X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48951
Przesłano:
Dział: Języki obce

Quelle heure est-il? Konspekt lekcji z języka francuskiego

Temat lekcji: Quelle heure est-il? Która jest godzina?

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
- wymienia poprawnie liczebniki do 60
- w miarę poprawnie określa pełne godziny, z minutami, kwadranse, w pół do...
- współpracuje w grupie
- rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
- posługuje się nowymi technologiami w nauce języka obcego
- określa godziny przekazane w formie ustnej i pisemnej

Pomoce dydaktyczne:
- tablica, projektor, ćwiczenia multimedialne platforma : lexiquefle.free.fr, podręcznik Francofolie express 1, płyta cd, karty z wydrukami godzin, kserokopie ćwiczeń,

Techniki pracy:
-praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w grupach

Przebieg lekcji :

1. Czynności wstępne: Powitanie, sprawdzenie listy obecności, rozgrzewka językowa (krótkie powtórzenie liczebników 1-60)- 5 min.

2. Prezentacja: (15 min.)

- Nauczyciel w oparciu o materiały multimedialne ( lexiquefle.free.fr) prezentuje pełne godziny i
prosi uczniów o powtarzanie. Czynność ta zostaje powtórzona dla wszystkich konstrukcji: godzina pełna, kwadrans po, wpół do, za kwadrans, po..., za ...
- Poznawane konstrukcje zostają zapisane na tablicy np.
Il est deux heures. Il est quatre heures et demie. Il est 5 heures moins le quart. Il est 6 heures dix.

3.Ćwiczenia multimedialne: (10 min) Rozumienie ze słuchu.

- Uczniowie przystępują do wykonania ćwiczeń utrwalających( ćwiczenia w słuchaniu) :
dopasowywanie zegarów do usłyszanych godzin.

4. Ćwiczenia utrwalające. – Gra dydaktyczna. (10 min).

a) Uczniowie otrzymują co najmniej po 3 karty. Na jednej stronie każdej karty (kolor biały) znajduje się godzina zapisana cyfrą, na drugiej ( kolorowej) godzina zapisana słownie ale z innej karty. Zadaniem uczniów jest odczytanie oraz wyszukiwanie poprawnych odpowiedzi. Nauczyciel dzieli klasę na kilka grup, każdej rozdaje wcześniej przygotowane talie kart. Wszystkie karty z jednej strony są koloru białego i mają swoje numery, z drugiej strony karty mają inny kolor, posiadają te same numery oraz odpowiedzi ale z zupełnie innych kart.

Ćwiczenie dodatkowe
b) Zabawa w „głuchy telefon”: Uczniowie ustawiają się w rzędzie. Ich zadaniem jest powtarzanie po kolei usłyszanej godziny od nauczyciela lub innego ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.