X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47671
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Załącznik do IPETU
WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (WOPFU)

Imię i nazwisko, klasa:
Data i miejsce urodzenia urodzenie:
Informacje na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:
orzeczenie................ o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na całościowe zaburzenia rozwoju - Zespół Aspergera. Na podstawie orzeczenia: rozwój poszczególnych funkcji poznawczych jest bardzo nieharmonijny. Uczeń zdecydowanie lepiej funkcjonuje wykonawczo – poniżej przeciętnej, niż słownie – poziom istotnie poniżej przeciętnej. Poniżej norm wiekowych znajdują się: analiza i synteza wzrokowa, spostrzegawczość wzrokowa, zasób informacji z zakresu wiedzy ogólnej, sprawność dokonywania obliczeń i działań arytmetycznych, przetwarzania materiału liczbowego pamięci, zdolność do przetwarzania danych spostrzeganych wzrokowo na schematy ruchowe, umiejętność koncentracji uwagi pod presją czasu. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i wzrokowo – przestrzenna. Adekwatnie do wieku kształtują się: zdolność do myślenia pojęciowego, rozumowanie przez analogię, bezpośrednia pamięć słuchowa – umiejętność zapamiętywania poleceń, zdań i innych bodźców słuchowych.
Trudności: niska motywacja zadaniowa, przeciętny poziom słuchowej pamięci fonologicznej, umiejętności różnicowania fonemów i różnicowania struktury fonemowej, niski poziom jakości pisma, niewłaściwy kierunek zapisu niektórych liter, trudności ze skupieniem uwagi i koncentracją, nisko rozwinięta zdolność do regulowania własnymi emocjami.
Mocne strony: wysoko rozwinięte myślenie przyczynowo – skutkowe i spostrzeganie następstwa czasu, dobra umiejętność samodzielnego wnioskowania w oparciu o materiał obrazowy.

Ocena I – Data:
Ocena II – Data:
Informacje od rodziców / stan zdrowia - potrzeby

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza logopedyczna

Szczególne uzdolnienia

POZIOM FUNKCJONOWANIA w poszczególnych obszarach
Obszar
Ocena I – Data:

Ocena II –
Rozwój fizyczny

Funkcjonowanie poznawcze

Emocje i motywacja

Funkcjonowanie
społeczne

Komunikacja

INFORMACJE WYCHOWAWCY KLASY - na temat problemów w edukacji danego ucznia

Ocena I – Data:
Ocena II –
Współpraca z rodzicami/ opieka

Nauczanie /Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych

Inne uwagi

Podpis uczestników Zespołu: Podpis rodzica
(Jeśli uczestniczył w spotkaniu Zespołu):

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.