X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47454
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Rok szkolny 2021/2022, pierwszy semestr

Imię i nazwisko ucznia
..........
Klasa Klasa 4
Dane szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku
Rodzaj dysfunkcji Potrzeba kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
Numer orzeczenia Orzeczenie

OBSZAR OBJĘTY DIAGNOZĄ

Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych
MOCNE STRONY | SŁABE STRONY

Zawarty w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym uczennicy ...

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
Zainteresowania
Czytanie książek, jazda na rowerze Lubi czytać, choć nie do końca rozumie sens i treść.
Uzdolnienia
Uwielbia grać w planszówki z kolegami i koleżankami na świetlicy szkolnej. Szczególnie w grę zręcznościową, podczas której trzeba nawlekać kulki na patyczki. Koordynacja i refleks, jednak to nie zniechęca .....
Usposobienie
Otwarta i uśmiechnięta, ale często bywa wycofana, potrzebuje dużo czasu, by komuś zaufać i nie zawsze ma ochotę, aby podjąć rozmowę. Momentami niepewna tego co robi i mówi, kiedy tak się dzieje od razu się wycofuje i nie podejmuje współpracy.
ulubione formy aktywności
Spacery, jazda na rowerze, skakanie na skakance i gumie do skakania. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

MOŻLIWOŚCI POZNAWCZE

Myślenie
Myślenie abstrakcyjno – pojęciowe na materiale werbalnym
Niski poziom myślenia abstrakcyjno – pojęciowego
Pamięć
Wolno przyswaja nowy materiał bardzo niskie tempo uczenia się metodą wzrokowo – słuchową
Uwaga
Koncentracja uwagi zależy od dnia i nastroju
Koncentracja dużo słabsza jeśli zadania są dla ....... niezrozumiałe, zbyt trudne. Potrzebuje stałej stymulacji, zadań interesujących, niemonotonnych. Cały czas trzeba wskazywać i naprowadzać na konkretne zadanie, pokazywać jego początek i koniec.
Uogólnianie, wnioskowanie klasyfikowanie
Poziom raz przeciętny lub poniżej przeciętnej
Niski poziom myślenia abstrakcyjno – pojęciowego oraz bardzo niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego.

MOŻLIWOŚCI PERCEPCYJNE
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Skoncentrowana na materiale tekstowym
Niski poziom integracji wzrokowo – ruchowej i percepcji wzrokowo – przestrzennej
Percepcja wzrokowa, wzrok
Zaangażowana w rozwiązywanie problemów
Niski poziom syntezy wzrokowej
Integracja sensoryczna
Chętna do wykonywania zadań
Zaburzona, praca nad odbieraniem i interpretowaniem bodźców zmysłowych
Percepcja słuchowa, słuch
Stara się pytać jeśli czegoś nie usłyszy. Bardzo niskie tempo uczenia się metodą wzrokowo – słuchową, ponieważ ...... ma niedosłuch jednostronny przewodzeniowy ucha lewego do 50 db

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Motoryka duża
Jazda na rowerze
Dalsza praca nad koordynacją wzrokowo- ruchową
Sprawność manualna
Zdarza się ..... wyjeżdżać poza liniaturę
Poniżej przeciętnej, ..... przepada za zajęciami plastycznymi i manualnymi
równowaga Powyżej przeciętnej
Kształtowanie równowagi poprzez zabawy równoważne
lateralizacja
Prawostronna
Ćwiczenia wg planu pracy rewalidacji

KOMUNIKACJA
Sposób komunikowania się z otoczeniem
Duża chęć i potrzeba komunikowania się z rówieśnikami.
Często rozmawia z kolegami i koleżankami podczas przerw, sama nawiązuje relacje. Poprzez mały zasób słownictwa w mowie czynnej, rówieśnicy nie zawsze chcą rozmawiać z ..... a nakłada się jeszcze na to problem z obniżonym w stosunku do wieku dziewczynki zakresem wiedzy ogólnej o otaczającym ją świecie
Poprawność artykulacji
Dość dobrze rozwinięta.
Praca nad chęcią częstszego wypowiadania się dziewczynki.
Zasób słownictwa
Dość ubogi zasób słownictwa.
Praca nad poszerzeniem zasobu słownictwa.
Poprawność gramatyczna
Chętna do wykonywania ćwiczeń gramatycznych.
Dalsza praca nad popełnianymi, licznymi błędami ortograficznymi.

SFERA EMOCJONALNO MOTYWACYJNA
Motywacja do nauki
Duża motywacja, jeśli zdania wzbudzają zainteresowania .... Wymaga stałego bodźca, zachęty.
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
Rozpoznaje i nazywa emocje, jednak nie zawsze,
Ciągła praca nad radzeniem sobie z emocjami w sytuacjach trudnych i stresujących.
Preferowane rodzaje pochwał, umiejętność werbalizowania potrzeb
Pochwały motywują do działania. Cieszy się z dobrze wykonanego zadania. Lubi być chwalona. Zdarza się, że tylko nagrody ją motywują a nie zamierzone efekty.
Wytrwałość w pracy
Wytrwała w zadaniach. Kończy zapoczątkowane zadania. Zniechęca się jeśli zadania są zbyt trudne, niezrozumiałe, bądź jeśli .... po prostu nie interesują.

SFERA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO
Zachowania w relacjach z dorosłymi
Uprzejma, grzeczna, używa zwrotów grzecznościowych.
Praca relacji społecznych na ćwiczeniach TUS
Zachowania w relacjach z rówieśnikami
Inicjuje kontakty z rówieśnikami. .... bardzo zależy na dobrych kontaktach z dziewczynami z klasy, szczególnie X i Y. Rzadko zwraca na siebie uwagę.
Inne kompetencje społeczne
Jeśli ...... ma dobry humor i czuje się w danym momencie bezpieczna, sama zaczyna i podtrzymuje rozmowę. Dalsza praca nad poprawnym interpretowaniem zachowań innych.

SAMODZIELNOŚĆ
Czynności samoobsługowe
Samodzielna ...................................
Samodzielność podczas lekcji i na przerwach
Podczas lekcji oraz podczas przerw praca z nauczycielem wspomagającym.
Modelować właściwe formy zachowań społecznych.
Zachowanie podczas wycieczek
Zna i przestrzega zasady właściwego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Wspierać w sferze emocjonalno – motywacyjnej
Bazować na mocnych stronach uczennicy
Wzmacniać poczucie akceptacji poprzez korzystanie pomocy wychowawcy oraz innych nauczycieli i specjalistów w sytuacjach trudnych

ZACHOWANIA NIETYPOWE

Samookaleczenia
Autoagresja
Brak

........................................
SPECYFICZNE INFORMACJE I ZALECENIA
Leki, aparat słuchowy, pomiar poziomu cukru, wstawki, okulary, soczewki , itp.
Brak

........................................
UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE

Poziom czytania
Trudności w słuchowym różnicowaniu głosek. Niewłaściwe ułożenie liter w liniaturze. Znaczna ilość błędów ortograficznych. Nasilenie błędów słuchowych przy pisaniu ze słuchu. Zbyt nisko trzyma narzędzie do pisania co jest powodem, że część liter zapisuje w niewłaściwym kierunku.Zaburzona kinestezja artykulacyjna
-
Ćwiczenia wg planu pracy rewalidacji

Poziom liczenia
Wykonuje proste obliczenia w zakresie 20 na konkretach przy użyciu kalkulatora. Nie wykonuje zadań z treścią oraz ćwiczeń zegarowych.
Ćwiczenia wg planu pracy rewalidacji

Poziom pisania
Pisze dość wolno i czasem mało starannie.
Ćwiczenia wg planu pracy rewalidacji

Podpisy zespołu:

Zapoznałem się i otrzymałem
Data:
Podpis rodzica –

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.