X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45720
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji zdalnej języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej: Was hast du in Deutsch? - Pausentratsch. Co masz z niemieckiego? - Plotki na przerwie

Konspekt lekcji zdalnej
I. INFORMACJE OGÓLNE
Data: ------------------
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym
Przedmiot: język niemiecki
Klasa: Va
Prowadzący zajęcia: mgr Emilia Bęben
Temat zajęć: Was hast du in Deutsch? - Pausentratsch. (Co masz z niemieckiego? – Plotki na przerwie.)
Cele zajęć:
ogólne:
- Rozwijanie znajomości środków językowych,
- Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej (dialogi),
- Doskonalenie umiejętności reagowania na wypowiedzi;
- Doskonalenie umiejętności korzystania z TIK.
szczegółowe:
- Uczniowie powtarzają i poznają nowe słownictwo z zakresu szkoła, edukacja;
- Uczniowie formułują pytania według podanego wzoru i udzielają odpowiedzi;
- Uczniowie korzystają z TIK.
cele w języku ucznia:
- Potrafię prowadzić dialog na przerwie z kolegą/ koleżanką z Niemiec;
- Umiem zapytać o ocenę z przedmiotu;
- Umiem zapytać o to, co koleżanka/ kolega robi na danym przedmiocie;
- Potrafię zapytać, dlaczego kolega/ koleżanka lubi/ nie lubi nauczyciela konkretnego przedmiotu;
- Wykorzystuję podczas lekcji zdalnej technologie informacyjno-komunikacyjne.

Metody nauczania: komunikacyjna, odgrywanie scenek on-line, e-nauczanie (e-learning);
Formy pracy: praca zdalna z całą klasą, praca w parach on-line,
Środki dydaktyczne: podręcznik ich und du neu dla kl. V, M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło, zeszyty, komputer nauczyciela, osobiste komputery, laptopy, tablety, smartfony uczniów, dziennik elektroniczny librus z wykorzystaniem google meet.
II. PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Faza wstępna

1) Powitanie z klasą.
2) Sprawdzenie obecności podczas akceptowania uczniów kl. Va do udziału w spotkaniu on-line poprzez dziennik elektroniczny librus (google meet);
3) Wyświetlenie uczniom na ekranie (z wykorzystaniem możliwości google meet) tematu zajęć i omówienie celów lekcji w j. ucznia;
4) Uczniowie zapisują temat w zszycie;
5) Wspólne sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

2. Faza główna/ realizacji

1) Uczniowie słuchają dialogów czytanych głośno przez nauczyciela (podręcznik str.20);
2) Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie nazw przedmiotów szkolnych poznanych w klasie czwartej np. Mathe, Geschichte, Werken, Deutsch, Englisch, Sport ...itd.;
3) Uczniowie na bazie wcześniej poznanego słownictwa tworzą krótkie dialogi według podanego wzoru i odgrywają je w parach on-line np.
- Was hast du in Englisch? (Co masz z angielskiego?)
- Eine Drei. (Trójkę.)
4) Nauczyciel wprowadza nowe zwroty związane z czynnościami wykonywanymi na różnych przedmiotach. Wyświetla je na ekranie komputera i prosi uczniów o przepisanie zwrotów do zeszytów np.
Texte hören – słuchać tekstów,
Noten schreiben – zapisywć nuty,
Aufgaben lösen – rozwiązywać zadania itp.
Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkich dialogów według podanego wzoru z wykorzystaniem poznanych zwrotów. Nauczyciel wskazuje wybranych uczniów do odegrania dialogu on-line. np.
- Was macht ihr in Mathe? – Co robicie na muzyce?
- Wir lösen Aufgaben. (Rozwiązujemy zadania.)
5) Nauczyciel wprowadza nowe zwroty związane z cechami nauczyciela i wyświetla je na ekranie komputera, prosi uczniów o przepisanie zwrotów do zeszytów np.
(+) Der Lehrer/ die Lehrerin:
ist sympathisch – jest sympatyczny,
ist toll – jest wspaniały,
erklärt alles gut – wszystko dobrze wyjaśnia,
verliert nie die Geduld – nigdy nie traci cierpliwości,
(-) Der Lehrer/ die Lehrerin:
schimpft – narzeka,
fragt nur ab – tylko odpytuje,
ist streng – jest surowy.

Uczniowie na bazie nowo poznanych zwroty tworzą kolejne krótkie dialogi, następnie wskazani przez nauczyciela prezentują je w parach on-line. np.
- Warum magst du den Mathelehrer?
- Er erklärt alles gut.

- Warum magst du den Deutschlehrer?
- Er fragt nur ab.

Na koniec nauczyciel prosi uczniów o utworzenie jednego dłuższego dialogu z wykorzystaniem wszystkich poznanych zwrotów.

1. Faza końcowa

1) Krótkie podsumowanie tego, czego nauczyliśmy się na lekcji.
2) Uczniowie mają za zadanie w domu opanować pamięciowo zwroty i słownictwo z lekcji.
3) Ponowne sprawdzenie obecności na zajęciach zdalnych.

Podpis nauczyciela:
Podpis hospitującego:
Emilia Bęben

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.