X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47684
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wielbłąd dźwiga garby dwa, zebra piękne paski ma. Utrwalamy nazwy zwierząt mieszkających w zoo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie II Szkoły Podstawowej

I. INFORMACJE OGÓLNE
Data: -----------------------
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
Przedmiot: język niemiecki
Klasa: II
Prowadzący zajęcia: ------------------
Temat zajęć: Wielbłąd dźwiga garby dwa, zebra piękne paski ma. - Utrwalamy nazwy zwierząt mieszkających w zoo.
Cele zajęć:
ogólne:
- Rozwijanie znajomości podstawowych środków językowych;
- Utrwalanie wcześniej poznanego słownictwa;
- Nauka poprawnej wymowy;
- Doskonalenie umiejętności reagowania werbalnego i niewerbalnego na wypowiedzi;
- Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne śpiewanie, zabawy i gry;
- Korzystanie na lekcji z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

szczegółowe:
- Uczniowie stosują podstawowe zwroty grzecznościowe;
- Uczniowie utrwalają poznany materiał leksykalny z zakresu – zwierzęta mieszkające w zoo;
- Uczniowie poprawnie wymawiają niemieckie wyrazy;
- Uczniowie korzystają z narzędzi (TIK) podczas wykonywania ćwiczeń interaktywnych na zajęciach;
- Uczniowie współpracują z rówieśnikami w trakcie nauki.

cele w języku ucznia:
- Potrafię się przywitać i pożegnać;
- Nazywam niektóre zwierzęta egzotyczne, mieszkające w zoo;
- Śpiewam wcześniej poznane piosenki;
- Mówię wierszyk podczas zabawy;
- Dbam o poprawną wymowę niemieckich słów;
- Korzystam z tablicy interaktywnej podczas wykonywania zadań w czasie lekcji;
- Współpracuję z moimi koleżankami i kolegami z klasy podczas zajęć.

Metody i techniki nauczania: TPR (metoda reagowania całym ciałem), komunikacyjna, audiowizualna, ćwiczenia interaktywne, gry i zabawy.
Formy pracy: praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach i w grupach
Środki dydaktyczne: plakaty, kolorowe karty z nazwami zwierząt egzotycznych z Wydawnictwa Szkolnego PWN; Podręcznik „ABC Deutsch neu do języka niemieckiego dla klasy I”, PWN, M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło; tablica interaktywna; Multibook – ABC Deutsch kl. II PWN; przygotowane przez nauczyciela karteczki z nazwami zwierząt do zabawy – „Partnersuche”; portal edukacyjny Wordwall, kanał YouTube, przygotowane przez nauczyciela karteczki z buźkami (uśmiechnięte, smutne i neutralne) do ewaluacji zajęć.
II. PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Faza wstępna
1) Powitanie z klasą: Guten Morgen!
2) Sprawdzenie obecności. Dzieci mówią w języku niemieckim: - Ich bin da albo – Hier!
3) Rozgrzewka językowa - wspólne śpiewanie krótkiej piosenki „Wir sind froh”.
4) Powtórzenie z poprzedniej lekcji poznanej piosenki „Tiere”. – Nauczyciel prosi dzieci o otwarcie podręcznika na str. 32, gdzie znajduje się tekst piosenki. Następnie prosi uczniów o wspólne zaśpiewanie piosenki, włącza nagranie CD1 (29), - Singt bitte!
5) Nauczyciel mówi dzieciom, jaki jest temat dzisiejszych zajęć. Przedstawia cele lekcji w sposób zrozumiały dla uczniów, adekwatnie do ich wieku.
2. Faza realizacji
1) Wprowadzenie do tematu.
 Nauczyciel przyczepia na tablicy dwa plakaty i prosi dzieci aby spróbowały nazwać wskazane przez niego zwierzęta (przypomnienie poznanych nazw zwierząt mieszkających w zoo). Dzieci mówią głośno: np. der Löwe, der Tiger, der Bär, die Giraffe, das Kamel, die Robbe.
 Zabawa: „Der alte Bär” („Stary niedźwiedź”). Nauczyciel, mówiąc na głos wyliczankę: Karl, Karl, Karoline ... wybiera spośród dzieci „niedźwiedzia”. Wybrane dziecko udaje, że śpi. Pozostałe dzieci wspólnie z nauczycielem robią krąg, chodzą wokół „niedźwiedzia” i mówią wierszyk dodając elementy ruchu: (Uczniowie znają tę zabawę.)
„Der alte Bär, der alte Bär,
der ist so groß und schläft nicht mehr,
wenn du jetzt lachst, bist du geschnappt!”
Kiedy już uczniowie i nauczyciel przestają mówić wiersz i zatrzymują się, zadaniem ucznia – „niedźwiedzia” jest złapanie dzieci, które się śmieją. Uczeń może rozśmieszać swoje koleżanki i swoich kolegów, ale nie może ich dotykać, dopóki nie zaczną się śmiać. Aby rozśmieszanie i wyłapywanie nie trwało zbyt długo, ponieważ kolejne dzieci czekają na to, aby być „niedźwiedziem”, nauczyciel kończy zabawę odliczając do pięciu po niemiecku. (Zabawę powtarzamy 2 lub 3 razy.)

2) Ćwiczenia interaktywne.
 Nauczyciel uruchamia Multibooka – ABC Deutsch – ćwiczenia interaktywne kl. II PWN, wybiera dział: Im ZOO, zakładkę Wortschatz (słownictwo).
Wybrani przez nauczyciela uczniowie (nauczyciel stara się angażować do wykonywania zadań wszystkie dzieci) podchodzą kolejno do tablicy interaktywnej, słuchają poleceń w języku polskim i wykonują następujące zadania:
• Übung 1 (zad. 1) – Polecenie: Odszukaj na obrazku zwierzę, którego nazwę słyszysz i kliknij na nie.
• Übung 2 (zad. 2) – Polecenie: Nazwę którego ze zwierząt słyszysz? Odszukaj elementy obrazka i przeciągnij je we właściwe miejsce.
• Übung 3 (zad. 3) – Polecenie: Zagraj w memory.
Podczas tej zabawy/gry dziewczynki rywalizują z chłopcami. Raz podchodzi do tablicy dziewczynka raz chłopiec. Wygrywa grupa, której uda się odsłonić więcej par (obrazek + nazwa zwierzęcia w języku niemieckim). (Zasadę mamy taką, że jeśli dziecko odnajdzie parę, to nie szuka kolejnej, tylko wraca na miejsce, aby dać szansę innym. Uczniowie nie mogą sobie podpowiadać, żeby nie psuć zabawy i aby każdy mógł ćwiczyć pamięć wzrokową.)

 Krótka przerwa śródlekcyjna - śpiewanie piosenki z elementami ruchu: La cucaracha.
Nauczyciel prosi, aby uczniowie wstali i zaśpiewali pisenkę: - Steht bitte auf!, włącza nagranie CD1(15), – Singt bitte!

 Następnie nauczyciel proponuje uczniom wykonanie zadania interaktywnego na portalu edukacyjnym Wordwall. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że zadanie będzie polegało na dopasowaniu wyglądu skóry zwierzęcia bądź jego cienia do fotografii i podaniu jego nazwy w języku niemieckim. Nauczyciel otwiera zadanie na portalu i prosi wskazanych uczniów o podchodzenie kolejno do tablicy interaktywnej w celu wykonania ćwiczenia.
link do zadania:
https://wordwall.net/pl/resource/2408709/zwierz%C4%99ta-egzotyczne

3) Gry i zabawy.
 Zabawa: „Partnersuche”
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, na czym będzie polegała zabawa i zaprasza ich do losowania karteczek z nazwami zwierząt egzotycznych. Uczeń odczytuje nazwę zwierzęcia i szuka w klasie osoby, która wylosowała karteczkę z taką samą nazwą:
Dzieci używają struktur gramatyczno-leksykalnych, o których nauczyciel przypomniał podczas objaśniania zabawy:
1. - Ich bin das Krokodil. Wer bist du?
- Ich bin das Känguru.
2. - Ich bin der Elefant. Wer bist du?
- Ich bin auch der Elefant.
 Zabawa: „Stille Post” – „Głuchy telefon”. Nauczyciel ustawia uczniów w dwóch rzędach. Mówi szeptem do ucha pierwszego z uczniów w każdym rzędzie nazwę zwierzątka np. das Kamel/ der Pinguin/ der Eisbär. Dzieci szeptem mówią sobie do ucha podane słowo. Rundę wygrywa rząd, którego ostatnie dziecko prawidłowo powtórzy wyraz przekazany przez nauczyciela. (Zabawę powtarzamy dwa lub trzy razy.)
3. Faza końcowa
1) Nauczyciel pokazuje uczniom karty obrazkowe ze zwierzętami i pyta:
- Was ist das? Uczniowie odpowiadają: - Das ist der Elefant./ Das ist das Krokodil./ Das ist die Robbe. itd.
2) Nauczyciel włącza dzieciom piosenki z animacjami na kanale YouTube (W zależności od tego, ile zostanie jeszcze czasu lekcji.)
• Kinderlied - Affe in Afrika [5:06]
link: https://www.youtube.com/watch?v=amUpa_pFEDY
• Schnappi das kleine Krokodil [2:00]
link: https://www.youtube.com/watch?v=Oe3FG4EOgyU
• Pigloo- Papa Pinguin [3:00]
link: https://www.youtube.com/watch?v=PWHcRoQuXQI
3) Ewaluacja zajęć.
 Nauczyciel rozkłada na ławce buźki (uśmiechnięte, smutne i neutralne). Pokazuje je dzieciom i wyjaśnia w jakim celu je rozłożył. Nauczyciel mówi:
- Jeśli komuś dzisiejsza lekcja się podobała wybierze buźkę uśmiechniętą. Jeżeli ktoś uważa, że lekcja była taka sobie, niezbyt ciekawa to wybiera buźkę neutralną. Buźka smutna oznacza, że lekcja się komuś nie podobała.
Następnie prosi, aby każde dziecko wybrało sobie jedną buźkę w zależności od tego, jak oceniają dzisiejszą lekcję. Nauczyciel obserwuje, jakie buźki dzieci wybierają i ma gotową odpowiedź odnoście stopnia atrakcyjności przeprowadzonych zajęć.
4) Pożegnanie z klasą: Auf Wiedersehen!

Podpis nauczyciela: Podpis obserwatora zajęć:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.