X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4642
Przesłano:

Konspekt katechezy w kl. IV: Duch Święty przychodzi, umacnia i prowadzi Kościół Chrystusowy

Cele katechezy:
- poznanie prawdy o Duchu Świętym, Jego działaniu w Kościele i w życiu poszczególnych ludzi,
- przyjęcie mocy Ducha Świętego i ożywienie wiary.

Uczeń wie:
- zna treść fragmentu o Zesłaniu Ducha Świętego,
- zna skutki zstąpienia Ducha świętego na Maryję i apostołów,
- zna dary Ducha Świętego,
- kiedy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym.
Uczeń potrafi:
- rozpoznaje owoce Ducha Świętego
- wymienia owoce działania Ducha Świętego,
Uczeń ceni:
- pragnie obecności Ducha Świętego w swoim życiu,
- wyraża postawę wdzięczności za Ducha Świętego i Jego dary.

Metody i formy pracy: metoda biblijna – opowiadanie, rozmowa kierowana,
praca w grupach, krzyżówka, praca indywidualna, modlitwa.

Środki dydaktyczne: Pismo św., obraz przedstawiający Zesłanie Ducha
Świętego, świeca, kartki z wypisanymi owocami Ducha Świętego, arkusz papieru na plakat, krzyżówka,

WPROWADZENIE

1. Powitanie uczniów.
2. Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką religii
3. K. zachęca uczniów do wysłuchania krótkiego opowiadania.
Rodzina Jarka wybrała się na wczasy na Mazury, tak dawno planowali ten wyjazd by odpocząć po roku ciężkiej pracy i nauki. Gdy zajechali na miejsce okolica wydawała się przecudna, czyste powietrze lasy i błękitne jeziora. Zabrali stroje kąpielowe i poszli pływać. Nagle nie wiadomo skąd zerwał się silny wiatr, zmuszeni byli wyjść z wody ponieważ woda się wzburzyła i fale nie pozwalały na dalszą kąpiel. Wówczas Karol zapytał tatę skąd wzięły się te fale, na co tata odpowiedział, że to wiatr spowodował powstanie fal. Przecież nie widzę tego wiatru – odparł Karol. Wówczas tato wyjaśnił synowi, że wiatr mimo, iż go nie widzimy to odczuwamy i widzimy jego skutki (w tym przypadku- fale)
4. K. stawia pytania:
- Co zainteresowało Karola podczas kąpieli? ( fale, wiatr )
- Czego dowiedział się od taty? ( wiatr jest darem Boga , nie
widzimy go, ale czujemy)
- Jakie jeszcze inne skutki wiatru możemy zaobserwować lub doświadczyć? (zapewne dzieci wymienią np. zniszczenia drzew, budynków itp. ...)
- Jakich jeszcze zjawisk nie potrafimy zobaczyć, ale doświadczamy
ich działań?( prąd elektryczny, fale radiowe, ...)
5. K. Jest wiele zjawisk, których nie możemy zobaczyć, ale czujemy je
wokół nas. Odbieramy ich skutki. Dziś zapoznacie się z wydarzeniem,
które odmieniło życie apostołów. Będziemy mówić o Duchu Świętym,
który zstępuje, by w Chrystusowym Kościele jednoczyć wszystkich ludzi
i przybliżać do Boga.
6. K. zapisuje temat katechezy: ,, Duch Święty przychodzi, umacnia i
prowadzi Kościół Chrystusowy”.

PODANIE PRAWDY
Tygodni święto – inaczej Pięćdziesiątnica, drugie po święcie Paschy święto, w które każdy dorosły Izraelita obowiązany był stawić się w świątyni. Nazwa pochodzi stąd, że przypadało ono w siedem tygodni po święcie Paschy. Paschę rozpoczynały żniwa, a na Pięćdziesiątnicę przynoszono do świątyni dwa chleby kwaszone z nowego zboża na podziękowanie Bogu za pomyślne dary

K. opowiada uczniom fragment biblijny o Zesłaniu Ducha Świętego na
Maryję i apostołów.
Jezus wiele razy mówił apostołom o Duch świętym, którego im ześle. Powiedział, że On będzie pomagał, pocieszał i dodawał odwagi ludziom. Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie wrócili z Góry Oliwnej i razem z Maryją oczekiwali w Jerozolimie, w Wieczerniku na wypełnienie się obietnicy. Przebywali razem, modlili się i czekali. Bali się jednak złych ludzi, którzy ukrzyżowali ich Mistrza i Nauczyciela. 10 dnia po wniebowstąpieniu w uroczystość Pięćdziesiątnicy Jezus wypełnił swą obietnicę.

K. rozkłada przed uczniami koperty z pociętą na
kawałki ilustracją przedstawiającą Zesłanie Ducha Świętego na
apostołów mówiąc, iż w Dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie przebywali
ludzie ze wszystkich stron świata, wymieszani jak ta układanka.
K. poleca ułożenie puzzli, a następnie podsumowuje:
Tak jak z tych kawałków powstała po ich ułożeniu ilustracja, tak też
Duch Święty jednoczy ludzi różnych ras i narodów w Kościele, do
którego należymy.

K: Zawiesza obraz ukazujący Zesłanie Ducha Świętego, zadaje pytanie „Co widzicie na obrazie, (co przedstawia obraz?) ............
K. Odczytuje fragment z Dziejów Apostolskich.2,1-12
. utrwala opowiadanie biblijne zadając pytania:
- Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?( obietnica Pana Jezusa )
- Gdzie w tym czasie przebywali apostołowie? ( w wieczerniku)
- W jakich znakach objawił się Duch Święty? (wiatru i ognia)
- Jakie były skutki zstąpienia Ducha Świętego? (umiejętność rozumienia nauki Jezusa, moc i odwagę do jej głoszenia, dar języków)
4. K. wyjaśnia uczniom, apostołowie w Dzień Pięćdziesiątnicy otrzymali
dary Ducha Świętego. Następnie dzieli klasę na zespoły, którym rozdaje karty z napisem darów Ducha Świętego. Zadaniem uczniów jest namalowanie ilustracji przedstawiającej (według wyobrażenia dzieci) dany dar. Podział na grupy następuje poprzez losowanie cząstki wyrazu (daru Ducha św.) i odszukanie –dopasowanie brakującej części wyrazu. (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża)
5. K. podsumowuje:
Zesłanie Ducha Świętego było dla apostołów punktem zwrotnym. Duch
Święty ożywił ich wiarę, napełniając odwagą do głoszenia Dobrej Nowiny
wszystkim narodom. Obdarzeni Jego mocą odważnie wystąpili wobec
zgromadzonych ludzi, by im powiedzieć o Chrystusie. Było to
zapoczątkowanie działalności Kościoła w świecie. Apostołowie nie mogli
widzieć Ducha Świętego, ale poczuli w sobie Jego moc, widoczną
również w cudach i znakach, jakich Duch Święty dokonał przez ich ręce. Ludzie z obcych krajów dziwili się, bo wszyscy rozumieli słowa apostołów chociaż nie znali ich języka. Święty Piotr nauczał, ludzie słuchali i pytali: „Co mamy robić, aby się zbawić?” Trzeba uwierzyć w Jezusa i przyjąć chrzest.

UTRWALENIE
1. K. Duch Święty jest darem nie tylko dla apostołów i dla całego Kościoła,
ale także dla nas tu zgromadzonych. W jaki sposób okażemy miłość Duchowi Świętemu – odpowiedzi: wiara, modlitwa, uczestnictwo w liturgii mszy świętej Zesłania Ducha Świętego.
- Kiedy otrzymaliśmy Ducha Świętego?( w sakramencie chrztu)
Od chwili chrztu Duch Święty zawsze jest z nami. Pragnie do nas
mówić i oświecać nasze Życie. W każdej chwili możemy go usłyszeć, a
czy tak się stanie, zależy od nas samych. Jakie są więc owoce działania
Ducha Świętego w nas.
2. K. prosi, aby uczniowie kolejno wyjmowali z koszyczka ,,kartkę przedstawiającą jabłko z nazwami owoców Duha Świętego.” i przypinali na tablicy.( miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość)
3. Krzyżówka
Odgadnięte wyrazy wpisuj zgodnie ze strzałką spiralnie „ślimaczkiem” tak, że ostatnia litera poprzedniego wyrazu jest pierwszą kolejnego. Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które będzie rozwiązaniem tej krzyżówki. POWODZENIA!

J E Z U S Z
D A Ś W I A
A I E T E W
K B A A C E
S Ż Z B A Ł
A L S R G O
Ł E M A A T
O O A H P R
I N E M A Z
N A K Ę M Y

Z E S Ł A N I E
__ __ __ __ __ __ __ __
1 2 3 4 5 6 7 8

D U C H A
__ __ __ __ __
9 10 11 12 13

Ś W I Ę T E G O
__ __ __ __ __ __ __ __
14 15 16 17 18 19 20 21

1. Syn Boży
2. Paweł przed nawróceniem
3. Ukrzyżowany z Jezusem
4. Starożytne Imperium
5. Okrutna .........Chrystusa
6. Dobry Duch
7. ...... Boska do zbawienia koniecznie potrzebna
8. Zdrobniale Adam
9. Zapalana przede mszą św.
10. Uczta pierwszych chrześcijan
11. Kończy modlitwę
12. Budowniczy Arki
13. Matka Jan Chrzciciela
14. Starotestamentalny Ojciec Narodów
15. Sprawowana przez kapłanów

1. K. zaprasza uczniów do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego.
którą prowadzą wcześniej przygotowani uczniowie czytają wezwania
modlitwy:

- Duchu święty przyjdź do nas w darze mądrości, rozumu i rady.
• Przyjdź Duchu święty
- Duchu święty przyjdź do nas w darze męstwa i umiejętności.
• Przyjdź Duchu święty
- Duchu święty przyjdź do nas w darze pobożności i bojaźni Bożej.
• Przyjdź Duchu święty
- Duchu święty umocnij nas w jedności, przyjaźni z Bogiem i ludźmi.
• Przyjdź Duchu święty
Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki.

2. K. zadaje i wyjaśnia pracę domową

Przyozdobić swoje domy zielonymi gałązkami oraz wykonać na kartce z bloku technicznego symbol Ducha Świętego (gołębicy)

Opracowała: Marzenna Duda
Szkoła Podstawowa w Kroszewie
maj 2009 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.