X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45855
Przesłano:

Uzależnienia i ich skutki. Konspekt lekcji przyrody, klasa 4

Konspekt lekcji przyrody w klasie 4
Dział 6. Odkrywamy tajemnice zdrowia.
Temat w podręczniku: Uzależnienia są groźne
Temat lekcji: Uzależnienia i ich skutki.
Cel ogólny:
• Poznanie szkodliwego wpływu środków uzależniających na organizm człowieka.
Treści nauczania w podstawie programowej- wymagania szczegółowe
• uczeń wyjaśnia negatywny wpływ alkoholu, nikotyny, tabaki, substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka;
• uczeń podaje propozycje asertywnych zachowań w przypadku presji otoczenia; (9.12);
Warunki i sposoby realizacji ( procedury osiągania celów) :
• sporządzenie listy przyczyn dla których młodzi ludzie sięgają po środki niedozwolone,
• analiza negatywnego wpływu na organizm substancji uzależniających;
• wykonanie plakatów: ”Stop uzależnieniom”;
Cele kształcenia:
• podaje dwa przykłady negatywnego wpływu dymu tytoniowego
i alkoholu na organizm człowieka(B); o. dop.
• prezentuje właściwe zachowanie asertywne (C); o. dop.
• podaje przykład substancji uzależniających (B); o. dost.
• podaje przykłady sytuacji, w których należy zachować się asertywnie
• wyjaśnia na czym polega palenie bierne(B); o. dob.
• wymienia skutki przyjmowania narkotyków (B) ; o. dob.
• wyjaśnia czym jest asertywność (B); o. dob.
• wyjaśnia czym jest uzależnienie (B);o. bdb.
• nazywa substancję znajdującą się w dymie papierosowym ( C);
• uzasadnia konieczność zachowań asertywnych ( D)
• przygotowuje informacje na temat pomocy osobom uzależnionym (D) o . cel.
• Przygotowuje informacje na temat chorób nowotworowych ( D);

Pomoce dydaktyczne:
• ćwiczenia z kartami pracy, ulotki, filmy ;
• materiały do wykonania ćwiczenia: białko jaja, spirytus;
• schemat drzewa decyzyjnego;
Metody i formy pracy:
burza mózgów, dyskusja, pogadanka, „ kij w mrowisko”
wykonanie doświadczenia, praca z kartą pracy
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:

1. Co to jest uzależnienie?- burza mózgów;
2. Uczniowie wymieniają substancje, które uzależniają.
3. Przyczyny dla których młodzi ludzie sięgają po używki, które uzależniają.
Faza realizacyjna:
1. Pogadanka na temat zachowania człowieka uzależnionego;
2. Wpływ dymu tytoniowego na zdrowie człowieka – interpretacja ilustracji (podręcznik-177 str.);
3. Dym tytoniowy szkodzi także niepalącym- Co to jest palenie bierne?
(zakaz palenia w miejscach publicznych.);
4. Analiza skutków palenia na budżet domowy;
5. Nauczyciel pyta uczniów czy podadzą jeden argument za paleniem papierosów? ( metoda „kij w mrowisko”);
6. Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka - interpretacja ilustracji:
” Wpływ alkoholu na organizm”;
7. Co powinniśmy wiedzieć o narkotykach ? ;
8. Podział uczniów na zespoły wykonujące doświadczenia
i wypełniające kartę pracy;
9. Nauczyciel kontroluje przebieg pracy uczniów, uczniowie formułują wnioski na podstawie obserwacji wykonywanego doświadczenia;
10. Uczniowie zapisują obserwacje i wnioski w karcie pracy;

11. Nauczyciel z uczniami przeprowadza doświadczenie:

OBSERWACJA: Białko jaja zmieniło wygląd, kolor, „ ścięło się”
WNIOSEK: Alkohol powoduje zniszczenie budowy, struktury białka jaja ( ulega denaturacji – zmiana natury białka);

12. Dlaczego młodzi ludzie decydują się napalenie papierosów?;

13. Nauczyciel zadaje pytanie: Jak się zachować gdy ktoś namawia nas do spróbowania środków uzależniających?
Faza podsumowująca:
1. Prezentacja multimedialna;
2. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości poznanych na lekcji;
3. Ocena pracy uczniów;
Praca domowa:
• Przygotowanie krótkich scenek prezentujących sposoby odmawiania,
• Przygotowanie wywiadów z pedagogiem i higienistką na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.