X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48443
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opis sytuacji z przeszłości na egzaminie maturalnym

Opis sytuacji z przeszłości ,
czyli jak skutecznie i najprościej osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym!
Zasada 1: Opis sytuacji z przeszłości MUSI być wyrażony w czasie/czasach przeszłych! POWINIEN składać się z następujących elementów: miejsce, pora, czas, osoby, wydarzenia, emocje, rezultat,itp! (Jednym słowem wszystko, co przyjdzie Ci do głowy, aby pochwalić się poziomem języka angielskiego)
Na przykład: Tell me about a situation that happened to you on holidays (Opowiedz mi sytuację, która przydarzyła Ci się na wakacjach)
1) It was/It happened in Greece last year (To było/wydarzyło się w Grecji w zeszłym roku) = MIEJSCE/PORA
2) At 6 p.m I was in my hotel room with my family (O szóstej byłem w moim hotelowym pokoju z rodziną) = CZAS/MIEJSCE/OSOBY
3) We started eating dinner (Zaczęliśmy jeść obiad) = WYDARZENIA
4) We were consuming cucumber soup and fried cheese (Spożywaliśmy zupę ogórkową i smażony ser ) and we were also drinking orange juice (Piliśmy również sok pomarańczowy) for some time = WYDARZENIA
5) Suddenly I dropped a glass of juice and it broke up on the floor (Nagle upuściłem szklankę z sokiem i ona roztrzaskała się na podłodze) = WYDARZENIA
6) I felt sad and embarrassed because I didn’t do it deliberately (Poczułem się smutny i zażenowany, bo nie zrobiłem tego rozmyślnie) = EMOCJE
7) FInally, everything ended up happily because my mum paid for the glass (W końcu wszystko zakończyło się szczęśliwie ponieważ mama zapłaciła za szklankę) = REZULTAT

Punkt 7 może być ostatnim punktem opisu sytuacji z przeszłości!

8) Before my visit to Greece I had dropped a glass of water at breakfast while I had been drinking tea. What a clumsy person I am! (Przed moją wizytą w Grecji upuściłem szklankę z wodą przy śniadaniu podczas, gdy piłem herbatę. Jaka ze mnie niezdarna osoba!) = DODATKOWA INFORMACJA o tym, co stało się przed wyjazdem do Grecji w czasach PAST PERFECT i PAST PERFECT CONTINUOUS, jeśli chcesz zabłysnąć na egzaminie!

Zasada 2 :Opisując przeszłe wydarzenia NAJLEPIEJ posłużyć się czasem PAST SIMPLE, czyli II formą czasownika. W zdaniach przeczących czasu PAST SIMPLE ZAWSZE stosuj: ,,didn’t’’ i I formę czasownika.
Na przykład:
- I went there (poszedłem tam)
I played (zagrałem)
- I didn’t go there (nie poszedłem tam) I
I didn’t play (nie zagrałem)
Czas PAST SIMPLE (przeszły prosty) jest czasem dokonanym, czyli czynność zakończyła się na dobre w dalszej lub bliższej przeszłości, czyli: yesterday(wczoraj), the day before yesterday (przedwczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), 5 minutes ago (5 minut temu), 3 seconds ago (3 sekundy temu). Dlatego mówimy: poszedłem (zamiast szedłem) i zagrałem (zamiast grałem)!
Jeżeli czasownika nie ma na liście czasowników nieregularnych, to znaczy, że czasownik jest regularny! Czasowniki regularne w II formie mają końcówkę – ed, na przykład:
a) iść = go (I forma), went (II forma), had gone (III forma używana w zdaniach z ,,had’’) to czasowniki nieregularne, ponieważ każda z tych form jest inna.
Ich tłumaczenie to:
- go = chodzę; went = poszedłem; had gone = poszedłem (zanim zrobiłem coś innego)
b) grać = play (I forma), played (II forma), had played (III forma używana w zdaniach z ,,had’’) to czasowniki regularne, ponieważ druga i trzecia forma są do podobne do pierwszej.
Ich tłumaczenie to:
- play = gram/grywam; played = zagrałem; had played = zagrałem (zanim zrobiłem coś innego)

Zasada 3: Opisując czynności przeszłe, które nie zakończyły się definitywnie, posługuj się czasem PAST CONTINUOUS, czyli użyj I formy z końcówką – ing oraz was/were w zdaniach twierdzących i wasn’t/weren’t w zdaniach przeczących po zaimkach osobowych, np.
- I was/wasn’t watching TV at 5 o’clock/for 5 minutes yesterday
(Oglądałem/nie oglądałem TV o piątej/przez 5 minut wczoraj)
- We were/weren’t running at 5 o’clock/for 5 minutes yesterday
(Biegaliśmy/nie biegaliśmy o piątej/przez 5 minut wczoraj)
Zapamiętaj!
- WAS stosujesz do: I (Ja), she (ona) i he (on)
- WERE stosujesz do : we(my), you (ty/wy), they (oni/one)
W czasie PAST CONTINUOUS (przeszłym ciągłym) określenia czasowe, takie jak: yesterday, itp. są takie same, jak w czasie PAST SIMPLE. Jednakże zdania w tym czasie wzbogacone są o dodatkowy element: at 5 o’clock lub for 5 minutes, a czasowniki tłumaczone są jako czynności niedokończone, czyli: oglądałem (zamiast obejrzałem) i biegaliśmy (zamiast pobiegliśmy), bo trwało/,,ciągnęło się’’ to przez jakiś czas w przeszłości!

Zasada 4:
Wspomniane 2 czasy wystarczą do opisu przeszłej sytuacji! Jeśli jednak chciałbyś popisać się wiedzą na egzaminie maturalnym, możesz również zastosować 2 kolejne czasy (dokonany PAST PERFECT i niedokonany PAST PERFECT CONTINUOUS) , aby opisać fakty, które wydarzyły się jeszcze wcześniej, tzn. zanim coś Ci się przydarzyło (tak, jak przed wyjazdem do Grecji)! Są to :
A) PAST PERFECT : I had/hadn’t eaten a sandwich (Zjadłem/nie zjadłem kanapkę) before it happened.
B) PAST PERFECT CONTINUOUS: I had/hadn’t been eating a sandwich (Jadłem/nie jadłem kanapkę) before it happened.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.