X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46498
Przesłano:

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Nauczyciel prowadzący zajęcia – Aneta Kicka
W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 w szkole prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, 4 razy w tygodniu. Objętymi nimi było 19 uczniów klas IV-VIII przypisanych do czterech grup. W trzech grupach było 5 uczniów, w jednej 4. Uczęszczające na zajęcia dzieci zostały wytypowane na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Celem zajęć było wyrównywanie deficytów rozwojowych, usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych. Został napisany program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, który był przeznaczony do realizacji na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV-VIII.
Podczas zajęć uczniowie: doskonalili słuch fonematyczny, usprawniali analizę i syntezę słuchową i wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczyli sprawność czytania i pisania, podnosili poziom sprawności funkcji przestrzennych oraz ruchowych celem polepszenia poziomu graficznego pisma, usprawniali pamięć oraz koncentrację uwagi, podnosili umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonalili umiejętność stosowania reguł ortograficznych, wzmacniali poczucie własnej wartości. Uczniowie korzystali z kart pracy, tekstów literackich oraz gier dydaktycznych. Zajęcia organizowane były tak, by dziecko mogło się skupić na wykonywanych zadaniach. Nauczyciel wspomagał uczniów podczas pracy, a w razie potrzeby udzielał wskazówek i dodatkowych objaśnień. Uczniowie wykonywali ćwiczenia mające na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Utrwalali podstawowe czynności i nawyki związane z technikami szkolnymi, wyodrębniali składniki języka (głoska, sylaba, wyraz, zdanie), ćwiczyli i utrwalali stosowanie reguł ortograficznych oraz doskonalili podstawowe umiejętności matematyczne (przeliczanie, odliczanie, rachunek pamięciowy, klasyfikowanie przedmiotów, rozumienie zadań z treścią).
Wykorzystywałam również nowoczesne osiągnięcia technologii, a mianowicie tablicę interaktywną. Dzieci rozwiązywały rebusy, zagadki, wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, zadania utrwalające tabliczkę mnożenia, części mowy itp. Dzięki tablicy mogłam korzystać z gotowych ćwiczeń, filmików online oraz programów multimedialnych.
Od 26 października 2020 r. zajęcia były realizowane w domu, w ramach zdalnego nauczania. Uczniowie otrzymywali zestawy ćwiczeń z wykorzystaniem komputera (linki do zadań, ćwiczeń interaktywnych), które dotyczyły:
• utrwalania umiejętności czytania i stosowania reguł ortograficznych – ćwiczenia interaktywne utrwalające pisownię wyrazów z ó, u, ch, h, rz, ż,
• rozwijania wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, ćwiczenia pamięci, logicznego myślenia – puzzle, zagadki słowno-logiczne, zagadki matematyczne, rebusy, łamigłówki, gry memory.
Ćwiczenia stymulujące psychoruchowy rozwój objętych zajęciami dzieci, przyczyniły się w znacznym stopniu do zminimalizowania i zlikwidowania trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.