X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47551
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni"

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Barwy jesieni”

Szkoła Podstawowa im C. K. Norwida w Trzeszczanach

Organizatorem konkursu jest: pani Aneta Ziółkowska nauczyciel edukacji przedszkolnej.

1.Celem konkursu jest:

– rozbudzanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci,
- doskonalenie warsztatu plastycznego,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnorodnych technik plastycznych,
- prezentacja możliwości twórczych dzieci

2. Regulamin konkursu:

- konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III z terenu naszej gminy, tj. dzieci w wieku 5- 9 lat,
- uczestnicy konkursu wykonają jedną pracę plastyczną w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanie, wydzieranie, etc.
- do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę (zał. nr 1) z danymi zawierającymi: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i adres szkoły kierującej pracę na konkurs, telefon szkoły kierującej pracę, imię i nazwisko opiekuna plastycznego przyklejony na odwrocie,
- do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zał.2).
- prace należy dostarczyć do dnia 20.10.2021r. (środa) do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej im. C. K. Norwida w Trzeszczanach,
- prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę,
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.10.2021r.(poniedziałek),

- oceny prac dokona powołane przez organizatora JURY, która przyzna nagrody rzeczowe,
- decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
- laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie, informacja o zwycięzcach i zostanie podana również na stronie szkoły https:/xxxxxxxxxx/,
- laureatom konkursu zostanie przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych oraz dyplomy, pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody pocieszenia oraz dyplomy – podziękowania.
- wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 28.10.2021r. w godz. 9.00 – 11.00,
- prace nagrodzone zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach,
- prace można odebrać w dniach 22 – 26 listopada 2021r. Po tym terminie przechodzą na własność szkoły.

3. Prace ocenia Jury
Kryteria oceny prac w konkursie plastycznym:

– samodzielność wykonania pracy,
– zgodność z tematyką konkursu,
– oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia (technika wykonania),
– ogólne wrażenie estetyczne,

Skład Jury:
- przewodniczący komisji: imię i nazwisko – nauczyciel plastyki,
- członek: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - imię i nazwisko
- członek: nauczyciel języka angielskiego - imię i nazwisko

Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu xxxxxxxxxxx

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.