X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46624
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - kl. 7

SPRAWOZDANIE Z INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

PROWADZONYCH Z UCZNIEM KLASY 7 .....imię i nazwisko....................
W I SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zajęcia rewalidacyjne odbywały się dwa razy w tygodniu ......................................
Celem zajęć było, przede wszystkim, wzmocnienie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania, wspomaganie mocnych stron chłopca, doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, usprawnianie technik szkolnych, wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami, motywowanie do wysiłku i systematycznej pracy oraz stwarzanie sytuacji pozwalających na osiągnięcie sukcesu.

Zamierzone cele zostały zrealizowane.
Podczas zajęć Kuba doskonalił koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo - ruchową, czytanie ze zrozumieniem, technikę pisania. Rozwijał kompetencje społeczno - komunikacyjno - emocjonalne. Doskonalił umiejętności poprawnej pisowni wyrazów, oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Nabywał umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami.

Podczas zajęć wykorzystywaliśmy elementy dramy, biblioterapię, elementy terapii ręki oraz terapii pedagogicznej, platformy edukacyjne interaktywne - np. Wordwall, Pisupisu, Ortofrajda itp...mapy myśli, metody skojarzeń i wpływu osobistego, odgrywaliśmy scenki sytuacyjne, korzystaliśmy z odpowiednich kart pracy oraz z wiele innych pomocy, prowadziliśmy rozmowy kierowane.
Kuba chętnie i aktywnie uczestniczył w zajęciach. Wytworzył pozytywną relację z terapeutą, pracował nad własnymi trudnościami i motywacją do codziennej nauki.

Wnioski do dalszej pracy:
doskonalenie koncentracji uwagi oraz techniki pisania i czytania
nabycie przez ucznia umiejętności zastosowania technik relaksu i odprężenia
kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
nabycie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, np. z krytyką, niepowodzeniami
kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych
motywowanie ucznia do pracy, okazanie wsparcia i zrozumienia
dbanie o pozytywne relacje z uczniem, wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości

Podpis prowadzącego
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.