X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4800
Przesłano:

Sprawozdaznie z zajęć koła matematycznego

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO PROWADZONYCH DLA UCZNIÓW KLAS IVA, IVB ORAZ VB SZKOŁY PODSTAWOWEJ – semestr I.

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Ogrodnik

Zajęcia w I semestrze odbywały się od października 2008r. do stycznia 2009r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla klas: IVA i IVB oraz 1 godziny tygodniowo dla klasy VB. Początkowo zajęcia dla klas IV prowadzone były we worki, po zmianie panu w środy w godzinach 7.30 – 8.15. Koło matematyczne dla klasy VB odbywało się początkowe w czwartki, zaś po zmianie planu w piątki w godzinach 7.30 – 8.15.
W zajęciach brało udział 18 uczniów z klas czwartych i 7 uczniów z klasy piątej.
Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć:
 rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań matematycznych uczniów;
 pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić;
 utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji;
 rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;
 pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości;
 przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
 posługiwanie się własnościami liczb i działań matematycznych;
 kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej;
 analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie;
 umiejętność szybkiego rozwiązywani zadań konkursowych;
 kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów – porażki nie zniechęcają mnie, ale mobilizują do dalszej pracy.
Ze względu na fakt, że w zajęciach uczestniczyły zarówno osoby uzdolnione matema-tycznie jak i posiadający kłopoty z matematyką, starałam się, aby rozwiązywane zadania miały zróżnicowany stopień trudności.
W ramach koła matematycznego dla uczniów klas IV zrealizowane zostały następujące tematy:
1. W świecie liczb naturalnych – ćwiczenie pamięciowych działań na liczbach naturalnych.
2. Poszukiwanie niewiadomej x w równaniu.
3. Kolejność wykonywania działań – krzyżówka matematyczna z hasłem: imię sławnego ma¬tematyka.
4. Rozwiązywanie zadań tekstowych opisujących sytuacje z życia codziennego.
5. Sudoku jako gra rozwijająca logiczne myślenie.
6. My na konkursie – rozwiązywanie zadań z konkursu matematycznego Olimpu.
7. Liczymy szybciej niż kalkulator – rachunki w pamięci na dużych liczbach.
8. Jednostki masy i jednostki długości w naszym życiu.
9. Systemy zapisywania liczb – konkurs.
10. Ćwiczenie umiejętności wykonywania działań pisemnych.
11. Działania pisemne – zastąp gwiazdki odpowiednimi cyframi.
12. Chcę jechać na konkurs matematyczny KANGUR – spotkanie z zadaniami konkursowymi.
13. Jedziemy na konkurs KANGUR – rozwiązywanie testów konkursowych.


Na zajęciach koła matematycznego dla klasy VB realizowane były następujące tematy:
1. W świecie liczb naturalnych – ćwiczenia w wykonywaniu działań pamięciowych i pi-semnych na liczbach naturalnych.
2. Jak obliczać potęgi?
3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe i ilorazowe.
4. My na konkursie – rozwiązywanie zadań z konkursu matematycznego Olimpus
5. Przygotowujemy się do etapu szkolnego konkursu matematycznego – rozwiązywanie za¬dań konkursowych.
6. NWD i NWW w zadaniach tekstowych.
7. Cechy podzielności liczb naturalnych – jak z nich korzystać? – zastąp gwiazdki odpowiednimi cyframi.
8. Ułamki na osi liczbowej. Porównywanie ułamków.
9. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.
10. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
11. Kolejność wykonywania działań na ułamkach – grafy.
12. Kiedy obliczamy ułamek z liczby, a kiedy liczbą, gdy dany jest jej ułamek – zadania tekstowe?
13. Jedziemy na konkurs KANGUR – rozwiązywanie zestawów konkursowych.
14. Sudoku jako gra rozwijająca logiczne myślenie.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał sta¬wiać czoło postawionemu problemowi. Na zajęciach obowiązywała zasada: myśl i próbuj rozwiązać zadanie. Jeśli popełnisz błąd, to nic się nie stanie, bo:
 dobre rozwiązanie, to szybki zwycięstwo;
 błędne rozwiązanie, to tylko wejście na złą drogę i jednocześnie krok do tego, żeby zna¬leźć poprawne rozwiązanie.

Opracowała: Małgorzata Ogrodnik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.