X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48736
Przesłano:

Piękna nasza Polska cała - Kujawy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Prowadzący: Agnieszka Wójcicka
Temat: „Piękna Nasza Polska Cała – Kujawy”.
Data: 25.02.2021 r.
Uczestnicy: Gr. II „Jagódki”
Realizacja Podstawy programowej: I: 5; III: 5,9; IV: 1, 2,7,9, 10,11,12,14,15.

Cele ogólne:
• kształtowanie postawy patriotycznej;
• poznanie tradycji, kultury, zabytków, kulinariów, legend i podań regionu Kujaw;
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
• kształtowanie przynależności do wspólnoty regionalnej.

Cele operacyjne – dziecko:
• potrafi wskazać na mapie Kujawy, Toruń i Bydgoszcz;
• rozpoznaje wybrane herby;
• rozpoznaje i nazywa charakterystyczne zabytki i miejsca na Kujawach;
• rozpoznaje i nazywa wybrane elementy stroju regionalnego kujawskiego;
• zgodnie współpracuje z rówieśnikiem podczas wykonywania zadania;
• prawidłowo klasyfikuje elementy i odwzorowuje ich ułożenie;
• rozwija orientację przestrzenną;
• liczy w dostępnym zakresie;
• śpiewa zaproponowane piosenki i bawi się przy nich;
• bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych
i tanecznych;
• wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu;
• jest sprawne ruchowo;
• wypowiada się na temat wysłuchanego podania oraz zna potrawy regionalne.

Metody pracy: czynne, słowne, oglądowe.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: mapy Polski; herby: województwa kujawsko - pomorskiego, Torunia
i Bydgoszczy; treści legend z ilustracjami „Jak myszy Popiela zjadły” oraz „Toruńskie pierniki; współczesne i archiwalne fotografie zabytków i miejsc charakterystycznych dla Kujaw; fotografie stroju ludowego kujawskiego; elementy stroju ludowego kujawskiego; lalka w stroju ludowym kujawskim; kartony do pracy w parach; sylwety postaci męskiej
i żeńskiej do ubierania wraz z elementami stroju kujawskiego męskiego i damskiego; model ziemi i słońca; model układu słonecznego; ilustracja przedstawiająca Mikołaja Kopernika; model rakiety; nagranie utworu „Kujawiaka”, pierniczki toruńskie „Katarzynki” produkty do przygotowania pierników.

Przebieg zajęć:

1. „Kujawy na mapie”- wskazywanie na mapie obszaru Kujaw oraz miast Torunia
i Bydgoszczy. Nauczyciel prezentuje dzieciom mapę Polski, wyjaśniając historyczny
i etnograficzny podział Polski na regiony. Następnie wspólnie z dziećmi wyznacza na mapie obszar Podlasia.

2. „Miasta Podlasia i ich herby”- zapoznanie z herbami oraz historią: Kujaw, Białegostoku i Suwałk. Wybrane dzieci wskazują na mapie województwo kujawsko - pomorskie
oraz miasta Toruń i Bydgoszcz. Następnie nauczyciel prezentuje wychowankom herby i wyjaśnia ich symbolikę.

3. „Zabytki Kujaw”- zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie i nazywanie miejsc
i zabytków charakterystycznych dla Kujaw na fotografiach. Dzieci oglądają fotografie zabytków i miejsc charakterystycznych dla Kujaw. Nauczyciel opisuje miejsca takie jak Osada w Biskupinie, Stare spichlerze w Bydgoszczy, Tężnia solankowa III, Ciechocinek, Krzywa wieża w Toruniu oraz Bory Tucholskie. Prezentuje także fotografię Mysiej wieży
w Kruszwicy oraz przybliża dzieciom legendę „Jak myszy Popiela zjadły”.

4. „Kujawska moda regionalna” - poznawanie i nazywanie elementów stroju ludowego kujawskiego. Nauczyciel prezentuje na fotografii strój ludowy kujawski, następnie na eksponatach omawia elementy stroju oraz ich znaczenie. Dzieci oglądają i mierzą wybrane elementy stroju ludowego. Dzieci oglądają również lalkę w stroju ludowym kujawskim nazywając wybrane elementy stroju.

5. „Ludowa ubieranka” - zabawa dydaktyczna oparta na pracy w parach niehomogenicznych według Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera. Dzieci na zasadzie doboru losowego łączone są w pary. Dzieci w parch posiadają odmienne typy inteligencji dominującej: językowej, ruchowej, matematyczno – logicznej, wizualno – przestrzennej, muzycznej, przyrodniczej, intrapersonalnej, interpersonalnej. Dzieci siedzą w parach przed kartonami wyznaczającymi obszar ich pracy, otrzymują sylwety postaci męskiej i żeńskiej do ubierania wraz z elementami stroju kujawskiego męskiego i damskiego. Dzieci wspólnie według kolejności układają elementy stroju. Na koniec prezentują przed partnerem wybraną postać opisując jej strój.

6. „Słowniki gwarowy” – zapoznanie ze słówkami gwarowymi z rejonu Kociewia. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom czym jest gwara. Następnie prezentuje dzieciom wybrane zwroty w mowie gwarowej z rejonu Kociewia.

7. „Kopernik” - rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje i eksponaty dotycząca teorii kopernikańskiej. Nauczyciel prezentuje dzieciom model kosmosu i rakiety. Wyjaśnia dzieciom istnienie teorii heliocentrycznej i geocentrycznej. Przy pomocy eksponatów i dwójki wychowanków prezentuje różnicę w dwóch teoriach. Wyjaśnia znaczenie teorii kopernikańskiej dla nauki zasługi Kopernika jako astronoma. Uczy dzieci stwierdzenia
o Koperniku - „Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię”.

8. „Kujawiak” - nauka tańca regionalnego. Nauczyciel prezentuje dzieciom kroki tańca regionalnego Kujawiaka. Następnie dzieci w parach tańczą zaprezentowany przez nauczyciela taniec.

9. „Kujawskie przysmaki – pierniczki” poznanie historii pierników połączone z degustacją oryginalnych toruńskich pierników „Katarzynek” oraz wypiekiem własnych pierniczków. Nauczyciel prezentuje dzieciom pierniczki i opowiada historię ich powstania. Następnie dzieci degustują oryginalne pierniki „Katarzynki”, a następnie według instrukcji nauczyciela pieką własne pierniczki. Po upieczeniu dzieci przeliczają pierniczki.

10. „Kącik regionalny” - utworzenie kącika regionalnego. Nauczyciel wspólnie z dziećmi
z przyniesionych eksponatów tworzy kącik regionalny, zachęca dzieci do przyniesienia
z domu, kartek, pamiątek itp. związanych z Kujawami, celem ubogacenia kącika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.