X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47670
Przesłano:

Innowacja "Codziennik". Wdrażanie do samokształcenia, pracy własnej, samodzielności i odpowiedzialności za własny proces edukacyjny w klasie III szkoły podstawowej

OPIS INNOWACJI:

Wprowadzenie narzędzia jakim jest CODZIENNIK. To opracowany dokument (tabela), w którym wypisane są obszary samodzielnej pracy ucznia i miejsce na odnotowanie, czy uczeń wykonał zadanie w danym obszarze w danym czasie. Każdy obszar ma opracowane zadania, które uczeń sam wybiera i samodzielnie je realizuje. Uczeń otrzymuje CODZIENNIK i aby go wypełnić pracuje samodzielnie podczas pracy własnej na dodatkowej godzinie lub w czasie, kiedy wykonał wszystkie zadania z lekcji. Obszary samodzielnej pracy ucznia:
- praca z różnymi źródłami (mapy, słowniki, czasopisma, książki, Internet...)
- praca z materiałem językowym
- pisanie
- czytanie ze zrozumieniem
- praca z materiałem matematycznym
- pomysł własny
- czytanie bostońskie (samodzielne czytanie dowolnej lektury każdego dnia po 15 minut; nauczyciel czyta uczniom codziennie po 10 minut)
- pomysł własny

CELE GŁÓWNE:
- wdrażanie uczniów do samokształcenia
- wdrażanie do pracy własnej
- wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za własny proces zdobywania wiedzy i umiejętności

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wyzwolenie w uczniu inicjatywa do samokształcenia i pogłębiania wiedzy na dany temat
- zachęta i motywacja do samodzielnej pracy
- wyrabianie potrzeby konsekwentnego doprowadzania zadania do końca
- nauka szukania w różnych źródłach
- wyzwalanie samodzielnego myślenia
- nabywanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do odpowiedzi
- prezentacja i zapoznanie z różnymi źródłami
- nauka korzystania z różnych źródeł
- rozwijanie zainteresowań
- nauka twórczego myślenia i kojarzenia faktów

SPODZIEWANE EFEKTY:
- wyzwolona w uczniu inicjatywa do samokształcenia i pogłębiania wiedzy na dany temat
- uczeń chętnie samodzielnie pracuje
- uczeń konsekwentnie doprowadza zadanie do końca
- uczeń szuka w różnych źródłach
- uczeń myśli nad rozwiązaniem zadania
- uczeń samodzielnie dochodzi do odpowiedzi
- uczeń poznaje różne źródła
- uczeń umie korzystać z różnych źródeł
- uczeń rozwija swoje zainteresowania
- nauczyciel rozpoznaje przedmiotowe potrzeby ucznia
- uczeń myśli twórczo i kojarzy fakty

SPOSOBY EWALUACJI:
- wypełniony CODZIENNIK
- obserwacja uczniów podczas pracy własnej
- wyniki pracy uczniów z pracy z CODZIENNIKIEM
- wyniki uczniów
- wyniki konkursów
- prezentacje osiągnięć uczniów
- informacje zwrotne od uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.