X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4569
Przesłano:

Spotkałam Jezusa Zmartwychwstałego - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Kl. I-III


Cel ogólny
Uczeń zrozumie , zapamięta i przyjmie za swoją myśl, że Jezus żyje, że można się z Nim spotkać, utrwala czytanie ze zrozumieniem.
Cele szczegółowe
- uczeń potrafi na podstawie tekstu z Ewangelii, opowiedzieć o spotkaniu Jezusa z uczniami idącymi do Emaus
- potrafi wejść w rolę ucznia, który spotkał Jezusa i wyrazić swoje uczucia dotyczące tego spotkania
- potrafi wyjaśnić , co znaczy że może spotkać się z Jezusem i podać przykłady takiego spotkania
- potrafi współpracować w grupie
Pomoce
Karty pracy z krzyżówkami, tekst Ewangelii, ilustracja ukazująca uczniów zdążających do Emaus, rekwizyty- symbole wielkanocne, magnezy, tablica
Metody
Słowna – opowiadanie , dialog, wywiad, rzeźba, praca w grupach

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1.Powitanie, krótka modlitwa

2.Wprowadzenie – wykorzystanie symboli wielkanocnych, nawiązanie do minionych Świąt Wielkanocnych

3.Podział na grupy – rozwiązywanie krzyżówek, podsumowanie- główne hasło – EMAUS / ilustracja do Ewangelii/

4.Rozwinięcie - Praca z tekstem – Ewangelia wg św. Łukasza – odczytanie tekstu / Łk. 24,13-33a/
- omówienie tekstu
Pytanie – JAK MOGLI CZUĆ SIĘ UCZNIOWIE, GDY SPOTKALI ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA?
- Co moglibyście czuć gdybyście byli na miejscu tych uczniów??/ dzieci rozmawiają na ten temat w swoich grupach – czas ok. 5 min./
-Wywiad : redaktor stawia dzieciom- uczniom pytania:/ każdej gr. jedno/
- Gdzie Go spotkaliście?
- Jak wyglądało wasze spotkanie?
- Podobno opuszczaliście Jerozolimę smutni, dlaczego?
- Proszę mi powiedzieć, jak Go rozpoznaliście?
- Co czuliście podczas tego spotkania?
- Co chcielibyście nam powiedzieć? - pytanie dla chętnych

5.Rzeźba – prośba do uczniów, aby spróbowali za pomocą gestów, mimiki twarzy, postawy ciała pokazać uczucie jakie towarzyszyłoby podczas spotkania z Jezusem
6.Stawiamy pytanie:
Czy ja spotykam Jezusa zmartwychwstałego w moim życiu? – podaj przykłady
- modlitwa, Msza św., sakramenty św. drugi człowiek, Pismo św.

7. Podsumowanie
Nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż u uczniowie, ponieważ Jezus żyje. Je ST obecny w sakramentach, modlitwie, Słowie Bożym. Możemy doświadczyć spotkania z Nim.

7.Zakończenie i podziękowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.