X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 486
Przesłano:

Wymagania edukacyjne z audycji muzycznych dla kl. IV

PRZEDMIOT : AUDYCJE MUZYCZNE
CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA IV
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. W. Lutosławskiego w NOWYM TOMYŚLU

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
-Muzyka w życiu ludzi
-Podział muzyki (muzyka ludowa , artystyczna i rozrywkowa)
-Aparat wykonawczy utworów muzycznych
a)muzyka instrumentalna
- instrumenty strunowe ( inst. smyczkowe, szarpane, klawiszowe)
- instrumenty dęte (instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane, organy i akordeon)
- instrumenty perkusyjne ( o określonej wysokości dźwięku, o
nieokreślonej wysokości dźwięku)
- instrumenty elektryczne
- solowa muzyka instrumentalna
- zespołowa muzyka instrumentalna ( muzyka kameralna, orkiestrowa)
b) muzyka wokalna
- solowa muzyka wokalna ( głosy męskie, żeńskie, chłopięce,
duety, sceny zespołowe)
- chór a apella
c) muzyka wokalno instrumentalna
-Elementy dzieła muzycznego
a)elementy główne ( melodyka, rytmika, harmonika)
b)elementy poboczne ( dynamika, agogika, barwa dźwięku, artykulacja,
frazowanie)
-Budowa utworu muzycznego
a)okresowa budowa utworu muzycznego
b)ewolucyjna budowa utworu muzycznego
-Zasady kształtowania utworu muzycznego
a)zasada podobieństwa
b)zasada kontrastu
-Pieśń zwrotkowa ( pieśń ludowa, artystyczna, popularna)
-Trzyczęściowa forma ABA
-Rondo


L.p.
Ocena
Wiadomości i umiejętności

1. Celujący
Ocenę taką otrzymuje uczeń, który potrafi to co na ocenę
„bardzo dobrą” i ponadto:
• bierze czynny udział w konkursach szkolnych (np. wiedzy o
kompozytorach), pozaszkolnych i regionalnych organizowanych przez CEA - zdobywa
przynajmniej wyróżnienie
• świetnie opanował wiadomości klasy IV
• jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy IV

2. Bardzo dobry
Ocenę taką otrzymuje uczeń, który potrafi to co na
ocenę „dobrą” i ponadto:
• potrafi skojarzyć (z przykładów muzycznych znanych z lekcji) kompozytora z epoką z uwzględnieniem poprawnej pisowni
• szybko i poprawnie kojarzy materiał już omówiony z nowymi treściami
• uczestniczy w wielu koncertach i audycjach organizowanych przez Szkołę i inne instytucje
• jest bardzo aktywny na lekcjach
• zna prawie wszystkie z omawianych na lekcji oraz używanych w swojej
praktyce instrumentalnej określenia związane a elementami muzyki

3. Dobry
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• dobrze zna treści określone w punkcie 4., wykazuje samodzielność w myśleniu i kojarzeniu wiedzy z praktyką
• potrafi określić skład omawianych na lekcjach zespołów wykonawczych muzyki artystycznej wykazuje samodzielność w myśleniu i kojarzeniu wiedzy z praktyką
• potrafi wyjaśnić pojęcia związane z poszczególnymi tematami, rozumie ich znaczenie, zna różnice
• wykazuje samodzielność w myśleniu i kojarzeniu wiedzy z praktyką

• zna wszystkie elementy dzieła muzycznego potrafi je określić z definicji (potrafi podać do 75% określeń poznanych na lekcjach: typy melodyki, rytmiki, określeń dotyczących dynamiki, agogiki, artykulacji, kolorystyki
• zna podział na głosy męskie, żeńskie, dziecięce; odróżnia barwy głosów we fragmentach muzycznych znanych z lekcji a także nieznanych
• potrafi podać tytuł utworu i nazwisko kompozytora przykładu literatury muzycznej znanego z lekcji z uwzględnieniem prawidłowej pisowni
• potrafi ze zrozumieniem wyjaśnić pojęcia: budowa okresowa, okres muzyczny, forma jednoczęściowa A, dwuczęściowa AB, trzyczęściowa ABC ABA, rondo, wariacje, pieśń zwrotkowa
• potrafi podać cechy charakterystyczne form muzycznych
• w słuchanych na lekcjach utworach potrafi wykorzystać posiadane wiadomości teoretyczne
• uczeń jest aktywny na lekcjach, prezentuje chętnie utwory ze swojego repertuaru, związane z tematem lekcji
• uczestniczy w koncertach i audycjach

4. Dostateczny
Ocenę otrzymuje uczeń który:
• zna różnice między muzyką ludową i artystyczna lub umie wykazać tę różnicę w przykładach muzycznych (np.: znanych z lekcji)
• potrafi wymienić 4 głosy ludzkie (uszeregować je); rozpoznaje sopran, alt, tenor, bas w utworach znanych z lekcji; po naprowadzeniu uczeń potrafi podać konkretny tytuł utworu
• potrafi podać cechy charakterystyczne lub odróżnić w słyszanych utworach rodzaj formy muzycznej (czasem przy pomocy nauczyciela)
• potrafi wymienić omawiane na lekcjach rodzaje zespołów wykonawczych (np.: orkiestra symfoniczna, chór mieszany, zespół kameralny)
• zna większość elementów dzieła muzycznego (wymienia i określa własnymi słowami); podaje 1-2 przykładowe określenia z każdego elementu
• uczestniczył co najmniej w 1 koncercie w semestrze

5. Dopuszczający
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• słabo zna treści określone w punkcie 4.
• treści określone podstawa programową realizuje tylko z pomocą nauczyciela
• z pomocą nauczyciela potrafi określić formę utworu ( jednoczęściowa, ABA, rondo, wariacje), wymienić głosy ludzkie, kompozytorów epoki
• prace klasowe realizuje tylko w 45%
• nie wykazuje aktywności na lekcjach oraz chęci w przezwyciężaniu trudności

6. Niedostateczny
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową
• nie realizuje minimum programowego
• nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności
• zna wybiórczo treści określone dla oceny dostatecznej (minimum programowe)
• robi rażące błędy przy łatwych, typowych zadaniach
• nie jest zainteresowany przedmiotem, nie bierze udziału w koncertach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.