X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47026
Przesłano:

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce

Miejscowość, data

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz
przejawianych trudnościach w nauce
Imię i nazwisko ucznia: ..............................
Data urodzenia: ..............................

(Imię ucznia) regularnie uczestniczy w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych od (data). Chłopiec jest zawsze pogodny i kulturalnie odnosi się do innych, jest lubiany w klasie i bardzo dobrze czuje się w swoim zespole klasowym . Przestrzega ustalonych norm, chętnie wypowiada się na swój temat. (Imię ucznia) pomimo tego, że jest w grupie dwuosobowej, rzadko jest skupiony na zajęciach, bardzo łatwo ulega rozproszeniu uwagi, wydaje się być nieobecny. Prowadząc z nim zajęcia nie tylko korekcyjno – kompensacyjne, ale również (rodzaj zajęć) zauważam, że wymaga ciągłej motywacji do pracy i kontroli działań, trudność sprawia mu zapamiętywanie nowych słów, zwrotów, wierszy. Z racji zamiłowania do muzyki łatwiej przychodzi mu zapamiętywanie treści piosenek. Ćwiczenia grafomotoryczne najczęściej wykonuje niestarannie, nieprawidłowo odwzorowuje kształty literopodobne i litery, miewa trudności z mieszczeniem się w liniaturze, litery w jednym wyrazie są różnej wielkości. Pamięć słuchowa ucznia utrzymuje się na niskim poziomie, chociaż zauważa się poprawę - chłopiec stara się wyodrębniać usłyszane głoski, odczytuje wyrazy jedno i dwusylabowe. (Imię ucznia) często zgaduje odpowiedzi do tekstu, nie zastanawia się nad nimi. Utrzymująca się wada wymowy i skłonność do szybkiego mówienia powoduje, że jego wypowiedzi często są niezrozumiałe. Podczas obliczeń, nawet na konkretach, popełnia liczne błędy. Chłopiec miewa trudności z zadaniami tekstowymi, nie zawsze jest w stanie określić jakie działanie arytmetyczne należy wykonać. Do zadań tekstowych potrzebuje dodatkowego wyjaśnienia słownego i graficznego. Problemem jest również pojęcie czasu, przestrzeni i położenie w niej np. figur geometrycznych. Pracując z chłopcem wypracowaliśmy wspólnie sposoby wykonywania działań matematycznych - (Imię ucznia) na zajęciach używa kolorowych liczmanów, korali matematycznych, liczydła, ale nadal popełnia błędy. Zauważając u chłopca problemy z równowagą oraz manipulacją drobnymi elementami (np. klocki LOGO, pchełki) w trakcie zajęć usprawnialiśmy motorykę małą i dużą. (Imię ucznia) chętnie wykonywał wszystkie ćwiczenia, mimo nieudanych prób nie poddawał się. Sukcesem jest udana nauka jazdy na hulajnodze i chodzenie na szczudłach, co na początku naszych zmagań było wręcz niemożliwe. Analizując efekty pracy indywidualnej z (Imię ucznia) od (data) do (data) mogę stwierdzić, że niektóre sfery jego rozwoju ulegają powolnemu usprawnieniu, uczeń potrafi np. odtworzyć połowę elementów z pośród podanych, rzadziej popełnia błędy przy głoskowaniu, potrafi utrzymać równowagę przez dłuższy czas, częściej jest skupiony na konkretnym działaniu. Nie udałoby się tego osiągnąć bez indywidualnego podejścia do chłopca oraz bardzo dobrej współpracy z wychowawcą klasy oraz rodzicami.

Opinia została opracowana przez:
........................................

Zapoznałam/em się z opinią:
........................................
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.