X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47316
Przesłano:

Zielona szkoła - sposób na reintegrację zespołu klasowego po izolacji wywołanej pandemią.

„Zielona szkoła” - sposób na reintegrację zespołu klasowego
po izolacji wywołanej pandemią.
Program „Zielonej szkoły”
zrealizowany z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Częstochowie
w trakcie pięciodniowego pobytu w Darłówku.

Ilość uczestników zielonej szkoły: 24 uczniów Ilość opiekunów: 4 (w tym przewodnik/animator).
Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu: 13.09.2021r. - 17.09.2021r.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022, zaktualizowany został program wychowawczo- profilaktyczny placówki na bieżący rok szkolny. Projekt „Zielona szkoła – Darłówko 2021” stwarza warunki do realizacji zawartych w dokumencie zadań, m.in.:
1. Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożeń wynikających z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19.
2. Tworzenie warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).
3. Czuwanie nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych (kontaktu z wychowawcą) do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”.
4. Integracja zespołu klasowego.
5. Wspomaganie zespołu uczniowskiego, inspirowanie i w razie potrzeby kierowanie realizacją podjętych działań.

(zadania pochodzą z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Częstochowie, którego jestem współtwórcą- koordynatorem).

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
1. Reintegracja zespołu klasowego po izolacji związanej z pandemią.
2. Aktywny wypoczynek dzieci w miejscu o dużych walorach turystycznych i zdrowotnych.
3. Upowszechnianie wśród uczniów zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej.
4. Zwiedzanie ciekawych miejsc, poznanie kultury i historii regionu.
5. Poznanie w warunkach pozaszkolnych dziedzictwa narodowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ:
• Zna zasady bezpiecznego zachowania się na wycieczce; dba o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników;
• Wie, jak przygotować się do dłuższej wycieczki (pakowanie walizki);
• Uczestniczy w zajęciach terenowych, sportowych, integracyjnych, edukacyjnych;
• Pogłębia wiedzę na temat regionów Polski i ich kultury i zasobów; • Poznaje wyjątkowe miejsca na wybrzeżu: zabytkowe budynki, latarnia morska, mosty;
• Zna historię i przeznaczenie bunkrów zbudowanych w Ustce; • Wyraża postawę patriotyczną poprzez uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych 17 września; • Porządkuje i utrwala wiedzę na temat fabuły i bohaterów utworu literackiego pt.”Hobbit” i „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” (gry terenowe);
• Tworzy pozytywne kontakty rówieśnicze;
• Uczy się odpowiedzialności za siebie i innych; • Zaspokaja potrzebę ruchu poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu, tańce , biegi terenowe, wycieczki piesze;
• Doskonali umiejętność niwelowania stresu, m.in. przez aktywny wypoczynek, ruch na świeżym powietrzu, ćwiczenia relaksacyjne;
• Wyrabia umiejętności dbania o zdrowie i higienę osobistą;
• Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych m.in. w hotelu, w jadalni, w środkach transportu publicznego (autokar, tramwaj wodny).

METODY I FORMY REALIZACJI:
- oparte na słowie (opis, opowiadanie, przekazywanie treści przez przewodników, pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusja, rozmowy indywidualne na w grupie).
- oparte na obserwacji (zajęcia w terenie, żywa lekcja historii, wioska hobbicka).
- oparte na działaniu (zajęcia integracyjne, gry i zabawy zespołowe na obiektach sportowych, na terenie ośrodka i na plaży, praca wg instrukcji, zadania w plenerze , gra terenowa)
- aktywizujące (zadania twórcze, wycieczki, quizy, konkursy, mini olimpiada, konkurencje sportowe),
- zajęcia dydaktyczne (blok historyczny, geograficzny i polonistyczny).

RAMOWY PROGRAM „ZIELONEJ SZKOŁY” W DARŁÓWKU:

DZIEŃ I - 13.09.2021
Przypomnienie zasad BHP w czasie podróży i postojach.
Wyjazd z Częstochowy o godz.6:30 (zbiórka godz. 6:15).
Przejazd do Darłówka. Zakwaterowanie w ośrodku „ KAMA” ( Darłówko Wschodnie ul. Bałtycka 1). Zebranie organizacyjne, zapoznanie się z regulaminem zielonej szkoły . Ogłoszenie konkursu czystości. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po Darłówku Wschodnim, most zwodzony Darłówko Zachodnie, port i falochron. Powrót do ośrodka. Sprawdzenie czystości w pokojach. Nocleg.

DZIEŃ II – 14.09.2021
Śniadanie. Wycieczka do Darłowa, zwiedzanie: Rynek, Ratusz, Zamek Książąt Pomorskich . Rejs tramwajem wodnym „ Księżna Zofia” do Darłówka. Obiad. Pobyt w Aquaparku „ Jan”. Zajęcia zespołowe na plaży. Kolacja. Sprawdzenie czystości w pokojach. Nocleg.

DZIEŃ III – 15.09.2021
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Ustka. Zwiedzanie Bunkrów i umocnień z II wojny światowej z przewodnikiem. Powrót na obiad. Rejs statkiem – pirackim Galeonem „ Król Eryk I”. Zajęcia sportowe – mini olimpiada. Kolacja. Sprawdzenie czystości w pokojach. Ognisko. Nocleg.

DZIEŃ IV - 16.09.2021
Śniadanie. Wycieczka autokarowa do miejscowości Sierakowo Sławieńskie. Pobyt w Wiosce Hobbitów – kilkanaście drewnianych budowli, w tym dom Bilbo Bagginsa zaprojektowany przez Radosława Baraka, wyprawa w strojach hobbickich w świat bohaterów trylogii Tolkiena – mnóstwo atrakcji, zabaw i gier terenowych. Powrót do ośrodka na obiad. Gry zespołowe na plaży. Powrót na kolację. Sprawdzenie czystości w pokojach. Dyskoteka. Nocleg.

DZIEŃ V – 17.09.2021
Porządkowanie pomieszczeń. Podsumowanie pobytu na „Zielonej szkole”: ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród.
Pożegnanie z pracownikami ośrodka, złożenie podziękowań.
Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania. Śniadanie. Pobranie prowiantu na drogę.
Wyjazd z ośrodka.
Przejazd do Bydgoszczy, zwiedzanie miasta - spacer. Zwiedzanie Wyspy Młyńskiej, gdzie powstały zdjęcia do ekranizacji lektury „Magiczne drzewo”. Uczestniczenie w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do domu.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ – UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNEJ:
Zielona Szkoła jest uzupełnieniem programu edukacyjnego realizowanego w szkole. Zawiera w sobie takie elementy edukacji, których nie da się zrealizować w klasie:
- wędrówki po ścieżkach dydaktycznych,
- wycieczki szlakami turystycznymi połączone z edukacją historyczną regionu,
- plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Daje to uczniom możliwość poznania pięknych regionów naszego kraju z uwzględnieniem ich geograficznych, kulturowych i przyrodniczych różnic.
Zielona Szkoła jest doskonałą formą nauki i wypoczynku oraz sposobem na integrację grupy. Uczy ona również samodzielności, zaradności i współdziałania w zespole. Z pewnością są to umiejętności przydatne w dorosłym życiu.
Dlatego w dniach 13 - 17 września 2021r. uczniowie klasy VII pod opieką nauczycieli wzięli udział w “Zielonej szkole”. Uczestnicy byli zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym w Darłówku Wschodnim.
Program wycieczki obejmował zwiedzanie Darłówka - most zwodzony, port i falochron; Darłowa - Rynek, Ratusz, Zamek Książąt Pomorskich; Ustki – żywa lekcja historii, oglądanie bunkrów i umocnień z czasów II wojny światowej.
Kolejnymi atrakcjami wyjazdu były: wizyta w Aquaparku „ Jan” oraz pobyt w Wiosce Hobbitów – kilkanaście drewnianych budowli, w tym dom Bilbo Bagginsa , wyprawa w świat bohaterów trylogii Tolkiena – gra terenowa.
Niewątpliwą radość sprawiły naszym uczniom rejsy tramwajem wodnym oraz statkiem pirackim - Galeonem „ Król Eryk I”, podczas których, dzięki wspaniałej, słonecznej pogodzie, wszyscy podziwiali piękną panoramę miasta.
W drodze powrotnej (17 września) uczestnicy zwiedzili Bydgoszcz. Na Starym Rynku byli świadkami uroczystości patriotycznej upamiętniającej ofiary najazdu Rosji Sowieckiej na Polskę. Odpoczywali w urokliwym zakątku miasta zwanym Wenecją Bydgoską. Mięli też okazję usiąść na magicznym krześle - eksponacie z popularnego filmu dla dzieci „Magiczne Drzewo”, w którym Bydgoszcz zagrała nadmorskie miasteczko. Krzesło to, według fabuły filmu, wykonane z magicznego drewna spełnia życzenia. Eksponat stanął na placu zabaw na terenie Wyspy Młyńskiej, gdzie powstała część zdjęć do filmu.
Pobyt nad morzem nie mógłby się odbyć bez zajęć sportowych na plaży, mini olimpiady, spacerów i możliwości zanurzenia stóp w chłodnym jak zawsze Bałtyku, z czego uczestnicy skwapliwie skorzystali. Na zakończenie zorganizowano dyskotekę.
Uśmiechnięte buzie uczniów oraz prośby o zorganizowanie kolejnego wyjazdu dowodziły, że wycieczkę należy zaliczyć do udanych.

(sprawozdanie z wyjazdu, którego jestem autorką, zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły: https://sp38.czest.pl/relacja-z-zielonej-szkoly/)

UZYSKANE EFEKTY:
- Zminimalizowanie wpływu sytuacji kryzysowej – pandemii na kondycję psychofizyczną uczniów.
- Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej.
- Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty
(reintegracja).
- Poprawa kultury i wzajemnych kontaktów.
- Wzbogacenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu II wojny światowej oraz lektur „Hobbit”
oraz „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.

Opracowała:
mgr Aneta Dulbińska
nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej w Częstochowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.