X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48866
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect - notatka

Czasu Present Perfect używamy:
- gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz np.
My brother has broken his leg. Mój brat złamał nogę. (i nie może teraz chodzić)
I haven’t done my homework. Nie odrobiłem pracy domowej. (z powodu jej braku teraz dostanę jedynkę)
- gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej np.
I have lived in Poland for ten years. Mieszkam w Polsce od dziesięciu lat.
Mary has been to London since Monday. Mary jest w Londynie od poniedziałku.

Zdania twierdzące:
I/ you/ we/ they + have + III forma czasownika + reszta zdania
He/ she / it + has + III forma czasownika + reszta zdania
Przykłady:
I have cleaned my room. Posprzątałem swój pokój.
You have seen a tiger. Ty widziałeś tygrysa.
He has opened the letter. On otworzył list.

Zdania przeczące:
I/ you/ we/ they + haven’t + III forma czasownika + reszta zdania
He/ she / it + hasn’t + III forma czasownika + reszta zdania
Przykłady:
I haven’t been to London. Ja nie byłem w Londynie.

She hasn’t done her homework. Ona nie odrobiła pracy domowej.

You haven’t eaten your sandwich. Ty nie zjadłeś kanapki.

Pytania:
Have + I/ you/ we/ they + III forma czasownika ... ?
Has + he/ she/ it + III forma czasowniika... ?
Przykłady:
Have you bought a new car? Yes, I have. No, I haven’t.

Czy ty kupiłeś nowy samochód? Tak Nie

Has he eaten his sandwich? Yes, he has. No, he hasn’t.

Czy on zjadł kanapkę? Tak Nie

Pytanie szczegółówe:
Why have you decided to visit this country? Dlaczego zdecydowałeś się odwiedzić ten kraj?

III forma czasownika - zasady
W przypadku czasownika regularnego, trzecią formę czasownika tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d np.
grać: play – played,
pracować: work – worked,
kończyć: finish – finished,
lubić: like – liked,
mieszkać: live – lived ,
oglądać: watch – watched ,
odwiedzać: visit – visited,
zaczynać: start – started ,
czekać: wait – waited,
spojrzeć: look – looked,
pomagać: help – helped,
słuchać: listen – listened,
gotować: cook – cooked,
malować: paint – painted.

III formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach (np.tabela w podręczniku), trzeba się ich nauczyć na pamięć, np.
być : be – was - been,
łamać: break- broke- broken,
przynosić: bring- brought - brought,
budować: build- built- built,
kupować: buy- bought- bought,
przychodzić: come – came - come.
robić : do - did – done,
pić: drink – drank - drunk,
jeść: eat – ate - eaten,
iść: go- went- gone,
dostać: get- got - got,
dawać: give- gave- given,
mieć: have- had- had
słyszeć: hear- heard- heard
wiedzieć, znać: know – knew - known,
opuszczać: leave- left - left
robić: make – made- made
kłaść: put – put - put
widzieć: see- saw- seen,
mówić: speak- spoke- spoken,
brać: take – took - taken,
wygrywać: win – won- won,
pisać: write –wrote - written,

ever - kiedykolwiek
Have you ever eaten sushi? Czy kiedykolwiek jadłeś sushi?
Has she ever been to Paris? Czy ona kiedykolwiek była w Paryżu?

never- nigdy
I have never been to Thailand. Ja nigdy nie byłem w Tajlandii.
Mary has never seen a shark. Mary nigdy nie widziała rekina.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.