X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47913
Przesłano:

Opinia o dziecku sześcioletnim na prośbę sądu

Opinia:
X ......ur. ........... zam. ..........

Chłopiec wychowuje się w rodzinie zrekonstruowanej. Do ......... nr ... w .......... uczęszcza pierwszy rok, tj. od 01.09. 2021 r. Na zajęcia przychodzi regularnie, najczęściej przyprowadza i odbiera go mama. Jest zadbany i schludny.
Opłaty za przedszkole wnoszone są nieregularnie.
X objęty jest na terenie placówki specjalistyczną opieką: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz zajęciami gimnastyki korekcyjnej. Wyżej wymieniona opieka wynika z zaleceń zawartych w Orzeczeniu nr ........ ......o potrzebie kształcenia specjalnego.
Mocne strony dziecka:
X jest chłopcem uśmiechniętym, otwartym i akceptowanym przez rówieśników.
Rozwój intelektualny jest na poziomie normy wiekowej. Lubi wypowiadać się na tematy dotyczące obszarów jego zainteresowań, wykazuje dobrą pamięć mechaniczną Jest ciekawy poznawczo i otwarty na rozwój. Chłopiec chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zespołowych. Widoczna jest u niego duża potrzeba kontaktu z rówieśnikami. Jest samodzielny: potrafi wykonać większość czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem, samodzielnie ubiera się i spożywa posiłki. Wymaga niewielkiej pomocy przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów tj. zapinanie guzików, wiązania obuwia. Dba o porządek wokół siebie, posługuje się ręką lewą.
Słabe strony dziecka:
Słaba koncentracja w dużej mierze utrudnia chłopcu pracę na zajęciach. X wykazuje nadmierną ruchliwość, „gadatliwość”, bardzo krótko skupia się na określonej czynności.
Ma trudności z koordynacją ruchową poprzez chęć wykonania wszystkich czynności zbyt szybko np. chwytanie, rzucanie piłką, utrzymanie równowagi. Nie zawsze potrafi właściwie zainicjować „mądrą” zabawę z rówieśnikami. W niektórych sytuacjach nie lubi być oceniany przez innych, nieadekwatnie reaguje na zachowania rówieśników. Czasami nie umie pogodzić się z przegraną (popada w konflikty, krzyczy lub wycofuje się z gry).

Współpraca nauczycielek grupy z matką układa się dobrze. Jest zainteresowana bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania X w grupie i otwarta na uwagi i sugestie z tym związane. W ocenie nauczycielek nie budzi zastrzeżeń.

Nauczycielki grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.