X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46782
Przesłano:

Alkohol - NIE. Przyczyny i skutki sięgania po alkohol. Scenariusz zajęć z wychowawcą

Termin realizacji: 25.03.2021 r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Czajka

Temat: Alkohol – NIE. Przyczyny i skutki sięgania po alkohol.

Cel główny:
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat alkoholu i jego wpływu na organizm człowieka.

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonej lekcji uczeń:
Zna przyczyny i skutki sięgania po alkohol przez młodzież.
Wie, że alkohol to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu.
Wskazuje negatywne skutki spożywania alkoholu.
Potrafi właściwie zareagować w towarzystwie spożywającym alkohol.

Nabywane umiejętności:
Uczeń:
Doskonali umiejętność twórczego myślenia,
Ćwiczy umiejętność pracy w grupie.

Metody pracy:
Podająca: dyskusja, wyjaśnienia,
Eksponująca: prezentacja multimedialna, film edukacyjny.
Problemowa: aktywizująca, burza mózgów,
Praktyczna: praca z tekstem, praca w grupach.

Formy pracy:
Grupowa zróżnicowana.
Indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Platforma edukacyjna Microsoft Teams
Film edukacyjny Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Przyczyny uzależnienia.; O czym świadczy syndrom „mocnej głowy”?. Pierwsze sygnały uzależnienia od alkoholu. – wywiad z p. Katarzyną Makocką-Wojsiat specjalistką terapii uzależnień.
Prezentacja multimedialna Alkohol – NIE. Przyczyny i skutki sięgania po alkohol.
Karta pracy ucznia.

Przebieg zajęć:
1. Czynności wstępne, powitanie.

2. Wprowadzenie do lekcji poprzez „burzę mózgów”:
Uczniowie odpowiadają jednym słowem na pytanie: Z czym kojarzy Ci się alkohol?

Komentarz nauczyciela na temat przytoczonych przez uczniów skojarzeń i odpowiedzi.

3. Zapoznanie uczniów z treścią prezentacji multimedialnej Alkohol – NIE. Przyczyny i skutki sięgania po alkohol. (m.in. czym jest alkohol, gdzie występuje, jakie jest jego oddziaływanie na organizm ludzki, dlaczego młodzież sięga po alkohol).

4. Zapoznanie uczniów z fragmentami filmu edukacyjnego Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Przyczyny uzależnienia; O czym świadczy syndrom „mocnej głowy”?. Pierwsze sygnały uzależnienia od alkoholu. – wywiad z p. Katarzyną Makocką-Wojsiat specjalistką terapii uzależnień.

5. Praca w grupach – scenki rodzajowe
Każda grupa uczniów otrzymuje opis pewnej sytuacji. Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie zachowania ucznia w naświetlonej sytuacji.

W zależności od tempa pracy uczniów podsumowując zajęcia zadaje pytanie dodatkowe:
Jakie są negatywne skutki spożywania alkoholu?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.