X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48241
Przesłano:
Dział: Świetlica

Kontrakt współpracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze

KONTRAKT Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE

KONTRAKT

Zawarty w dniu ...................... pomiędzy uczniem ...................................,a świetlicą szkolną reprezentowaną przez nauczycieli świetlicy.........................
........................................
w obecności wicedyrektora szkoły ........................................

Aby móc sprawnie i bezkonfliktowo funkcjonować w świetlicy szkolnej, uczeń zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

1.Poprawy własnego zachowania, w szczególności:
-przestrzegania regulaminu świetlicy
-kulturalnego zachowania się podczas pobytu w świetlicy szkolnej w stosunku do nauczycieli i uczniów
(nie przeszkadzania, nie rozmawiania podczas zajęć i nie komentowania zachowania innych osób: nauczycieli ,koleżanek ,kolegów)
-nie używania wulgaryzmów podczas pobytu w świetlicy
-nieagresywnego zachowania wobec innych (dotyczy zarówno zachowania jak i słownych zaczepek)
- nie prowokowania innych do zachowań agresywnych
-systematycznego odrabiania zadań domowych oraz aktywnego udziału w zajęciach
- nie używania telefonu podczas pobytu w świetlicy szkolnej bez zgody nauczyciela

Nauczyciele świetlicy zobowiązują się do:
1.Udzielania uczniowi wszelkiej pomocy w zakresie dydaktycznym oraz wychowawczym.
2.Wsparcia ucznia we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach.
3.Systematycznego kontaktu z matką oraz informowania o zachowaniu ucznia.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do:
1.Wspierania ucznia we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach.
2.Systematycznego kontaktu z nauczycielami świetlicy oraz informowaniu ich o wszelkich zmianach w zachowaniu ucznia, mogocvych wpływać na jego funkcjonowanie w świetlicy szkolnej.
3.Egzekfowania od syna/córki przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie.

W razie nie dotrzymania warunków kontraktu uczeń jest świadomy konsekwencji wynikających z regulaminu szkolnego oraz przepisów prawa.

Kontrakt został sporządzony w oparciu o przepisy zawarte w Statucie Szkoły

Kontrakt spisano w obecności

Ucznia........................................
Rodziców/prawnych opiekunów ucznia........................................
Wicedyrektora........................................
Nauczycieli świetlicy........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.