X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48883
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jungle animals - zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK w przedszkolu

Scenariusz zajęcia z języka angielskiego

1. PROWADZĄCA: Halina Czepczar
2. DATA: 11.02.2021
3. GRUPA: Biedronki 5-latki
4. TEMAT: Jungle animals – utrwalenie nazw dzikich zwierząt.
5. PROGRAM: „Play with me”. Program nauczania języka angielskiego.
Program własny.

6. OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestem.

7. CELE OGÓLNE
• Utrwalenie nazw dzikich zwierząt: a tiger, a lion, a crocodile, a parrot, a monkey, a snake, a giraffe, an elephant, a tucan, a kangaroo, a hippo, a frog.

8. CELE SZCZEGÓŁOWE
Dziecko:
• Aktywnie uczestniczy w zabawach i zajęciach
• Nazywa po angielsku nazwy zwierząt : a tiger, a lion, a crocodile, a parrot, a monkey, a snake, a giraffe, an elephant, a tucan, a kangaroo, a hippo, a frog.
• Potrafi odpowiedzieć na pytanie „What is this? This is a...
• Potrafi zaśpiewać piosenkę „Hello, hello, can you clap your hands)
• Potrafi rozpoznać odgłos zwierzęcia (żaba, małpa, słoń)
• Potrafi korzystać z tablicy multimedialnej.
• Wie, że z urządzeń multimedialnych należy korzystać pod nadzorem osób dorosłych.

9. POMOCE:
• Głośnik bezprzewodowy,
• Telefon do odtwarzania piosenek,
• Pacynka Frankie
• Karty z obrazkami / Flashcards
• Tablica multimedialna, pendrive z przygotowanymi zagadkami
• Tablet
• Krążki AR

10. METODY:
• Metoda naturalna
• Metoda reagowania całym ciałym (TPR)

11. FORMY:
• Zbiorowa
• Indywidualna

12. TEMAT OBSERWACJI:
Kształtowanie kompetencji cyfrowych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wdrażanie do odpowiedzialnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym i multimadialnym.

13. PRZEBIEG ZAJĘĆ:
A. „Hello, hello, can you clap your hands” (SSS) - piosenka na przywitanie.
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Dzieci ilustrują ruchem treść piosenki.
Przywitanie dzieci „Hello” “sit down, please”

B. Przypomnienie nazw zwierząt.
Nauczyciel pokazuje dzieciom karty z obrazkami i pyta “What’s this?”. Dzieci odpowiadają (This is a(n)... tiger/lion/snake/monkey/parrot/crocodile/giraffe/tucan/frog/ elephant/hippo/kangaroo

C. „What’s missing? Czego brakuje?
Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu “Close your eyes”. Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu. „Open your eyes. What’s missing?”. Dzieci odgadują jakiego zwierzęcia brakuje.

D. Guessing – zgadywanki (Film przygotowany przez nauczyciela)
Nauczyciel odtwarza dzieciom przygotowany przez siebie film z zagadkami. Zadaniem dzieci jest odgadnąć co to za zwierzę mając przedstawiony kontur zwierzęcia lub jego odgłos.

E. Memory game – gra przygotowana przez nauczyciela na tablicy multimedialnej
https://wordwall.net/pl/resource/10617833/jungle-animals-pasujące-pary Dzieci kolejno podchodzą do tablicy multimedialnej i odkrywają po dwa obrazki starając się odnaleźć 2 identyczne zwierzęta.
F. Zabawa ruchowa do piosenki ”The animal song” https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
Dzieci wykonują czynności podane w piosence i naśladują sposób poruszania się zwierząt
Jump like a kangaroo, swing like an elephant, shake like a rattle snake, fly like a pelican, sleep like a koala

G. Zabawa ruchowa do piosenki „Let’s go to the zoo”
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
Dzieci ilustrują ruchem tekst piosenki i poruszają się tak jak zwierzęta wymienione w piosence (elephant, kangaroo, monkey, penguin, snake, polar bear”)

H. At the Zoo – “Wyczarowywanie zwierząt za pomocą krążków AR” (krążki dostępne z mini maty do kodowania EduSense)
Nauczyciel z pacynką Frankiem za pomocą tabletu z zainstalowaną aplikacją Puzzle AR i krążków AR „wyczarowuje zwierzęta”. Dzieci nazywają wyczarowane zwierzęta.

I. “Open the box” – gra na tablicy multimedialnej przygotowana przez nauczyciela
Dzieci podchodzą do tablicy i otwierają wskazane pudełko (numery) przez nauczyciela podając nazwę zwierzęcia.
https://wordwall.net/pl/resource/10517200/jungle-animals

J. „Bye bye song” – piosenka na pożegnanie
Nauczyciel i pacynka Frankie żegnają się z dziećmi, pytając czy dzisiejsze zajęcia się im podobały.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.