X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47849
Przesłano:
Dział: Świetlica

Rozmawiamy - języka nie używamy. Różna sposoby komunikowania się. Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

„Rozmawiamy – języka nie używamy. Różne sposoby komunikowania się.”

Autor: Magdalena Czaplińska

Bielsko-Biała 2022

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna
Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 3b Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej.
W innowacji wezmą udział chętni uczniowie tej klasy w ramach zajęć w świetlicy szkolnej.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie przez 1 godzinę lekcyjną w tygodniu. podczas zajęć w świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie biorący udział w innowacji będą prezentować swoje umiejętności także na forum całej klasy podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

I Opis innowacji
Zadaniem innowacji jest pokazanie dzieciom alternatywnych sposobów porozumiewania się pomiędzy ludźmi. Uczniowie dowiedzą się w jakie sposób można komunikować się czy wezwać pomoc nie używając słów.
Innowacja opierać się będzie również na przybliżeniu dzieciom zdrowym sytuacji osób głuchych i niewidomych.
Zajęcia te przyczynią się do rozwoju kompetencji społecznych uczniów, pamięci długotrwałej i krótkotrwałej, a także sprawności manualnej rąk i palców oraz logicznego myślenia.

II Cele innowacji

Cele ogólne:

• doskonalenie kompetencji społecznych,
• rozwój pamięci długotrwałej i krótkotrwałej,
• rozbudzanie akceptacji i szacunku wobec osób niepełnosprawnych (niesłyszących/niewidomych),
• poznanie różnych sposobów komunikowania się (elementy języka migowego, alfabet palcowy, alfabet Braille’a, alfabet Morse’a, język obrazkowy)
• kształtowanie rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji,
• rozwijanie wyobraźni,
• usprawnianie motoryki małej,
• usprawnianie pamięci ruchowej ,
• integracja zespołu klasowego.

III Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 przez jedną godzinę lekcyjną w tygodniu.
Podczas zajęć uczniowie będą mogli zaobserwować trudności na jakie napotykają osoby głuche/głuchonieme. Poprzez założenie słuchawek wygłuszających, chętne dzieci będą miały możliwość zaobserwowania jak czuje się osoba głucha w środowisku osób słyszących. Będą poznawać podstawowe zwroty w języku migowym oraz polski alfabet migowy. Uczniowie nauczą się również piosenki w tym języku.
Poszczególne litery i słowa, które będą poznawane przez dzieci zostaną umieszczone w słowniku komunikacji wykonywanym podczas zajęć „Rozmawiamy – języka nie używamy”. Zwroty te będą również prezentowane na forum klasy podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (podczas powitania/pożegnania, używania zwrotów grzecznościowych, powtarzania alfabetu itp.).
Uczniowie zaobserwują również jakie trudności stoją przed osobami niewidomymi/słabowidzącymi. Chętne dziecko z zakrytymi oczami będzie próbowało poruszać się po szkole i opowie o swoich spostrzeżeniach. Następnie dzieci dowiedzą się w jaki sposób radzą sobie w codziennym życiu osoby niewidome. Będą mogli zobaczyć książki zapisane w języku Braille’a. Poznają również przykładowe litery i wyrazu zapisane za pomocą tego alfabetu. Uczniowie samodzielnie, na kartce za pomocą igły, będą tworzyć wyrazy w alfabecie Braille’a, a następnie próbować odczytywać z zasłoniętymi oczami wyrazy zapisane przez inne dzieci. Poszczególne litery i słowa zostaną umieszczone w słowniku komunikacji „Rozmawiamy – języka nie używamy”.
Kolejnym sposobem komunikowania się będzie alfabet Morse’a. Uczniowie poznają sposób reprezentacji alfabetu za pomocą dźwięków i błysków światła. Nauczą się nadawać sygnał SOS. Podczas zajęć w terenie, będą nadawać do siebie wzajemnie wyrazy za pomocą sygnałów dźwiękowych. Zapis poszczególnych liter zostanie umieszczony w słowniku komunikacji „Rozmawiamy – języka nie używamy”.
Uczniowie spróbują również porozumiewać się ze sobą za pomocą pisma obrazkowego. Stworzą własne ilustracje oznaczające poszczególne wyrazy. Dowiedzą się również czym jest międzynarodowy język esperanto i nauczą się mówić kilku słów w tym języku.
Uczniowie będą także rozpoznawać i nazywać emocje wyrażone za pomocą gestów, pozycji ciała i mimiki twarzy. Podczas zabawy w kalambury, uczniowie będą wyrażać wylosowane emocje, nie używając słów. Zadaniem pozostałych będzie odgadnięcie prezentowanych uczuć.
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. W miarę możliwości na zajęcia zostaną zaproszone osoby porozumiewające się języku migowym.
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący innowację uzyska zgody od rodziców na udział dzieci w innowacji oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

IV Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:
- Słowniki „Rozmawiamy – języka nie używamy” wykonane przez uczniów,
- Nagranie piosenki śpiewanej przez uczniów z językiem migowym,
- Karta ewaluacyjna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.