X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47080
Przesłano:

Ważna jest rozmowa. Jak pomóc uczniom przetrwać szkołę

Propozycją jest organizacja zajęć rewalidacji, godziny wychowawczej, w oparciu o EMOCJE - JAK SOBIE Z NIMI PORADZIĆ, POTRAFIĘ JE NAZWAĆ, WIEM CO CZUJĘ

Pomóc dziecku zrozumieć i nazwać emocje, poradzić sobie z nimi, zaakceptować samego siebie, niwelowanie zachowań niepożądanych, utrwalanie akceptowanych. Są to jedne z priorytetów nauczycieli
w pracy z dzieckiem. Szczególnie z uczniem o zaburzonym rozwoju, któremu trudno jest zrozumieć otaczającą go rzeczywistość.
We współczesnym świecie dziecko, jak i młodzież doświadcza często takich zjawisk jak: kryzys autorytetów, wartości i rodziny. Towarzyszą temu różne zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz rówieśniczym. Częściej w szkole zauważalne jest wycofanie dziecka, nie radzenie sobie z własnymi emocjami, bywa tak, że uczeń staje się nietolerancyjny wobec drugiego człowieka.
Niewątpliwie obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna, związane z nią; zamknięcie w domu, zdalna nauka, powrót do szkoły. Również odbiła się znacząco nad zachowaniem dzieci, umiejętnością panowania i wyrażania własnych uczuć, odczuć przez uczniów.
Ma to w konsekwencji znaczący wpływ na ich zdrowie psychiczne, prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, jak również dostosowanie społeczne. Nauczyciel towarzyszący na co dzień dziecku w jego ścieżce edukacyjnej nie tylko przygotowuje zadania, dostosowuje treści i tempo pracy do jego możliwości, zainteresowań i potrzeb. Dba również o zdrowie psychiczne każdego ucznia, pomaga mu zrozumieć świat, otaczającą go rzeczywistość. Ważne jest uświadomienie uczniom, jak ważne jest zdrowie psychiczne do prawidłowego funkcjonowania w klasie oraz w szkole, na które wpływ mają towarzyszące nam emocje.
Przygotowanie programu zajęć z cyklu Moje Emocje skupia się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym. Wypracowaniu umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, rozumieniu innych akceptowania i szanowania poglądów drugiego człowieka. Równie ważnym elementem programu może być tematyka związana ze środowiskiem ucznia, jego najbliższym otoczeniem oraz uczestnictwem w aktualnym życiu społecznym i kulturalnym.
Oczekiwany efekt po wdrożeniu zajęć z uczniami; Uczniowie będą na co dzień potrafili radzić sobie i prawidłowo nazywać towarzyszące im emocje. Będą znali i przyswajali wartości uznane społecznie (miłość, prawda, uczciwość, dyscyplina, odpowiedzialność, nauka, patriotyzm, godność, tolerancja, przyjaźń, współczucie empatia). Będą potrafili używać zwrotów grzecznościowych nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią, będą koleżeńscy, kulturalni i mili zarówno wobec swoich rówieśników jak i osób starszych. Będą postępować zgodnie z przyjętymi zasadami i normami społecznymi. Posiądą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Osiągną wzrost poczucia własnej wartości, pozyskają umiejętności autorefleksji, głębszego wglądu w siebie i swoje postępowanie. Będą potrafili rozpoznać zagrożenia, wynikające ze stosowania środków odurzających, poznają mechanizmy uzależnień. Nie będą się kierować w swoich ocenach stereotypowym myśleniem, będą bardziej tolerancyjni i otwarci na drugiego człowieka.
W zajęciach można wykorzystać szeroki wachlarz tematyczny scenariuszy zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.