X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4655
Przesłano:

Konspekt do lekcji z technologii gastronomicznej

I. DATA : 07.02.2005 r.
II. KLASA : II A TŻiGD
III. PRZEDMIOT : Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta
IV. SZKOŁA: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.
V. PROWADZĄCY: Alicja Topczewska
VI. TEMAT : Właściwości jaj w potrawach – ćwiczenia.
VII. TYP LEKCJI : ćwiczenia
VIII. METODY : tekstu przewodniego, pogadanka, praca w zespołach.
IX. ŚRODKI DYDAKTYCZNE : tekst przewodni, jajka, olej, ocet, musztarda, miseczki małe, miseczki większe, 4 szklanki, czajnik, waga, wałki-kule, trzepaczki rózgowe.
X. CELE LEKCJI :
1. Cel ogólny
- uczeń potrafi sporządzać potrawy, w których wykorzystywane są właściwości
technologiczne jaj
2. Cel poznawczy
Uczeń potrafi :
- wymieniać właściwości jaj wykorzystywane w produkcji potraw z przykładami potraw
- wymienić surowce, z jakich sporządza się majonez tradycyjny
- wymienić przyczyny warzenia się majonezu i sposoby jego naprawiania
- wyjaśnić pojęcie majonezu na kulu
3. Cel kształcący
Uczeń potrafi :
- wykorzystywać właściwości jaj w produkcji potraw
- sporządzać majonez tradycyjny
- naprawiać ,,zepsuty” majonez
4. Cel wychowaw3czy
Uczeń :
- współpracuje w zespole
- wykazuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne, kolegów i potencjalnych konsumentów poprzez przestrzeganie odpowiednich zasad bhp

XI. PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjno – porządkowe
a) sprawdzenie obecności i ubioru uczniów
b) sprawdzenie zadanej pracy domowej – odniesienie do lekcji poprzednich
N : Na ostatniej lekcji rozdałam Wam materiały, które będą potrzebne do dzisiejszych ćwiczeń, a mianowicie tekst przewodni. W domu mieliście się z nim zapoznać i samodzielnie rozwiązać część I i II tekstu przy pomocy wiadomości uzyskanych na lekcjach poprzednich
N : Sprawdza poprawność odpowiedzi do pytań prowadzących z części I – informacje
N : Sprawdza poprawność odpowiedzi do pytań prowadzących z części II – planowanie
2. Podanie tematu lekcji
Temat : Właściwości jaj w potrawach – ćwiczenia.
3. Zapoznanie uczniów z celem zajęć
N : Celem dzisiejszych ćwiczeń jest sporządzanie potraw, w których wykorzystywane są właściwości technologiczne jaj. W tym wypadku będą to właściwości emulgujące podczas sporządzania majonezu
4. Realizacja tematu lekcji
N : Zapoznać się z III częścią tekstu przewodniego – ustalenia
N : Jeżeli pozytywnie odpowiedzieliście na pytania zawarte w tej części przystąpcie do wykonania ćwiczenia w oparciu o część II czyli planowanie. Macie na to 25 min.
U : - czytają informacje z części IV tekstu
- dzielą się na zespoły 3- osobowe
- organizują stanowiska pracy
- wykonują ćwiczenie wg planu działania i zgodnie z zasadami bhp
- sprzątają stanowiska pracy
N : Przystąpmy teraz do następnej fazy zajęć, czyli do sprawdzenia przebiegu ćwiczenia .
W Waszych tekstach przewodnich macie umieszczoną tabelę.
W rubryce pierwszej tabeli macie wpisać etapy sporządzania majonezu z planu działania. W rubryce drugiej opiszcie przebieg każdego z etapów, a w ostatniej Waszą ocenę z przeprowadzenia każdego etapu w skali od 1 do 5.

XI. OCENA PRACY UCZNIÓW
N : Dokonuje oceny

XII. ZADANIE PRACY DOMOWEJ
N : Waszym zadaniem domowym będzie dokonanie analizy wykonanego ćwiczenia , czyli wypełnienie VI części tekstu przewodniego.
Zawarte są w niej trzy pytania , na które udzielicie odpowiedzi

TEKST PRZEWODNI

1. DATA : ...................
2. IMIĘ I NAZWISKO: ........................................
3. KLASA : II TŻ i GD
4. TEMAT : Właściwości jaj w potrawach – ćwiczenia.

TREŚĆ ZADANIA :
Sporządź majonez tradycyjny ręcznie.
I Informacje
1. Zapoznaj się z treścią zadania.
2. Przypomnij sobie składniki z jakich należy wykonać majonez tradycyjny.
3. Sporządź majonez tradycyjny.
4. Czas wykonania zadania 25 min.
5. Osoby oceniające – nauczyciel i uczeń.
6. Metody pracy – praca w zespołach 3 osobowych.
Pytania prowadzące :
1. Jakie właściwości jaj są wykorzystywane w produkcji potraw ?
........................................
2. Jakie właściwości jaj wykorzystywane są w produkcji majonezu ?
........................................
3. Jakie warunki należy spełnić aby uzyskany majonez był dobrej jakości ?
........................................
........................................
4. Jakie zjawisko może nastąpić, gdy proces produkcyjny majonezu był niewłaściwy ?
........................................
5. Jak można naprawić zepsuty majonez ?
........................................
6. Co to jest majonez na kulu ?
........................................

II Planowanie

Pytania prowadzące :
1. Z jakich surowców sporządzisz majonez tradycyjny ?
........................................
2. Jakiego sprzętu użyjesz do wykonania majonezu tradycyjnego ?
........................................
3. Jaki jest plan działania do wykonania tego majonezu ?
........................................
4. Jakie przepisy bhp będziesz przestrzegał podczas wykonania tego ćwiczenia ?
........................................

III Ustalenia

1. Czy dokonałeś pełnej analizy wykonywanego ćwiczenia ?
2. Czy opisałeś ćwiczenie w sposób czytelny i jasny ?
3. Jeżeli pozytywnie odpowiedziałeś na powyższe pytania i uzyskałeś(-aś) akceptację nauczyciela przystąp do wykonania ćwiczenia.

IV Realizacja

Wykonaj czynności wg planu. W razie trudności skontaktuj się z nauczycielem. Na wykonanie zadania masz 25 min. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bhp

V Sprawdzenie

Dokonaj oceny poszczególnych etapów w twojej pracy w skali od 1 do 5

ETAP : OCENA:
........................................

Wezwij nauczyciela celem dokonania oceny wykonania ćwiczenia i jego odbioru.

VI Analiza - dokonaj w domu

1. Co sprawiło Ci trudności ?
........................................
2. Co wykonałeś (-aś) bez problemu ?
........................................
3. Jak wykonałbyś (-abyś) to ćwiczenie mając możliwość jego powtórzenia ?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.