X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46026
Przesłano:

Żywioły - Projekt plastyczny w korelacji z geografią

Nazwa projektu (temat, powiązanie z innymi dziedzinami, przed-miotami):
Żywioły
Projekt plastyczny w korelacji z geografią
Żywioły- ogień, woda, powietrze, ziemia.
Żywioły w nas i obok nas.
Żywioły – siła niszcząca czy siła twórcza

Projekt realizowany w ramach Dnia Ziemi.
Daje on możliwość samodzielnego wyboru tematyki, treści oraz formy prezentacji projektu (wybór jednego lub kilku z żywiołów wg zainteresowań).
Uczniowie mogą wykorzystać różnorodne spojrzenie na problematykę tematu.
Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu są uczniowie klasy 7 oraz nauczyciele plastyki i geografii.
Praca nad projektem w zespołach utworzonych na podstawie zainteresowań uczestników danym tematem
Adresatami projektu są uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice.
Cele projektu:
-Próba ujęcia natury żywiołów poprzez sztuki plastyczne;
-Przekazywanie zdobytej wiedzy za pomocą dzieła plastyczne-go;
-Poszerzenie wiedzy własnej i odbiorców nt. zjawisk przyrody;
-Zwrócenie uwagi odbiorców na siły działające w przyrodzie; -Poznanie zależności człowieka od sił natury;
-Zdobycie wiedzy nt. form i technik plastycznych;
-Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
Szczegółowe zadania do wykonania:
-Nawiązanie współpracy z nauczycielami geografii
-Wybór tematyki projektu;
-Podział na zespoły; Przedstawienie harmonogramu działań
-Przydział obowiązków wewnątrz zespołu;
-Zbieranie informacji na wybrany temat
-Selekcja treści i podjęcie decyzji, które informacje zostaną wykorzystane i w jaki sposób;
-Wybór formy prezentacji, techniki i materiałów do realizacji projektu;
-Gromadzenie, zakup materiałów;
-Wykonywanie instalacji, rzeźby lub innej formy przestrzennej.
-Prezentacja;
-Ewaluacja;
Ramy czasowe:
II semestr (od stycznia do czerwca)
„Kamienie milowe”
-Dzielenie się zdobytymi informacjami i wybór treści do wykorzystania (podjęcie decyzji w jaki sposób można ją wykorzystać);
-tworzenie koncepcji pracy – dzielenie się pomysłami (forma, materiał);
-zgromadzenie potrzebnych materiałów;
- podział obowiązków podczas realizacji zaplanowanej formy plastycznej
- wykonanie zaplanowanej pracy plastycznej

Kryteria sukcesu:
-Wystawa ukończonych prac;
-Stopień zainteresowania odbiorców wytworami;
-Świadomość zdobytej wiedzy i doświadczeń podczas realizacji projektu, refleksja nt. współpracy;
-Czego uczniowie się dowiedzieli nowego nt. żywiołów;
-Czego się nauczyli podczas poszczególnych etapów pracy (wypełnianie arkuszy ewaluacyjnych indywidualnie oraz wspólna rozmowa, dzielenie się wrażeniami na zajęciach podsumowujących projekt).

Osoby odpowiedzialne:
Nauczyciel plastyki we współpracy z nauczycielem geografii

Harmonogram działań
Co jest do zrobienia:
-Nawiązanie współpracy z nauczycielem geografii (odpowiedzialny- nauczyciel)
-Lekcja geografii dotycząca żywiołów i ich natury (nauczyciel geografii)
-Lekcja plastyki dotycząca form przestrzennych (instalacja, rzeźba) oraz innych technik- szukanie, poznawanie twórców posługujących się danym środkiem wyrazu.(nauczyciel plastyki)
-Wybór tematyki projektu przez uczniów;Podział na zespoły (uczniowie);Przedstawienie harmonogramu działań (uczniowie)
-Zbieranie informacji na wybrany te-mat (praca w domu- uczniowie)
Selekcja treści i podjęcie decyzji, które informacje zostaną wykorzystane i w jaki sposób, ewentualna modyfikacja zagadnień, ujęcia tematu (uczniowie).
-Wybór formy prezentacji, techniki i materiałów do realizacji projektu (instalacja, rzeźba, prace w technice collage).(uczniowie)
-Wykonywanie instalacji, rzeźby lub innej formy wybranej przez uczniów danego zespołu.(uczniowie)
-Prezentacja (uczniowie)
-Ewaluacja (uczniowie).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.