X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47915
Przesłano:

Przykładowa opinia o dziecku

Opinia o dziecku
Dz.. ur.... r. uczęszcza do Przedszkola nr.........do grupy..............
..... jest dzieckiem bardzo lubianym i akceptowanym przez rówieśników. Chętnie bierze udział w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez różnych nauczycieli. Jest samodzielna w czynnościach samoobsługowych (przy posiłkach, w ubieraniu i rozbieraniu).
Respektuje zasady i reguły życia grupowego. Przestrzega norm społecznych. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Jest sprawna ruchowo i aktywnie uczestniczy w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Dz. jest bardzo sprawna manualnie, chętnie uczestniczy w zajęciach plastyczno- technicznych oraz w konkursach organizowanych na terenie placówki i gminy.
Wiernie zapamiętuje treści słowne wierszy i piosenek.
Dziecko posiada wiedzę o otaczającym świecie na poziomie swojego wieku, formułuje dłuższe wypowiedzi na dowolne tematy. Podejmuje próby samodzielnego czytania, czyta krótkie teksty. Prawidłowo nazywa i rozpoznaje wprowadzane litery. Dokonuje analizy i syntezy fonemowej wyrazów. Wyodrębnia i liczy w słowach głoski. Układa słowa rozpoczynające się i kończące się daną głoską.
Prawidłowo posługuje się liczbami w aspektach głównym i porządkowym w zakresie 0- 10. Prawidłowo dodaje i odejmuje z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych. Rozwiązuje krótkie zadania tekstowe. Zna i nazywa podstawowe figury geometryczne, zna pojęcie zbioru i następstw czasu (dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy). Prawidłowo określa kierunki ruchu: w prawo, w lewo, z przodu, z tyłu, z boku.
Jednak zachowanie Dz. nie zawsze jest adekwatne do sytuacji (reaguje płaczem). Jest dzieckiem bardzo wrażliwym i emocjonalnym.
Dz. ma problemy z prawidłową wymową. Na terenie placówki jest objęta terapią logopedyczną podczas której: prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, jest wywoływana i utrwalana prawidłowa realizacja wskazanych w diagnozie głosek. Doskonalone są umiejętności językowe
i komunikacyjne.
Dziewczynka jest dzieckiem bardzo zorganizowanym, sumiennym i odpowiedzialnym. Zawsze doprowadza rozpoczęte prace i zadania do końca.
Jest dobra współpraca z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.