z lekkim upośledzeniem

Zapis w dzienniku: Wprowadzenie litery L na podstawie piosenki pt. ,,Latawce’’.
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna.
Cele:
Cele rewalidacyjne:
1. Usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.
2. Usprawnianie percepcji słuchowej poprzez wystukiwanie rytmu piosenki pt. ,,Latawce” oraz wyklaskiwanie sylab w wyrazach: lot, lecieć, latawiec.
3. Usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych i ich integracja pioprzez ćwiczenia wzrokowo- słuchowo- ruchowe.
4. Rozwijanie funkcji językowych poprzez odczytanie z tablicy etykiet, odgadywanie zagadki oraz wypowiadanie się na temat części składowych latawca.
Cele ogólne:
1. Zapoznanie uczniow z obrazem graficznym litery L.
2. Kształtowanie umiejętności pisania litery L.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Odtwarza wzór litery L na płaszczyźnie i w przestrzeni.
2. Poprawnie zapisuje litere L w liniaturze zeszytu.
3. Potrafi opisać wygląd latawca.
Cele wychowawcze:
1. Wdrażanie uczniów do samokontroli i autokorekty podczas nauki pisania nowej litery.
2. Wprowadzanie uczniów w stan relaksacji poprzez zabawę wyciszającą.
Metoda pracy:
1. Metoda Dobrego Startu.
Formy pracy:
1. Zbiorowa
2. Indywidualna
Środki dydaktyczne:
1. Nagranie piosenki pt. ,, Latawce”.
2. Zestawy woreczków ( po trzy dla każdego ucznia).
3. Sznurki.
4. Etykiety z częściami składowymi latawca.
5. Latawiec z bloku i sznurka.
6. Wzory litery L pisanej i drukowanej.
7. Wstążki ( po dwie dla każdego ucznia).
8. Karty do ćwiczeń grafomotorycznych.
9. Kartka z zapisaną zagadką.
10. Ołówki.

Przebieg zajęć:
I. Zajęcja wstępne:
1. Zabawa powitalna pt. ,, Witam Cię”.
Uczniowie stają naprzeciwko siebie. Podają sobie prawe dłonie, witają się również prawymi stopami, kolanami, łokciami i biodrami.
2. Wprowadzenie do tematu poprzez rozwiązanie zagadki:
Z listewek, z papieru zrobiony przez ciebie. Przy wietrze jesiennym szybuje po niebie.
3. Zaprezentowanie dzieciom latawca zrobionego z papieru i sznurka.
4. Wypowiadanie się dzieci na temat latawca: ( czy kiedyś budowały latawiec, co jest potrzebne do jego zbudowania).
5. Odczytanie z tablicy etykiet z kolejnymi częściami składowymi latawca: (Mały trójkąt, duży trójkąt, sznurek- pokazanie tych części przez prowadzącego zajęcja na zaprezentowanym wcześniej latawcu).
6. Wysłuchanie piosenki pt. ,,Latawce” i odpowiedzenie przez uczniow na następujące pytania: Dokąd polecą latawce? Czego latawce dotykają w górze?
7. Wspólne wyklaskiwanie sylab w wyrazach: lot, lecieć, latawiec.
II. Zajęcja właściwe:
A. Ćwiczenie ruchowe
1. Kreślenie przez uczniów za pomocą wstążki koła przed sobą.
B. Ćwiczenie ruchowo- słuchowe
1. Słuchanie piosenki oraz wystukiwanie jej rytmu wewnętrzną stroną prawej dłoni na trzech woreczkach leżących obok siebie ( pamiętając, że zawsze należy zaczynać od lewej strony , tak jak podczas pisania).
C. Ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe
1. Zademonstrowanie obrazu graficznego litery L drukowanej i pisanej. 2. Zanalizowanie i omówienie wzoru litery:
* Jak wygląda? Z jakich elementów się składa?
* Ile ich jest?
* Jaki mają one kształt?
* Jak są ułożone w przestrzeni?
3. Wodzenie palcem po wzorze litery L z fakturą w rytm piosenki pt. ,,Latawce”. 4. Ułożenie litery L ze sznurka ( najpierw na wzorze, a potem na stole). 5. Wykonanie zadań na karcie ćwiczeń. 6. Ćwiczenie w pisaniu litery L w liniaturze zeszytu. 7. Omówienie prac przez uczniów. Wybranie najładniej napisanej litery ( narysowanie wokół niej obłoczku).
III Zajęcja końcowe:
1. Zabawa relaksacyjna pt. ,,Wieje wiatr”.
Na hasło "wieje wiatr", dzieci trzymają w rękach wstążki, unoszą je w górę i poruszają nimi w powietrzu. Na hasło "wiatr przestał wiać latawce odpoczywają" przechodzą do siadu skrzyżnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.