X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46784
Przesłano:

Dobry kolega

CZY JESTEŚ DOBRYM KOLEGĄ?
Metody pracy:
•Twórczego myślenia i rozwiązywania problemów;
•Tworzenia i definiowania pojęć;
•Pracy we współpracy;
•Integracyjne;
•Ewaluacyjne;
oraz:
•Pedagogika zabawy wg Klanzy;
•Gimnastyka Mózgu P.E. Dennisona;
•Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera;
Formy pracy:
Indywidualna, zbiorowa, grupowa;

Środki dydaktyczne:
Tekst „Koledzy”; wierszyki i rymowanki; ilustracje obrazujące
zachowania w różnych sytuacjach; karty pracy; ilustracje–
graficzne przedstawienie emocji; ilustracje z gazet; kartoniki z
wyrazami określającymi cechy charakteru i skojarzenia do pojęcia
„pomocny” i „pomagam”; krzyżówka; leniwe ósemki; kolorowe zagadki;
rozsypanka zdaniowa; tekturowe serduszka; kartoniki–sprawności;
kontury drzewa; schemat rytmiczny; Joanna Stec-Zagadki dla
najmłodszych; obręcze; pomoc ewaluacyjna „Kosz i walizeczka” CD–
J.Haydn „Serenada” CD-Tańce w kręgu; CD–Muzyka i ruch dla
każdego – Klanza; CD–Inspirowane folklorem – Zabawy muzyczno–
ruchowe oparte na polskiej muzyce ludowej - Klanza; CD– Moje
pierwsze piosenki–Centrum Edukacji Dziecięcej; CD–Zatańcz ze
mną –MACedukacja;

Cele ogólne:
•Wzbogacanie osobowości poprzez rozwijanie wrażliwości, empatii i
obiektywizmu;
•Stwarzanie warunków do rozwoju ucznia i tworzenia w różnych
dziedzinach artystycznych;
•Doskonalenie planowania, poszukiwania, rozwiązywania problemów;
Cele szczegółowe:
•Dostrzega i rozumie problemy innych osób;
•Potrafi mówić o swoich niepokojach;
•Wzbogaca czynny słownik;
•Wykorzystuje skojarzenia, symbole w poznawaniu i rozumieniu
otoczenia;
•Gromadzi, analizuje, porządkuje informacje;
•Wykorzystuje pantomimę w wyrażaniu emocji;
•Potrafi improwizować;
•Rozwija wyobraźnię i fantazję;
•Uważnie słucha i odpowiada na pytania;
•Wykonuje ćwiczenia wspomagające uwagę, koncentrację
i wypowiadanie się;
•Potrafi współpracować w grupie;
•Umie dokonać obiektywnej samooceny;
•Zna swoje możliwości;
•Potrafi cieszyć się z osiągnięć;

Przebieg zajęć:
1.Muzyczny poranek:
- piosenka powitalna „Wszyscy są...”
- ruchowa ilustracja nastroju utworu muzycznego – J. Haydn
„Serenada”;
2.Pantomimiczny obraz witania się z: radością, zaciekawieniem,
spokojem...;
3.Kinezjologiczne rymowanki na „dzień dobry”:
- „Rano wyskakujesz z łóżka:
prawa ręka, lewa nóżka.
Lewa dłoń i pięta prawa!
Taki ruch – to zabawa!”
-”Witam łapki - /klask/
Witam prawą - / ręka lewa o rękę prawą/
Witam lewą - /ręka prawa o rękę lewą/
Brawo, brawo!” - /klask/
4.Trening ogólnorozwojowy – zabawy w kręgu:
„Wrzuć strach do kapelusza” /wzrost otwartości i akceptacji/
Każde dziecko wypowiada zdanie rozpoczynające się od słów:tej
grupie boję się, że... oraz indywidualnie precyzuje swoje lęki,
czy obawy. Następnie „wrzuca” swój problem do położonego na
środku kapelusza.
„Podaj swój ruch”/koncentracja, komunikacja, wyobraźnia/
Dziecko z kręgu pokazuje swój ruch, drugie powtarza ruch
pierwszego i dodaje swój. Każde następne odtwarza wcześniejsze
ruchy, dodając swój. Zabawa trwa do zamknięcia kręgu.
5.Słowna rozgrzewka:
-Śmieszne zdania niedokończone /np. Pan Majewski jest .....bardzo
ciekawski. Mam nos czerwonyi ......śmieją się ze mnie gawrony./;
-Kojarzenie wyrazów /np. auto + bus; para + lotnia; koło +
wrotki;/;
-Rymujące imiona /np. Małgosia – Gosposia; Tadek – Niejadek;
Agnieszka – Śmieszka/;
-Tworzenie wyrazów z wyrazu /np. kolega – lok, Ola, Elka, Kola,
lek, gol, Olek, Eko.../;
6.Zabawy obrazem:
-Twórcze opowiadanie – dzieci siedzą w kręgu i każde trzyma
jedną ilustrację. Następnie w kolejności układają zdanie do
swojego obrazka nawiązując do poprzedzającego.
-Loteryjka wyrazowa „Jaki jestem?”
Dzieci losują karteczki z wyrazami: śmiech, płacz, złość, radość
itp. Za pomocą pantomimy obrazują stany emocjonalne, a pozostali
zgadują / uśmiechnięty, zły, smutny, radosny, obojętny itp./
i przedstawiają je za pomocą symboli – graficzne prezentacje;
Podają z własnych doświadczeń przykłady takich stanów, /np. Byłem
smutny, bo otrzymałem uwagę./;
7.Krzyżówka z wyrazów o malejącej liczbie liter. Pierwsze litery
ułożonych wyrazów czytane pionowo, dają rozwiązanie – POMAGAM;
8.Wpisanie wyrazu POMAGAM w alfabetyczną ósemkę;
9.Łańcuch skojarzeń do danego pojęcia – „pomagać” - dawać, bawić
się, pożyczyć, troszczyć się, posprzątać, pocieszyć, opiekować
się, rozśmieszyć, zabawić, zaśpiewać, podać, zaproponować, zabrać
do..., podarować, przynieść, przeczytać, rozweselić...;

Sytuacja problemowa – oceniam siebie;

1.Test - /uczniowie zaznaczają kolorem w kartach pracy/
a)Czy pomagam innym? TAK - NIE
b)Jak często to robię?
zawsze–często–czasami–rzadko–nigdy
c)Komu najczęściej pomagam? rówieśnicy – rodzice – rodzeństwo
–dziadkowie–sąsiedzi–znajomi
2.W jaki sposób pomagam? – ustne wypowiedzi dzieci;
Następnie uczniowie odkrywają karteczki określające cechy
charakteru, znajdujące się „na kole”w „Słownym Młynie”/, tworząc
łańcuch skojarzeń - „pomocny, czyli...” /koleżeński, miły, grzeczny,
serdeczny, kulturalny, życzliwy, opiekuńczy, troskliwy,
zdyscyplinowany, posłuszny, spokojny, sprawiedliwy, wyrozumiały.../.
Każde dziecko otrzymuje małe serduszko;
3.Wspólny taniec „Tańczymy labado”;
4.Ocena zachowań /dystans do siebie i sytuacji, akceptacja/;
a)wyobrażone:
Część dzieci inscenizuje śpiewanki, a pozostała grupa dokonuje
oceny zachowań przedstawianych postaci:
- „Siała baba mak” - /dziadek – złośliwy, samolubny/;
- „Grozik” - /braciszek – psotny, dokuczliwy, zły/;
- „Mam chusteczkę...”, „Jawor”, „Łabędzie”, „Nie chcę cię znać” -
/Nie gniewaj się, to tylko zabawa/;
b)realne:
-Czy to są dobrzy koledzy?
Odsłonięcie na tablicy czterech ilustracji obrazujących zachowania
chłopców w różnych sytuacjach. Uczniowie przyporządkowują
ilustracjom tytuły. Oceniają kolegów.
W kartach pracy numerują tytuły zgodnie z kolejnością ilustracji
na tablicy.
5.Konsekwencje
a)Co by było, gdyby chłopiec:
- zamknął drzwi?
- nie pomógł w zadaniu?
- nie zaproponował zabawy?
- przeszedł obojętnie?
b)Jak ty byś się zachował?
Określenia do literowego schematu – p...b...z...g
/pomógł, bawił, zaopiekował się, podzielił się/;

6.Rytmizacja tekstu według schematu. Nauka na pamięć wierszyka:
„Radość z nim pomnożę,
a smutki swe podzielę.
Samemu zawsze gorzej,
z kolegą jest weselej!”
7.Improwizacja ruchowa piosenki „Paluszki”;

ROZWIĄZANIA
Podróż na „Nieszczęśliwą wyspę”
1.Nauczyciel informuje dzieci, że na odległej wyspie, wszyscy jej
mieszkańcy z jakiegoś powodu są nieszczęśliwi. Proponuje zbadanie
problemu i zorganizowanie wyprawy.
Uczniowie dobrani w grupy pokonują trasę w „łodziach”/obręcze
plastikowe/, zmagając się z licznymi trudnościami – sztorm,
wichura, ulewa, rekiny, piraci. /Grozy dodają efekty dźwiękowe -
CD/.Kiedy docierają w końcu do celu podróży, okazuje się, że aby
wejść na ląd, należy spełnić pewne warunki:
a)Przedstawić plastycznie fragment trasy podróży – dopełnianie
form – uczniowie otrzymują kartki z fragmentem jakiegoś rysunku.
Następnie dorysowują według własnego pomysłu różne elementy w
dowolnym układzie i nadają im tytuł.
b)Zagadki /kolory/ - na tablicy „wyspa” przykryta jest kawałkami
kolorowego papieru/puzzle/, które zostają zdejmowane wraz z
odgadnięciem czytanych przez nauczyciela kolorowych zagadek.
2.Wypowiedzi dzieci na temat widoku „wyspy”/ płaczące dzieci,
smutni dorośli, przestraszone zwierzęta, zwiędnięte kwiaty i
drzewa, ciemne chmury, brak słońca.../;
3.Ustalanie przyczyn takiego zjawiska - /strach mieszkańców przed
piratami, zanieczyszczenie powietrza, sztormy i wichury, brak
przyjaźni, lenistwo, złośliwość, bójki, choroby.../;
4.Giełda pomysłów – Czy da się uratować wyspę?
- Uczniowie podają swoje propozycje;
- Spośród zbioru wyrazów wybierają takie określenia, które
odmienią wyspę - /przyjaźń, pomoc, radość, troska, zabawa,
praca, odwaga, chęć, miłość, opieka/ i umieszczają je w
odpowiednich miejscach „Wyspy”;
5.Problem realizacyjny – Jak sprawić radość koledze z „Wyspy”?
Podział uczniów na grupy /Inteligencje wielorakie H. Gardnera –
wachlarz możliwości/;
Zadania dla grup:
1 - wizualno – przestrzenna – Plakat szczęśliwej wyspy;
2 – matematyczno – logiczna – Zagadki, rebusy, łamigłówki
matematyczne;
3 – językowa – Scenka dramowa o przyjaźni;
4 – muzyczna - Ilustracja muzyczna piosenki „Jak to dobrze
mieć przyjaciół” /ruch, rytmizacja,akompaniament/;
6.Prezentacja grup;
7.Ewaluacja:
•Przypięcie w środku „koła” /”Słowny Młyn”/ napisu:
DOBRY KOLEGA
•Przypięcie na drzewie serduszek otrzymanych w trakcie zajęć –
określenie swojego miejsca;
•„Kosz i walizeczka” – spośród wyrazów wybierają te, które
określają emocje towarzyszące w trakcie zajęć. Pakują je do
„walizeczki”, a pozostałe umieszczają w „koszu”;/radość,
smutek, złość, obojętność, troska, zabawa, śmiech, znudzenie,
zadowolenie, przyjemność, życzliwość, strach, bezradność/;
•Wręczenie sprawności uczniowskiej „DOBRY KOLEGA”;

8.Piosenka „Jak to dobrze mieć przyjaciół”;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.