X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46882
Przesłano:

Uzasadnienie oceny dopuszczającej z języka polskiego

Uzasadnienie oceny dopuszczającej z języka polskiego

...., uczeń klasy pierwszej gimnazjum, w roku szkolnym 2015/2016 w dopuszczającym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej z języka polskiego. Chłopiec w pierwszym semestrze również otrzymał ocenę dopuszczającą. Mimo rozmów z uczniem, dotyczących zakresu materiału, który powinien opanować, ostatecznie nie uczynił nic, by zmienić swoją sytuację. Co prawda kilkukrotnie podejmował próby napisania zaległych sprawdzianów, ale w większości przypadków kończyły się one uzyskaniem oceny niedostatecznej bądź dopuszczającej, wynikającej z braku wiedzy.
Również w drugim semestrze ... nie wykazał żadnej inicjatywy, by zmienić swoją sytuację. Na zajęcia przychodził niesystematycznie. Często był do nich nieprzygotowany (nie posiadał podręcznika, ćwiczeń, zeszytu). Nagminnie nie odrabiał zadań domowych. Lekceważył wyznaczane przez nauczyciela terminy oddawania prac pisemnych (przynosił je ze znacznym opóźnieniem bądź w ogóle). Na lekcjach nie wykazywał żadnej inicjatywy. Jedynie praca w grupie sprawiała, że stawał się aktywny i chętnie wykonywał określone zadania,
Wystawienie oceny dopuszczającej poprzedzone zostało rozmowami z uczniem, dotyczącymi zakresu materiału, który powinien opanować, aby otrzymać pozytywny stopień. Mimo tego ... nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie poprawił negatywnych ocen ze sprawdzianów, kartkówek, testów i prac pisemnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.