X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46778
Przesłano:

Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych. Kalkulacja imprezy wystawienniczej - targów. Scenariusz zajęć

Przedmiot: Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
Nazwisko i imię prowadzącego:
Czajka Agnieszka
Miejsce i data zajęć:
ZS Nr 2 w Szczytnie, dn. 09.06.2021 r.
Uczestnicy zajęć:
Technik organizacji turystyki – klasa I
Temat zajęć:
Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych – kalkulacja imprezy wystawienniczej (targów).
Czas trwania:
1 godzina lekcyjna (45 min)
Cel główny:
1. Poznanie zasad kalkulacji imprezy wystawienniczej.
Cele szczegółowe:
1. Uczeń definiuje pojęcie targów turystycznych.
2. Uczeń wymienia świadczenia występujące w kalkulacji imprezy wystawienniczej.
3. Uczeń prawidłowo wykonuje kalkulację imprezy wystawienniczej.
Metody pracy:
- słowna: pogadanka, objaśnianie
- czynna: obserwacja, praca z materiałem (treść zadania, karta pracy ucznia), praca z kalkulatorem, praca z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych (MS Teams, testportal)
- problemowa: szukanie rozwiązań
Formy pracy:
- zespołowa
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
- karty pracy przygotowane przez nauczyciela
- kalkulator
- brystol, flamastry
- urządzenie telefoniczne
Przebieg lekcji:
1. Część organizacyjna:
- przywitanie się z uczniami
- sprawdzenie listy obecności
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
- przedstawienie tematu zajęć i zapisanie go w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy
- przypomnienie uczniom treści poprzednich zajęć
- zadanie pytań z treści poprzedniej lekcji (rodzaje świadczeń, elementy kalkulacji)
3. Część realizacyjna:
- przekazanie informacji związanych z bieżącym tematem zajęć
- podzielenie uczniów na dwie grupy (wylosowanie uczniom przydziału do zespołu)
-rozdanie kart pracy ucznia oraz objaśnienie treści ćwiczeń (Załącznik 1)
- udzielenie dalszych instrukcji do wykonania zadania
- zapytanie uczniów o zrozumienie treści zleconego zadania
- zachęcanie uczniów do zaangażowania podczas wykonania zadania
- nadzorowanie pracy uczniów i uzupełnianie braków
4. Część końcowa:
- podsumowanie przebiegu zajęć i przekazanie uczniom informacji dotyczących wykorzystania platformy edukacyjnej MS Teams w celu rozwiązania minitestu znajdującego się na platformie testów online - testportal (Załącznik 2)
- zadanie i wyjaśnienie pracy domowej: Praca domowa – ćwiczenia utrwalające wiadomości (Załącznik 3)
Pytania testowe na podstawie:
1. Zbioru zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.13 "Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych" Swastek A., Sydorko-Raszewska D. wyd. Format AB 2016.
2. Testów przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji T.13 "Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych" Kozicka_Dygdałowicz M. wyd. eMPi2 2016.


Załączniki do zajęć

(Załącznik 1)

PROGRAM TARGÓW
Targi Travel Show 2021
Założenia organizacyjne:
Cel imprezy: Promocja firmy na targach turystycznych Travel Show 2021
Miejsce docelowe: Warszawa
Termin wyjazdu: 11.06 - 15.06.2021 r.
Miejsce odlotu: Szymany
Uczestnicy wyjazdu: 4 osoby (kobiety)

Rodzaj zamówionych świadczeń:
• rezerwacja biletów lotniczych (LOT) w dwie strony
• transfery do i z miejsca zakwaterowania
• zakwaterowanie w Hotelu Gromada Warszawa Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2
• pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przylotu do śniadania w dniu wylotu)
• śniadania i kolacje w miejscu zakwaterowania, obiad (catering na terenie targów)
• pakiet SPA w ostatnim dniu
• organizacja stoiska targowego
• w dniu czwartym spektakl w teatrze Kwadrat, Warszawa, ul. Marszałkowska 138

Program ramowy Targi Travel Show 2021:

Dzień I – 11.06.2021 r. – piątek
13.00 Wylot z Szyman do Warszawy
14.30 – 15.00 Przylot na lotnisko Warszawa Okęcie / odbiór bagażu
15.00 – 16.00 Transfer: Lotnisko – Hotel Gromada Warszawa Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2
16.00 – 17.30 Zakwaterowanie w hotelu
18.00 – 19.00 Przejazd do Centrum MT Polska Warszawa, ul. Marsa 56c - odbiór stoiska targowego
19.00 – 19.30 Powrót do hotelu
19.30 – 20.00 Czas na odpoczynek
20.00 – Kolacja w hotelu

Dzień II – 12.06.2021 r. – sobota
8.00 – 9.00 Śniadanie w hotelu
9.00 – 9.30 Transfer z hotelu do Centrum MT Polska
9.30 – 18.30 Pobyt na targach (o godz. 14.00 obiad na terenie targów – catering)
18.30 – 19.00 Transfer z targów do hotelu
19.00 – 19.30 Czas na przygotowanie się do kolacji
19.30 – Kolacja w hotelu
Dzień III – 13.06.2021 r. – niedziela
8.00 – 9.00 Śniadanie w hotelu
9.00 – 9.30 Transfer z hotelu do Centrum MT Polska
9.30 – 18.30 Pobyt na targach (o godz. 14.00 obiad na terenie targów – catering)
18.30 – 19.00 Transfer z targów do hotelu
19.00 – 19.30 Czas na przygotowanie się do kolacji
19.30 – Kolacja w hotelu

Dzień IV – 14.06.2021 r. – poniedziałek
8.00 – 9.00 Śniadanie w hotelu
9.00 – 9.30 Transfer z hotelu do Centrum MT Polska
9.30 – 16.30 Pobyt na targach (o godz. 13.00 obiad na terenie targów – catering)
16.30 – 17.00 Transfer z targów do hotelu
17.00 – 18.00 Czas na odpoczynek i przygotowanie się do kolacji
18.00 - 19.00 – Kolacja w hotelu
19.00 – 19.30 Przejazd do teatru Kwadrat, Warszawa, ul. Marszałkowska 138
20.00 – 22.00 Spektakl teatralny
22.00 – 22.30 Transfer do hotelu

Dzień V – 15.06.2021 r. – wtorek
9.00 -10.00 Śniadanie w hotelu
10.00 – 11.00 Wykwaterowanie z hotelu
11.00 – 13.30 SPA na terenie hotelu
13.30 – 14.30 Transfer hotel – lotnisko
15.30 Wylot z Warszawy do Szyman

Kalkulacja imprezy wystawienniczej (targów):
Kalkulacja kosztów uczestnictwa w targach turystycznych w Warszawie dla 4 osób:
Założenia cenowe:
Ubezpieczenie uczestnika wyjazdu: 5,50 zł/os./dzień
Zakwaterowanie w Hotelu Gromada Warszawa Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2; pokój 2-osobowy 180 zł/doba/pokój
Wyżywienie:
- śniadanie w hotelu: 25 zł
- obiad: catering na targach: 35 zł
- kolacja w hotelu: 25 zł
Wynajem, organizacja stoiska targowego: 3.000 zł
Wejście na targi: 5 zł/os./dzień
Spektakl w teatrze Kwadrat, Warszawa ul. Marszałkowska 138 : 120 zł/os.
Pakiet SPA: 70 zł/os.
Cena biletu lotniczego Szymany – Warszawa – Szymany: 400 zł/os.
Transfery: 300 zł/ dzień
Marża biura podróży: 20%
VAT: 23%

Kalkulacja imprezy wystawienniczej (targów):
Kalkulacja kosztów uczestnictwa w targach turystycznych w Warszawie dla 4 osób:

Kalkulacja świadczeń:

Transport:
samolot: 400 zł x 4 os. = 1.600 zł
Transfery po Warszawie: 300 zł x 5 dni = 1.500 zł
Wyżywienie:
śniadanie: 4 x 25 zł x 4 os.= 400 zł
obiad: 3 x 35 zł x 4 os. = 420 zł
kolacja: 4 x 25 zł x 4 os. = 400 zł
Nocleg:
pokój 2-osobowy: 4 doby x 180 zł x 2 pokoje = 1.440 zł
Dodatkowe atrakcje:
Spektakl teatralny: 120 zł x 4 os. = 480 zł
Pakiet SPA: 70 zł x 4 os. = 280 zł
Uczestnictwo w targach:
wejście na targi: 5 zł x 4 os. x 3 dni = 60 zł
stoisko na targach: 3.000 zł
Ubezpieczenie:
5,50 zł x 4 os. x 5 dni = 110 zł

Suma kosztów świadczeń:
1.600 + 1.500 + 400 + 420 + 400 + 1.440 + 480 + 280 + 60 + 3.000 + 110 =9.690 zł

Koszt świadczeń + marża + VAT = cena imprezy (targów)

Marża 20%: 1.938,00 zł

VAT 23% (od marży): 445,74 zł

Cena wycieczki na 4 osoby (na grupę) = 12.073,74 zł
(9.690 + 1.938 + 445,74 = 12.073,74)

Cena wycieczki na jedną osobę: = 3.018,44 zł
(12.073,74 : 4 osoby = 3.018,44)

Treść zadania opracowano na podstawie podręcznika:
Peć M., Michniewicz I.: Organizacja imprez i usług turystycznych cz. 1 i cz. 2, WSIP/Rea, Warszawa 2013 r.

Karta pracy ucznia

Kalkulacja imprezy wystawienniczej (targów)
Kalkulacja kosztów uczestnictwa w targach turystycznych w Warszawie dla 4 osób:

Kalkulacja świadczeń:

1. T_ _ _ _ _ _ _ T :
s_ _ _ _ _ _ : ........................................zł
t _ _ _ _ f _ _ y po W_ _ _ _ _ w _ _ : ........................................zł
2. W_ Ż _ _ _ _ _ _ _ :
ś_ _ _ _ _ _ _ _ : ........................................zł
o_ _ _ _ : ........................................zł
k_ _ _ _ _ _ : ........................................zł
3. N_ _ _ _ _ :
p_ _ _ _ 2- o_ _ _ _ wy: ........................................zł
4. D_ _ _ _ _ _ _ _ atrakcje:
S_ _ _ _ _ _ l t_ _ _ _ _ _ _ y: ........................................zł
P_ _ _ _ t _ _ A : ........................................zł
5. U_ _ _ _ _ _ _ CTWO w _ _ _ _ _ _ _ :
wejście na _ _ _ _ i : ........................................zł
stoisko na _ _ _ _ _ ch : ........................................zł
6. U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
........................................zł

7. Suma kosztów świadczeń:
............... +............... + ............... + ............... +............... + ............... + ............... + ............... + ............... + ............... + ............... = ............... zł

Koszt świadczeń + marża + VAT = cena imprezy (targów)

Marża ...........% : ...................... zł

VAT ............ % : ......................... zł

Cena wycieczki na 4 osoby (na grupę) = ................................. zł
(............... + ............... + ............... = ......................)

Cena wycieczki na jedną osobę: = ........................... zł
(....................... : ....... osoby = ..........................)


Załącznik 2

Test wiedzy
1. Targi i wystawy o zasięgu międzynarodowym organizowane są najczęściej w
a) szkołach
b) schroniskach
c) centrach wystawowych
d) gospodarstwach agroturystycznych
Odp.c

2. Gdy przygotowujemy kalkulację imprezy turystycznej, marżę policzymy od
a) podatku VAT
b) kosztów świadczeń
c) całkowitego kosztu
d) stawki akwizycyjnej
Odp.b

3. W kalkulacji imprezy turystycznej, podatek VAT oblicza się od:
a) ceny imprezy turystycznej
b) ceny za jednego uczestnika
c) marży biura
d) prowizji agenta
Odp.c

4. Kalkulację imprezy należy przeprowadzić
a) podczas jej realizacji
b) w trakcie jej organizacji
c) w momencie wystawienia faktury
d) w dniu sprzedaży danej oferty klientowi
Odp. b


Załącznik 3

Zadanie 1
Biuro podróży wynajęło autokar od firmy przewozowej na 3-dniową wycieczkę. Pierwszego dnia autokar przejechał 120 km, drugiego dnia – 70 km, a trzeciego dnia – 130 km. Cena za 1 km wynosi 3 zł. Limit kilometrów do przejechania za trzy dni wynosi 350 km. Oblicz cenę za wynajem autokaru.

Zadanie 2
Oblicz cenę imprezy turystycznej na jednego uczestnika, jeżeli weźmie w niej udział 30 uczestników, a całkowity koszt imprezy wyniesie 9000 zł.

Zadanie 3
Oblicz koszt jednostkowy wycieczki szkolnej na podstawie poniższych danych:
Liczba osób: 25 uczniów + 3 opiekunów + pilot wycieczek + kierowca
Koszty świadczeń: 38.000,00 zł
Marża: 13%
Podatek VAT:
Całkowity koszt:
Koszt na 1 uczestnika:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.