X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48567
Przesłano:

Piękna Nasza Polska Cała - Podlasie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Prowadzący: Agnieszka Wójcicka
Temat: „Piękna Nasza Polska Cała – Podlasie”.
Data: 27.11.2020 r.
Uczestnicy: Gr. II „Jagódki”
Realizacja Podstawy programowej: I: 5; III: 5,9; IV: 1, 2,7,9, 10,11,12,14,15.

Cele ogólne:
• kształtowanie postawy patriotycznej;
• poznanie tradycji, kultury, zabytków, kulinariów, legend i podań regionu Podlasia;
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
• kształtowanie przynależności do wspólnoty regionalnej.

Cele operacyjne – dziecko:
• potrafi wskazać na mapie Podlasie, Białystok i Suwałki;
• rozpoznaje wybrane herby;
• rozpoznaje i nazywa charakterystyczne zabytki i miejsca na Podlasiu;
• rozpoznaje i nazywa wybrane elementy stroju regionalnego podlaskiego i włodawskiego;
• zgodnie współpracuje z rówieśnikiem podczas wykonywania zadania;
• prawidłowo klasyfikuje elementy i odwzorowuje ich ułożenie;
• rozwija orientację przestrzenną;
• liczy w dostępnym zakresie;
• śpiewa zaproponowane piosenki i bawi się przy nich;
• bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych
i tanecznych;
• wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu;
• jest sprawne ruchowo;
• wypowiada się na temat wysłuchanego podania oraz zna potrawy regionalne.

Metody pracy: czynne, słowne, oglądowe.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: mapy Polski; herby: województwa podlaskiego, Białegostoku
i Suwałk; fotografie zabytków i miejsc charakterystycznych dla Podlasia; fotografie stroju ludowego podlaskiego i włodawskiego; elementy stroju ludowego podlaskiego
i włodawskiego; lalka w stroju ludowym włodawskim; kartony do pracy w parach; sylwety postaci żeńskiej do ubierania wraz z elementami stroju włodawskiego; sylwety papierowe monet i banknotów; menora; figurka Żyda; lalki w tatarskich strojach ludowych; maski – żaby, mrówki, pszczoły; maskotka żubra; woreczki gimnastyczne; dyski sensoryczne; granatowy materiał; nagranie odgłosów żubra; sylweta drzewa; sękacze.

Przebieg zajęć:

1. „Podlasie na mapie”- wskazywanie na mapie obszaru Podlasia oraz miast Białegostoku i Suwał. Nauczyciel prezentuje dzieciom mapę Polski, wyjaśniając historyczny
i etnograficzny podział Polski na regiony. Następnie wspólnie z dziećmi wyznacza na mapie obszar Podlasia.

2. „Miasta Podlasia i ich herby”- zapoznanie z herbami oraz historią: Podlasia, Białegostoku i Suwałk. Wybrane dzieci wskazują na mapie województwo podlaskie oraz miasta Białystok i Suwałki. Następnie nauczyciel prezentuje wychowankom herby i wyjaśnia ich symbolikę.

3. „Zabytki Podlasia”- zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie i nazywanie miejsc i zabytków charakterystycznych dla Podlasia na fotografiach. Dzieci oglądają fotografie zabytków i miejsc charakterystycznych dla Podlasia. Nauczyciel opisuje miejsca takie jak Pałac Branickich, Góra Grabarka, Białowieski Park Narodowy, Cerkiew Świętej Trójcy w Hajnówce, Meczet w Kruszynianach czy Synagoga w Tykocinie.
4. „Podlaska moda regionalna” - poznawanie i nazywanie elementów stroju ludowego podlaskiego oraz włodawskiego. Nauczyciel prezentuje na fotografii stroje ludowe lubartowski i krzczonowski, następnie na eksponatach omawia elementy stroju oraz ich znaczenie. Dzieci oglądają i mierzą wybrane elementy stroju ludowego. Dzieci oglądają również lalkę w stroju ludowym włodawskim nazywając wybrane elementy stroju.

5. „Ludowa ubieranka” - zabawa dydaktyczna oparta na pracy w parach niehomogenicznych według Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera. Dzieci na zasadzie doboru losowego łączone są w pary. Dzieci w parch posiadają odmienne typy inteligencji dominującej: językowej, ruchowej, matematyczno – logicznej, wizualno – przestrzennej, muzycznej, przyrodniczej, intrapersonalnej, interpersonalnej. Dzieci siedzą w parach przed kartonami wyznaczającymi obszar ich pracy, otrzymują sylwety do ubierania wraz
z elementami stroju włodawskiego. Dzieci wspólnie według kolejności układają elementy stroju. Na koniec prezentują przed partnerem postać opisując jej strój.

6. „Trzy kultury” - rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje i eksponaty o współistnieniu na Podlasiu kultur: żydowskiej, prawosławnej i tatarskiej. Nauczyciel prezentuje dzieciom zdjęcia Ikonostasu, Góry Grabarki, Cerkwi Świętej Trójcy w Hajnówce, Meczetu
w Kruszynianach ,Synagogi w Tykocinie oraz zdjęcia przedstawicieli ludności prawosławnej, żydowskiej oraz tatarskiej. Prezentuje również ikonę, figurkę Żyda, menorę oraz lalki
w ludowych strojach tatarskich. Nauczyciel tłumaczy wychowankom o współistnieniu na terenie Podlasia trzech kultur: prawosławnej, żydowskiej oraz tatarskiej prezentując kolejno
i omawiając każdą z nich.

7. „W sklepie u Ibrahima” - zabawa matematyczna. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że dawniej ludność żydowska trudniła się handlem. Chętne dziecko zostaje sprzedawcą w sklepiku w kąciku tematycznym. Każdy z produktów w sklepiku posiada zawieszkę z ceną, dzieci zaś otrzymują papierowe modele monet i banknotów. Zadaniem dzieci jest dokonanie zakupu wybranych produktów zgodnie z ceną na zawieszce.

8. „Konopki” - nauka zabawy/tańca regionalnego. Dwoje dzieci tańczy w środku koła, a pozostałe poruszają się po kole i śpiewają. Po każdej zwrotce przyłącza się do nich dziecko, którego imię wymienione jest w piosence (wymienia je dziecko, które ostatnie przyłączyło się do koła).
Bawimy się w konopki, w konopki,
ale małe snopki, ale małe snopki!
Hop, hop, mało nas, a ty Gosiu (Stasiu...)
chodź do nas!

Gdy już wszystkie dzieci są w kole, zaczynają krążyć, a dzieci śpiewają:

Bawimy się w konopki, konopki,
ale duże snopki, ale duże snopki!
Hop, hop, mało nas, a Ty Gosiu (Stasiu...)
idź od nas!

Wymienione w piosence dzieci odłączają się i tworzą oddzielne koło poruszające się także przy piosence.

9. „Wyprawa do puszczy Białowieskiej” - zabawa w formie opowieści ruchowej. Nauczyciel opowiada dzieciom o Puszczy Białowieskiej i znajdujących się tam żubrach zaprasza dzieci na podróż w poszukiwaniu ukrytego żubra. Podczas zabawy dzieci muszą wykonać trzy zadania zwierzątek z puszczy. W tym celu nauczyciel wybiera trójkę chętnych dzieci, które w maskach zwierząt: żabki, mrówki i pszczoły zadają innym zadania. Dzieci w swobodny sposób ruchowo interpretują opowiadanie nauczyciela, wykonując działania wskazane w treści utworu. Nauczyciel nie stosuje pokazu.
Wprowadzenie: Spójrzcie to jest zdjęcie żubra, ale w naszej puszczy też jest żubr, tylko się ukrył. By go odnaleźć musimy wykonać kilka zadań, które mają dla nas zwierzątka. Gdy przekroczymy tę bramę, znajdziemy się w majestatycznej puszczy....

„Poszukiwanie żubra”
Agnieszka Wójcicka
Wchodzimy teraz do wielkiej puszczy idziemy szybko, bo chcemy jak najszybciej znaleźć żubra. W puszczy rosną wysokie trawy, strasznie ciężko nam iść, więc musimy wysoko podnosić kolana. Bardzo się zmęczyliśmy, a pot cieknie nam z czoła. Lecz co to przed nami? Zobaczcie to staw, a przy nim siedzi żabka. Może ona wskaże nam drogę?

Zadanie I
Dzieci ustawiają się w rzędzie i podchodzą do żabki siedzącej w stawie (materiał w kolorze ciemnego granatu, na którym ustawione są dyski sensoryczne). Przed stawem leżą sylwety much.
Żabka zwraca się do każdego dziecka: „To sprawa niesłychana, jestem głodna dziś od rana”. Każde z dzieci bierze sylwetę muchy i zwraca się do żabki: „Proszę żabciu miła, masz muszkę, byś się posiliła. A teraz powiedz mi kochana, którędy szedł żubr dziś z rana?”. Żabka wskazuje na dyski sensoryczne „Po kamykach skakał sobie, więc radzę tedy iść tobie”.

Och jak miła była żabka, z uśmiechem pomachajmy jej na pożegnanie. Teraz idziemy przez gęsty las, jest tu mnóstwo wysokich drzew o rozłożystych gałęziach. Spójrzcie jak wiatr rusza ich gałęziami, Poruszają się rytmicznie w lewo, w prawo, pięknie kołysząc się na wietrze w lewo, w prawo. Teraz gałęzie stały się bardzo gęste i musimy je odgarnąć rękami by nie uderzyły nas w twarz.

Zadanie II
Dzieci ustawiają się w półkolu wokół mrówki. Przed mrówka leżą woreczki gimnastyczne. Mrówka zwraca się do dzieci „Mój domek zniszczony i nie mam żadnej ochrony”. Dzieci mówią wspólnie „Już ci mrówciu pomagamy i dużego żubra szukamy”. Dzieci łapiąc palcami stóp woreczki gimnastyczne układają z nich stos. „Żubr poszedł w tamta stronę, niech wasze marzenie o spotkaniu go będzie spełnione”.

Mrówka była bardzo miła, pomachajmy jej z uśmiechem i ruszajmy w dalsza drogę. Teraz zobaczyliśmy sarenkę, to bardzo płochliwe zwierzę. Musimy pokazać wszystkim jak cicho należy zachowywać się w puszczy. Żeby jej nie spłoszyć musimy się bardzo powoli skradać. Uff... Możemy odetchnąć i otrzeć pot z czoła. Zobaczcie to pszczółka.

Zadanie III
Dzieci ustawiają się w półkolu wokół pszczółki. Pszczółka zwraca się do dzieci: „Teraz ze mną pobzykajcie, skrzydełkami pomachajcie”. Wszystkie dzieci naśladują pszczołę, następnie pytają: „Gdzie jest żubr pszczółko kochana, szukamy go od rana?”. Pszczoła odpowiada: „Jak na sylaby nazwę Puszczy Białowieskiej podzielicie, to go pewnie obudzicie”. Dzieci dzielą nazwę na sylaby. Gdy dzieci skończą nauczyciel odtwarza odgłosy wydawane przez żubra, a pszczoła wskazując maskotkę ukrytą pod sylwetą drzewa mówi: „Tam pod drzewem odpoczywa, często sobie tutaj bywa”.

10. „Podlaskie przysmaki – sękacz” poznanie historii ciasta połączone z degustacją sękacza. Nauczyciel prezentuje dzieciom sękacza i opowiada historię jego powstania. Następnie dzieci degustują sękacza.

11. „Kącik regionalny” - utworzenie kącika regionalnego. Nauczyciel wspólnie z dziećmi z przyniesionych eksponatów tworzy kącik regionalny, zachęca dzieci do przyniesienia z domu, kartek, pamiątek itp. związanych z Podlasiem, celem ubogacenia kącika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.