X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48518
Przesłano:

Opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia

OPINIA WYCHOWAWCY KLASY O SYTUACJI SZKOLNEJ
... uczennicy klasy II
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

... w roku szkolnym 2021/2022 jest uczennicą klasy drugiej Szkoły Podstawowej.
Uczennica systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne. Zdarza się, że nie przestrzega zasad właściwego zachowania, ale dostrzega swoje wady i stara się zmienić swoje zachowanie. Zazwyczaj jest przygotowana do zajęć.
... jest pogodną, miłą, otwartą i ruchliwą dziewczynką. Jest pomocna i uczynna. Lubi być w centrum zainteresowania. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Na początku klasy pierwszej uczennica przejawiała problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. W drugim semestrze klasy pierwszej została przebadana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Otrzymała opinię w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce. Obecnie dziewczynka poczyniła bardzo duże postępy w nauce. Przezwyciężyła swoje trudności. Usprawniła technikę czytania, pisania i liczenia. Potrafi zapanować nad negatywnymi emocjami, utrzymuje porządek na ławce. Wykazuje gotowość do podjęcia wysiłku. Jest aktywna w czasie lekcji, chętnie wypowiada się na dany temat. Pracuje w dobrym tempie. Bardzo lubi zajęcia ruchowe. Regularnie uczęszcza na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i korekcyjno-kompensacyjne Chętnie bierze udział w konkursach i akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.
Opiekunowie dziewczynki pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy. Bardzo interesują się postępami oraz funkcjonowaniem uczennicy w szkole. Są otwarci na wszelkie sugestie i współpracę. Wspierają dziewczynkę, poświęcają jej bardzo dużo czasu, pomagają
w odrabianiu prac domowych oraz w przezwyciężaniu trudności. ... jest zadbana, zawsze ma śniadanie, posiada wszystkie potrzebne przybory szkolne. Zawsze uczestniczy w wyjściach i wycieczkach organizowanych w szkole. Opiekunowie na bieżąco regulują składki klasowe i szkolne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.