X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46646
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych - klasa 2, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

PROGRAM ZAJĘĆ
Rok szkolny 2020/2021
Cele ogólne:
1. Uzupełnianie i utrwalanie umiejętności szkolnych tj. czytania ze zrozumieniem, pisania , liczenia
2. Podnoszenie sprawności grafomotorycznej
3. Rozwijanie percepcji wzrokowej, wzrokowo- ruchowej i słuchowej
4. Kształtowanie umiejętności myślenia logicznego i wnioskowania
5. Rozwijanie kompetencji społecznych
Sposób realizacji:
1.Ćwiczenia doskonalące umiejętność, mówienia, czytania i pisania: kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się; czytanie głośne i ciche, ćwiczenia w rozumieniu tekstu; wypowiadanie się pełnym zdaniem, dobieranie podpisów do podanych przedmiotów, ilustracji i odczytywanie ich; uzupełnianie luk w zdaniach i wyrazach; układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, zdań z rozsypanki wyrazowej;
2.Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych: utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych; dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczebności zbiorów, rozwiązywanie zadań tekstowych o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym; ćwiczenia związane z obliczeniami praktycznymi, w tym głównie pieniędzmi.
3.Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie, przewlekanie, wkładanie i wyjmowanie drobnych elementów, kalkowanie, wypełnianie konturów, rysowanie po śladzie;
4.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, wzrokowo- ruchową, spostrzegawczość, percepcję słuchową: układanie figur według wzoru, instrukcji i z pamięci, układanie puzzli, wyodrębnianie różnic między obrazkami, różnicowanie położenia figur w przestrzeni, układanie zdań z rozsypanki literowej, sylabowej, zdań z rozsypanek wyrazowych, rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek, rozpoznawanie dźwięków pochodzących z otoczenia
5. Rozwijanie myślenia logicznego i wnioskowania: klasyfikowanie obrazków, przedmiotów wg określonych cech; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek obrazkowych; rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, itp.
6.Rozwijanie kompetencji społecznych: rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych; wyrażanie emocji przez gesty, mimikę twarzy; odpowiednie reagowanie na różne sytuacje, uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc);umiejętność brania udziału w zabawach zespołowych; wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, reagowanie na nagłe sytuacje w klasie – informowanie o złym samopoczuciu; uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych, głównie współżycia w klasie, grupie rówieśniczej, wzmacnianie wiary w swoje możliwości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.