X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46092
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości z zakresu literatury współczesnej - karta pracy lub sprawdzian

Powtórzenie wiadomości z zakresu literatury współczesnej.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 33

Imię i nazwisko ........................................
Klasa........................................

1. W ,,Opowiadaniach” Tadeusza Borowskiego została zastosowana technika pisarska o nazwie (2p):

a) behawioryzm
b) cynizm
c) dekadentyzm
d) psychologizm

Napisz, na czym ona polega.
........................................

2. Główny bohater i narrator ,,Opowiadań” Tadeusza Borowskiego to (1p):
a) Haneczka
b) Tadek (bohater, który korzysta z doświadczeń Borowskiego, ale nie jest nim)
c) Maria
d) Tadeusz Borowski

3. Odnosząc się do podanych niżej cytatów i swojej wiedzy na temat ,,Opowiadań” Tadeusza Borowskiego, napisz, czym był głód dla więźniów obozów koncentracyjnych (2p).

Kto ma żarcie w obozie, ten ma siłę.
Tadeusz Borowski ,,Dzień na Harmenzach”

Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.

Tadeusz Borowski ,,Dzień na Harmenzach”
........................................
........................................
4. Wypisz trzy przyczyny wybuchu powstania w getcie żydowskim, odwołując się do ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall (3p):
........................................
5. Wypowiedź Marka Edelmana w reportażu Hanny Krall ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” cechuje (1p):
a) mityzacja powstańców
b) deheroizacja powstańców
c) demotywacja powstańców
d) hiperbolizacja powstańców

6. Na podstawie podanych fragmentów ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall i swojej wiedzy z lektury napisz, jaki wpływ na późniejsze życie i pracę Marka Edelmana miały jego doświadczenia z getta (2p).

Na tym polega przecież moja rola. Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by sobie życzył. To jest ważne: On nie jest za bardzo sprawiedliwy. To jest również przyjemne, bo jeżeli się coś uda – to bądź co bądź Jego wywiodło się w pole... (...) kiedy człowiek odprowadza innych ludzi do wagonów, to może mieć z Nim później parę spraw do załatwienia. A wszyscy przechodzili koło mnie, bo stałem przy bramie od pierwszego do ostatniego dnia. Wszyscy, czterysta tysięcy ludzi przeszło koło mnie.

[...]
A kiedy nic już nie mogę zrobić, pozostaje mi jedno: zapewnić [ludziom] komfortową śmierć. Żeby nie wiedzieli, nie cierpieli, nie bali się. Żeby się nie poniżali. Trzeba dać im taki sposób umierania, żeby nie zamienili się w TAMTYCH. W tych z trzeciego piętra na Umschlagplatzu

........................................
........................................
........................................

7. Wiersz Czesława Miłosza ,,Campo di Fiori” i reportaż Hanny Krall ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” łączy motyw (1p):

a) powstania listopadowego
b) powstania warszawskiego
c) powstania w getcie żydowskim
d) powstania styczniowego

8. Określ przyczynę aresztowania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, opierając się na treści ,,Innego świata” (2p):
........................................

9. Odnosząc się do treści ,,Innego świata” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, podaj trzy cechy człowieka złagrowanego (3p):
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................

10. Napisz, w jaki sposób Kostylew, jeden z bohaterów ,,Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, próbował ocalić swoją godność w sowieckich łagrach (3p).
........................................
........................................
........................................

11. Zinterpretuj tytuł dzieła Gustwa Herlinga-Grudzińskiego ,,Inny świat” (2p):
........................................

12. Artur, główny bohater ,,Tanga” Sławomira Mrożka, buntuje się przede wszystkim przeciwko (1p):

a) brakowi ograniczeń, chaosowi, jaki panował w jego rodzinnym domu
b) kuzynce Ali, która go nie kochała
c) ograniczeniom, jakie nakładali na niego rodzice
d) sztuce mieszczańskiej

13. Bunt Artura kończy się (1p):

a) odejściem bohatera z domu
b) śmiercią bohatera
c) odejściem Edka z domu
d) śmiercią Edka

14. Zinterpretuj kończące dramat Sławomira Mrożka tango (3p).

Ustawiają się w prawidłowej pozycji, czekają na takt i ruszają. Edek prowadzi. Tańczą. Eugeniusz siwy, dostojny, w czarnym żakiecie, sztuczkowych spodniach, z czerwonym goździkiem w butonierce. Edek w zbyt ciasnej marynarce Artura, z rękawów za krótkich wystają jego potężne ręce, obejmuje Eugeniusza wpół. Tańczą klasycznie, Z wszystkimi figurami i przejściami tanga popisowego. Tańczą, dopóki nie spadnie kurtyna. A potem jeszcze przez jakiś czas słychać »La Cumparsitę« – nawet kiedy zapalą się światła na widowni – przez głośniki w całym teatrze

........................................
........................................
........................................
........................................

15. Dopasuj podane motywy do wybranych utworów współczesnych (tytuły dzieł mogą się powtarzać) (3p):

Motyw-Tytuł wybranego utworu
np. przyjaźń -,,Inny świat”
rodzina-................
powstanie-................
lagry-................
bunt-................
łagry-................
śmierć-................

16. Dzieła współczesne niosą za sobą wiele uniwersalnych przesłań. Napisz, przed czym zatem przestrzega nas literatura współczesna. Jakie nauki można z niej wysnuć. Podaj minimum trzy, opierając się na wybranych utworach (3p).
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.