X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46091
Przesłano:

Bezpieczny na drodze. Konspekt lekcji techniki dla klasy IV

Konspekt lekcji dla klasy IV a– technika

Przedmiot: technika
Miejsce: pracownia techniczna
Czas: 3 jednostki lekcyjne
Nauczyciele: Joanna K.

Temat: Bezpieczny na drodze

CEL GŁÓWNY:
• Bezpieczeństwo na drodze - poznanie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drodze
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zapoznanie się z kodem informacyjnym znaków drogowych i sygnalizatorów drogowych,
• ćwiczenie bezpiecznych nawyków poruszania się po drodze,

Metody:
pogadanka, prezentacja, rozmowa kierowana, lekcja w terenie(spacer wokół szkoły), praca z kartą pracy(kolorowanie znaków wg wzoru), praca praktyczna (tworzenie makiety)

Formy pracy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, tablice poglądowe ze znakami, podręcznik do techniki dla klasy 4, karta pracy „Bezpieczny na drodze”, materiały do wykonania makiety: tektura, papier kolorowy, plastelina, pudełka tekturowe, nożyczki, klej vikol, patyczki po lodach, mazaki , kredki

Przebieg zajęć:
Pierwsza lekcja:
Faza wprowadzająca
1. Przywitanie uczniów, czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2. Przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej pt.: Bezpieczny na drodze, rozmowa z uczniami nt. zasad bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po drodze.
Faza realizacyjna
3. Wyjście w teren. Uczniowie poznają znaki drogowe i utrwalają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze na żywo.
Faza zakończenia
4. Zadanie pracy domowej: Wracając ze szkoły, obserwuj znaki drogowe i staraj się je zapamiętać
5. Krótkie podsumowanie lekcji i pożegnanie.

Druga lekcja:
Faza wprowadzająca
1. Przywitanie uczniów, czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2. Przypomnienie wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze z poprzedniej lekcji
3. Rozmowa z uczniami na temat zadania domowego – czy pamiętali o znakach drogowych, dostrzegali je w czasie drogi do szkoły lub spaceru.
Faza realizacyjna
4. Uczniowie rozpoznają i wskazują znaki drogowe związane z ruchem pieszych na tablicach poglądowych
5. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, uczniowie samodzielnie uzupełniają ( uczniowie kolorują karty zgodnie z wiedzą oraz przy pomocy tablic poglądowych ze znakami).
6. Rozpoczęcie pracy nad przestrzenną makietą Bezpieczny na drodze - praca w grupach
7. Ocena wypełnionych kart pracy przez uczniów.
Faza zakończenia
8. Krótkie podsumowanie lekcji i pożegnanie

Trzecia lekcja:
Faza wprowadzająca
1. Przywitanie uczniów, czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2. Przypomnienie wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze z poprzedniej lekcji
Faza realizacyjna
3. Uczniowie kontynuują pracę nad przestrzenną makietą Bezpieczny na drodze - praca w grupach. Nauczyciel przypomina o bezpiecznym posługiwaniu się nożyczkami
4. Nauczyciel ocenia wykonanie makiety oraz informuje uczniów ,że zostanie stworzona wystawa ich prac przed pracownią techniczną tak aby cała społeczność szkolna mogła je zobaczyć.

Faza zakończenia
5. Krótkie podsumowanie lekcji i pożegnanie

Załączniki:
Załącznik nr 1
Prezentacja multimedialna pt.: Bezpieczny na drodze
https://slideplayer.pl/slide/846634/
Załącznik nr 2
Projekt przykładowej makiety do wykonania przez uczniów
Załącznik nr 3
Karta pracy: „Bezpieczny na drodze”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.