X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48903
Przesłano:
Dział: Języki obce

Review - Body and emotions. Powtórka i utrwalenie materiału - ciało i emocje, opis postaci. Scenariusz lekcji z języka angielskiego klasa 1 z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz lekcji z języka angielskiego
Prowadzący: ............................
Klasa: I a
Data: 16.05.2022
Temat: Review – Body and emotions – Powtórka i utrwalenie materiału – ciało i emocje, opis postaci

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
• uczniowie znają przymiotniki: big, small
• uczniowie znają nazwy kolorów
• uczniowie znają liczby od 1-20
Cele lekcji:
• uczeń poznaje przymiotniki: long, short, round
• uczeń skutecznie utrwala poznane słownictwo: części ciała, nazwy emocji
• uczeń zna poprawną wymowę utrwalanych słów
• uczeń współpracuje w grupie
• uczeń potrafi prostymi zdaniami opisać swój wygląd zewnętrzny i emocje z wykorzystaniem struktur: I’ve got ..., I’m ....
Cele sformułowane w języku ucznia:
• utrwalisz poznane nazwy części ciała i emocji;
• utrwalisz poprawną wymowę poznanych słów;
• nauczysz się opisywać prostymi zdaniami swój wygląd i emocje
Nacobezu:
• potrafisz z pamięci nazwać większość najważniejszych części ciała
• potrafisz nazwać niektóre emocje
• potrafisz prostymi zdaniami opisać swój wygląd i emocje

Informacja zwrotna od nauczyciela
Ustna informacja występująca na różnych etapach lekcji:
• podczas ćwiczenia wymowy
• podczas wykonywania ćwiczeń samodzielnie w zeszycie ćwiczeń oraz przy tablicy interaktywnej
• podczas pracy w grupie
• podczas wypowiedzi ustnej na swój temat
Metody i formy pracy:
• Metody aktywizujące – metoda reagowania całym ciałem (metoda TPR), gry i zabawy - kalambury; wykorzystanie piosenek anglojęzycznych;
• Praca z tablicą interaktywną
• Praca indywidualna
• Praca w grupach
Materiały i pomoce dydaktyczne:
• Multibook Hello Explorer 1
• Zeszyt ćwiczeń Hello Explorer 1
• Tablica interaktywna
• Arkusze papieru A3, kredki

Przebieg lekcji

Część wprowadzająca

1. Piosenka powitalna
2. Sprawdzenie obecności
3. Przedstawienie celów lekcji w języku ucznia i nacobezu

Część główna

1. Powtórzenie nazw części ciała: Dzieci stają na środku sali. Nauczyciel wypowiada głośno nazwy części ciała lub wydaje polecenia: Touch your head / Touch your foot, itd. Dzieci wykonują czynności razem z nauczycielem. Następnie nauczyciel nie wypowiada słów, a jedynie wskazuje daną część ciała, a uczniowie wypowiadają właściwą nazwę na głos.
2. Powtórzenie nazw emocji - zabawa w kalambury. Nauczyciel za pomocą mimiki wyraża różne emocje, uczniowie nazywają te emocje w języku angielskim. Następnie na środek wychodzą wybrani uczniowie i przejmują rolę nauczyciela – wyrażają emocje za pomocą mimiki, a reszta uczniów odgaduje słowa.
3. Piosenka: Śpiewanie piosenki “Head, shoulders, knees and toes”.
4. Zeszyt ćwiczeń str. 92-93 – nauczyciel tłumaczy uczniom treść zadań, uczniowie pracują samodzielnie, nauczyciel monitoruje ich pracę. Następnie nauczyciel sprawdza z uczniami zadania - wybrani uczniowie wykonują poszczególne przykłady na tablicy interaktywnej.
5. Praca w grupach – nauczyciel dzieli uczniów na grupy, każda grupa otrzymuje arkusz papieru A3. Zadaniem uczniów jest narysować postać, którą będzie opisywać nauczyciel. Po każdym zdaniu wypowiedzianym przez nauczyciela, następuje zmiana ról w grupie, tak aby każde dziecko w grupie miało szansę narysować fragment postaci. Po zakończonym zadaniu, uczniowie prezentują swoje prace, a nauczyciel je omawia.
6. Wypowiedzi ustne – opisywanie swojego wyglądu. Chętni uczniowie prostymi zdaniami opisują swój wygląd – utrwalanie i ćwiczenie konstrukcji „I’ve got”, „I’m” oraz poznanego słownictwa.

Część podsumowująca

1. Podsumowanie lekcji – Koło ewaluacji na Wordwall.net - dokończenie zdań podsumowujących przez niektórych uczniów
2. Ocena aktywności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.