X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46714
Przesłano:

Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
klasa IV, V

CELE TERAPEUTYCZNE PROGRAMU

• stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
• usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych
• przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
• zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
• kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy
• wzbogacanie słownika uczniów
• rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
• wdrażanie do samodzielności w pracy
• utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych
• doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów.

ZADANIA TERAPEUTYCZNE

POSTĘPOWANIE PSYCHOKOREKCYJNE

1.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientacje przestrzenną.
2.Ćwiczenia sprawności manualnej.
3.Podnoszenie sprawności grafomotorycznej.
4.Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej.
5.Doskonalenie techniki i tempa czytania.
6.Przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu.

POSTĘPOWANIE PSYCHODYDAKTYCZNE

1.Wielozmysłowe zapamiętywanie liter
- słuchowe wyodrębnianie głoski
- zastępowanie dźwięków mowy przez literę, litera drukowana
- zastępowanie dźwięków mowy przez literę, litera pisana
- zapamiętywanie litery przy wykorzystywaniu zmysłów
2.Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
- rozwój umiejętności czytania i pisania na etapie litery/głoski
- rozwój umiejętności czytania i pisania na etapie sylaby
- rozwój umiejętności czytania i pisania na etapie wyrazu
- rozwój umiejętności czytania i pisania na etapie zdania

POSTĘPOWANIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE
1.Budowanie więzi między terapeutą a dzieckiem.
2.Eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych.
3.Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu.
4.Doskonalenie sfery motywacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.