X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46093
Przesłano:

Test z geografii po klasie 5

Odpowiedz na poniższe pytania. Powodzenia:)

1. Geografia to nauka:
a) opisująca i badająca świat, w którym żyjemy
b) jej nazwa oznacza "opis ziemi"
c) obie odp. są prawidłowe

2. Mapa to:
a) obraz powierzchni ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry
b) obraz przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu, czyli w skali
c) obie odp. są prawidłowe

3. Skala liczbowa 1:10 000, w skali mianowanej wynosi:
a) 1cm-100m
b) 1cm-1000m
c) 1cm-2,5km

4. Wysokość bezwzględna jest mierzona:
a) od poziomu morza a zapisujemy ją w skrócie n.p.m.
b) od poziomu wzniesienia do jego szczytu i zapisujemy ją w skrócie m.p.m.

5. Dowolną mapę można zorientować w terenie za pomocą:
a) kompasu
b) obiektów w terenie
c) obie odp. są prawidłowe

6. Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego charakteryzują:
a) wydmy, czyli wzniesienia usypane z piasku przez wiatr
b) piaszczyste szerokie plaże
c) obie odp. są prawidłowe

7. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje:
a) wpływ lądolodu na krajobraz pojezierny
b) specyficzne ukształtowanie terenu pojezierzy / teren górzysty i pofałdowany/.

8. Krajobraz Niziny Mazowieckiej charakteryzują:
a) równiny, na większości, których powstały pola uprawne
b) góry i wyżyny, ale również niziny

9. W krajobrazie wielkomiejskim Warszawy dominują:
a) ciągi komunikacyjne/ linie komunikacyjne
b) brak terenów rolniczych
c) bardzo gęsta sieć ulic
d) wszystkie odp. są prawidłowe

10. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej charakteryzuje:
a) górnicze miasta jak Chorzów, Katowice, Dąbrowa Górnicza
b) przemysł szkodliwy dla terenów zielonych
c) obie odp. są prawidłowe

11. Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej charakteryzują:
a) lessy
b) pola uprawne, na których uprawia się pszenicę i buraki cukrowe
c) tylko odp. b jest prawidłowa
d) odp. a i b są prawidłowe

12. Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej charakteryzują:
a) skały wapienne
b) głębokie doliny
c) lessy
d) tylko a i b jest prawidłowa

13. Krajobraz wysokogórski Tatr charakteryzuje:
a) wysokie szczyty gór i strome zbocza w Tatrach Wysokich
b) niziny i oczka wodne wytworzone przez górskie lodowce

14. Piętra roślinności w Tatrach to:
a) turnie, hale, piętro kosodrzewiny
b) regiel górny, regiel dolny i pogórze
c) obie odp. są prawidłowe

15. W podróż dookoła świata udał się:
a) Ferdynand Magellan
b) Vasco da Gama
c) Marco Polo

16. Pogoda to:
a) stan atmosfery w określonym miejscu i czasie
b) stan atmosfery w danym klimacie

17. Klimatem są:
a) warunki pogodowe występujące na danym obszarze w ciągu roku i powtarzające się w kolejnych latach
b) warunki pogodowe występujące tylko w ciągu całego roku

18. Strefy klimatyczne to:
a) pasy terenu, które układają się równoleżnikowo
b) pasy terenu, w których warunki klimatyczne są podobne
c) obie odp. są prawidłowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.