X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45854
Przesłano:

Budowa i różnorodność grzybów. Konspekt lekcji biologii klasa 5

Konspekt lekcji biologii w klasie 5
Temat lekcji: Budowa i różnorodność grzybów.
Cel ogólny:
• poznanie budowy i różnorodności grzybów;
• kształcenie umiejętności współpracy w grupie i poszukiwania wiadomości;
• poznanie grzybów jadalnych i trujących;
Treści nauczania w podstawie programowej- wymagania szczegółowe:
• uczeń obserwuje i wymienia typowe nazwy grzybów rosnących w naszych lasach (4.3) ;
• uczeń opisuje przystosowania grzybów do środowiska życia (4.4);
• uczeń posługuje się przyrządami ułatwiającymi obserwację (1.7);
• uczeń wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne, podaje różnice w sposobie odżywiania. (4.5);
• uczeń wskazuje gatunki grzybów jadalnych i trujących (9.1);

Warunki i sposoby realizacji ( procedury osiągania celów):

• obserwacja budowy grzyba kapeluszowego na przykładzie pieczarki;
• omówienie budowy grzyba kapeluszowego;
• obserwacja zarodników grzybów;
• rozmowa na temat występowania grzybów ze szczególnym uwzględnieniem pleśni;
• charakterystyka sposobu odżywiania grzybów;
Cele kształcenia:
• podaje nazwy części grzyba (A); o. dop.
• na podstawie obserwacji rysuje owocnik grzyba(D);
• wymienia miejsca występowania grzybów (A);o. dost.
• podaje przykłady grzybów jedno i wielokomórkowych (A);o. dob.
• wyjaśnia dlaczego grzyby tworzą odrębne królestwo (B);
• Wymienia różnice miedzy grzybami a roślinami(B);o bdb.
• Opisuje różne kształty owocników i zna przykłady(B); o cel.

Pomoce dydaktyczne:
• okazy grzybów kapeluszowych np. pieczarka, lupy, skalpel, kartka papieru, tablica dydaktyczna przedstawiająca budowę grzyba, karty pracy, ćwiczenia, podręczniki, atlasy grzybów.
Metody i formy pracy: burza mózgów, praca w grupach, mapa mentalna, pogadanka,
wykonanie doświadczenia, praca z kartą pracy;
Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.
2. Przypomnienie wiadomości o poznanych roślinach zarodnikowych
i nasiennych oraz sposobach rozmnażania i ich rozwoju.
3. Podział uczniów na grupy.
4. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo „grzyby”. Zadaniem uczniów jest dopisanie skojarzeń do tego słowa.

Faza realizacyjna:
1. Przedstawienie charakterystyki środowiska grzybów – burza mózgów, miniwykład nauczyciela, pokaz multimedialny.
2. Podział uczniów na zespoły wykonujące doświadczenia
i wypełniające kartę pracy.
3. Uczniowie otrzymują okazy owocników pieczarki. Korzystając z ilustracji przedstawiającej budowę owocnika grzybów wskazują elementy owocnika pieczarki, omawiają wyniki obserwacji zarodników pieczarki i wypełniają kartę pracy.
4. Uczniowie korzystając z atlasu grzybów wymieniają gatunki grzybów jadalnych i niejadalnych.
5. Pokaz multimedialny: „Grzyby jadalne i niejadalne” .

Faza podsumowująca
1. Podsumowanie i powtórzenie poznanego materiału.
2. Ocena pracy uczniów.

Praca domowa:
Na podstawie różnych źródeł przygotuj krótką informację o pędzlaku.
Wykonaj ćwiczenia: 1, 2 ,3 ze str. 60.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.