X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4645
Przesłano:

Strugi stolarskie i struganie drewna

SCENARIUSZ LEKCJI
MASZYNY I NARZĘDZIA

I. Cele operacyjne:
- uczeń, wie :
-na czym polega struganie
-jakie rozróżniamy strugi i do czego służą poszczególne rodzaje
-uczeń opisuje :
-budowę struga
-przygotowanie strugów do pracy i ostrzenie noży
-uczeń potrafi:
-wskazać usytuowanie poszczególnych elementów budowy
-rozróżnić dane rodzaje strugów
-dobrać odpowiedni rodzaj do obróbki drewna

II. Metody nauczania:
-praca w grupach
-praca z tekstem
-prezentacja wykonanej pracy
-wykład z demonstracją foliogramów, pokaz strugów stolarskich
-analiza schematów
-prezentacja multimedialna

III. Środki dydaktyczne:
-tablica, kreda
-schematy, foliogramy
-modele strugów
-karty pracy zawierające informacje o strugach

IV. Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne:
-sprawdzenie obecności, gotowości uczniów do zajęć oraz zapisanie tematu w dzienniku
2.Kontrola wiadomości:
Sprawdzenie stopnia zapamiętania wiedzy z poprzedniej lekcji.
3.Wprowadzenie do tematu:
Przedstawienie tematu lekcji oraz jej celów. Nauczyciel ogólnie omawia budowę struga.
4.Realizacja tematu:
Nauczyciel na podstawie schematu charakteryzuje narzędzie do ręcznej obróbki drewna.
Losowe podzielenie uczniów na grupy. Wyznaczenie zadań oraz wyjaśnienie zasad pracy na lekcji.
Praca w grupach.
Zadaniem uczniów jest wyszukanie informacji i zanotowanie odpowiedzi na postawione przez nauczyciela pytania.
Prezentacje.
Wybrane osoby z każdej grupy przedstawiają efekty swojej pracy. Pozostali uczniowie w klasie poprawiają lub uzupełniają wiadomości. Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie wybrali właściwe informacje.
Praca samodzielna-krzyżówka
Sporządzenie notatki oraz uzupełnienie szkicu budowy struga w zeszytach.
Prezentacja multimedialna- Strugi i struganie drewna.
5.Podsumowanie tematu:
Za pomocą pytań kontrolnych nauczyciel podsumowuje lekcję i sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania tematu:
-Ile stopni wynosi kąt ostrza strugów?
-Jaką rolę spełnia odchylak?
-Wymień części składowe strugów.
Nauczyciel nagradza uczniów, którzy wyróżnili się wiedzą, zaangażowaniem w czasie lekcji.
6.Podanie zadania domowego:
Wyjaśnij dlaczego należy zawsze strugać ,,za słojem”?
Charakterystyka wierteł.
Karta samooceny. Ankieta anonimowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.