X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45932
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was können wir für den Umweltschutz machen? - konspekt lekcji j.niemieckiego

Cel ogólny: powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie słownictwa na temat „ochrona środowiska“, rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia.
Cele operacyjne:
1. uczeń wymienia słowa – skojarzenia do tematu „ochrona środowiska”,
2.uczeń nazywa przyczyny zatruwania środowiska,
3.uczeń wie w jaki sposób może chronić środowisko.
4.uczeń poprawnie wymawia i akcentuje nowe słowa,
5.uczeń formułuje 2-, 3- zdaniowe wypowiedzi dotyczące złych zachowań ludzi wobec środowiska,
6.uczeń określa na podstawie tekstu, które z podanych zdań są fałszywe i potrafi poprawić ich treść, tak aby były zgodne z prawdą,
7.uczeń potrafi napisać w jaki sposób jego rodzina chroni środowisko,
8.uczeń potrafi wymienić przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska,
9.uczeń potrafi ustalić hierarchię ważności – które czynności związane z ochroną środowiska należy wykonać w pierwszej kolejności, które są mniej ważne.

Techniki pracy: praca z tekstem, praca z obrazkami, krótkie monologi.
FORMY PRACY: praca zbiorowa, praca w parach, praca w grupach.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki przedstawiające złe zachowanie ludzi wobec środowiska, kartki samoprzylepne, karta pracy ucznia, porozcinane zdania (wyrażenia) na temat koniecznych czynności na rzecz ochrony środowiska, ankieta na temat „czy jesteś ekspertem do spraw ochrony środowiska” (plan alternatywny).
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: edukacja ekologiczna: 1. Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania. 2. Budzenie szacunku do przyrody.

NOWE SŁOWNICTWO:
die Einwegflasche, herstellen, verpesten, das Licht ausschalten, stören.

Prezentacja
Wprowadzenie nowych słówek za pomocą synonimów, antonimów, opisu i definicji.
Uczniowie czytają tekst na głos a następnie jeszcze raz po cichu.

Uczniowie przed czytaniem tekstu zapoznali się z podanymi zdaniami do tekstu. Ich zadaniem jest określenie, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Grupy otrzymują obrazki przedstawiające ludzi, którzy nie chronią środowiska. Zadaniem uczniów jest określenie (napisanie na kartkach samoprzylepnych), co ludzie robią źle, dlaczego oni to robią i jakie są skutki ich działania.

praca w parach

karta pracy ucznia

obrazki, kartki samoprzy-lepne

Utrwalenie
Uczniowie określają przyczyny zatruwania środowiska (korzystając z rozsypanki wyrazowej) dzieląc je na trzy grupy:
a) powietrze
b) woda
c) gleba
Uczniowie ustalają hierarchię ważności – które czynności związane z ochroną środowiska należy wykonać w pierwszej kolejności, które są mniej ważne. Uczniowie porządkują podane zdania.

praca zbiorowa

porozcinanie karteczki ze zdaniami

Testowanie
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela „Co robią osobiście dla ochrony środowiska?”.

Zadanie domowe: Uczniowie mają napisać 8 – 9 zdań w zeszycie na temat „Co naprawdę robi Twoja rodzina dla ochrony środowiska?”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.