X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4792
Przesłano:

Diagramy kołowe, słupkowe - powtórzenie wiadomości

Konspektlekcji matematyki

Czas trwania: 45 minut
Klasa: VI c

Cele:
Wiadomości – uczeń zna:
pojęcie diagramu słupkowego
pojęcie diagramu kołowego

Umiejętności – uczeń potrafi:
odczytać informacje przedstawione w diagramie
przedstawić w postaci graficznej informacje podane w tabeli
narysować diagram kołowy

Postawy – uczeń:
organizuje czas wolny zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
dokładnie i starannie wykonuje rysunki
aktywnie uczestniczy w lekcji

Metody i formy pracy: pokaz, pogadanka- praca z całą klasą, praca indywidualna,
Środki dydaktyczne: plansze z diagramem słupkowym i kołowym, tabela, podręcznik, karty pracy dla każdego ucznia.

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:
1. Sprawy organizacyjno – porządkowe
2. Wprowadzenie do tematu – przypomnienie pojęcia diagramu
Diagram – rysunek przedstawiający zależność między różnymi danymi, wykres. diagram słupkowy, diagram kołowy
3. Wyjaśnienie celów lekcji i podanie tematu lekcji.

II. Faza realizacji:
4. Odczytywanie danych przedstawionych w postaci diagramu słupkowego i kołowego. Analiza wyników próbnego testu kompetencyjnego klas 6.
5. Przedstawienie danych z tabeli w postaci diagramu słupkowego.
Tabela przedstawia wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród uczniów
klas 6. Zapytano 60 uczniów jak spędzają swój wolny czas, oto ich odpowiedzi:

Książki TV Sport Gry kom. Kino Inne
9 12 18 10 6 5

Jak wy spędzacie wolny czas – ankieta wśród uczniów . Zapisanie wyników ankiety w tabeli.
Uczniowie wykonują diagram słupkowy przedstawiający dane z tabeli.

6. Rysowanie diagramu kołowego – praca indywidualna.
Uczeń otrzymuje kartę z diagramem słupkowym. Odczytuje przedstawione informacje i zaznacza je na diagramie kołowym.

III. Faza podsumowująca:
7. Uczniowie dokonują podsumowana i powtórzenia poznanego materiału wykonują ćwiczenia Zeszyt ćwiczeń kl. VI
8. Zadanie pracy domowej : zadanie 12 str. 123
9. Podsumowanie lekcji, uczniowie uzupełniają karty ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.