X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48207
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zabawy z językiem niemieckim - zajęcia bazujące na grach i zabawach muzyczno-ruchowych wprowadzające dzieci w świat nauki języka niemieckiego

Scenariusz zajęć

Prowadząca: Marta Sobczyńska
Uczestnicy: wychowankowie świetlicy
Temat zajęć: ,,Zabawy z językiem niemieckim”- zajęcia bazujące na grach i zabawach muzyczno- ruchowych, wprowadzające dzieci w świat nauki języka niemieckiego.
Cele ogólne:
zainteresowanie językiem niemieckim,
osłuchanie się z językiem niemieckim,
kształtowanie postawy otwartości oraz tolerancji kulturowej,
wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z ruchem, ciekawymi grami, piosenkami,
rozwijanie umiejętności rozumienia mowy w języku niemieckim,
znajomość podstawowych słów i zwrotów.
Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:
zna słownictwo z obszaru jedzenie i picie,
wymienia kolory po niemiecku,
ćwiczy wymowę,
reaguje na polecenia nauczyciela,
nabywa umiejętności czytania i pisania w języku niemieckim,
współpracuje z grupą,
angażuje się w zajęcia,
rozwija ekspresję słowną podczas wypowiedzi.
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Metody pracy:
- metoda obserwacji
- metoda działań praktycznych
- rozmowa kierowana
-metoda pozytywnych wzmocnień
-zabawy aktywizujące
Rodzaj zajęć:
- zajęcia audiowizualne
- zajęcia muzyczno- ruchowe
Środki dydaktyczne:
-tablica i kreda
-ilustracje produktów żywnościowych
-kolorowe karteczki
- laptop z Internetem
-rzutnik multimedialny
-kartki ze słówkami

Przebieg zajęć
1. Prowadząca wita dzieci po niemiecku: ,,Guten Tag”. Dzieci siadają do ławek. Losują karteczki z kolorami.
2. Nauczycielka wymienia po niemiecku poszczególne kolory. Uczniowie, którzy mają podany kolor, wstają.
3. Zabawa ruchowa. Prowadząca wymienia kolor oraz liczbę. Dziecko, które ma wymieniony kolor, skacze podaną ilość razy- np. zwei mal rosa- 2 razy różowy.
4. Dzieci tańczą piosenkę, odtworzoną za pośrednictwem platformy YouTube
5. Jeden z uczniów zapisuje na tablicy temat zajęć- Essen und Trinken. Einkäufe.- Jedzenie i picie. Zakupy. Nauczycielka przedstawia cele zajęć.
6. Prowadząca pokazuje dzieciom ilustracje różnych produktów żywnościowych. Dzieci przypominają sobie ich określenia po niemiecku. Zadaje również pytania o kolor oraz smak danej rzeczy- np. Was ist das? Wie ist der Käse?- Co to jest? Jaki jest ser ?(odpowiedź: gelb und salzig- żółty i słony).
7. Dzieci oglądają bajkę po niemiecku ,,Peppa Wutz- Einkaufen”- ,,Świnka Peppa- zakupy”. W trakcie emisji nauczycielka zatrzymuje bajkę i wyjaśnia uczniom wybrane słówka.
8. Słownictwo- dzieci otrzymują karteczki ze słówkami, które wklejają do zeszytów.
9. Nauczycielka podaje dzieciom słówka potrzebne do następnej zabawy. Uczniowie tańczą piosenkę, odtworzoną za pośrednictwem platformy YouTube
10. Podsumowanie zajęć- rozmowa z dziećmi na temat ich wrażeń i spostrzeżeń z przeprowadzonej lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.