X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45611
Przesłano:

Sprawdzian z wos - Prawa człowieka, kl 2 LO

1.Podaj nazwę dokumentu, który pierwszy regulował prawa człowieka w Polsce
2.Jaką rolę w kształtowaniu praw człowieka odegrał Janusz Korczak
A)Zapoczątkował debatę w sprawie niesienia kary śmierci
B)Był pomysłodawcą powołania komitetu praw człowieka
C)Do jego myśli pedagogicznej nawiązano w projekcie konwencji praw dziecka
3.Napisz jaka organizacja pozarządowa posługuje się zamieszczonym obok logo, wymień dwa cele działania tej organizacji

4.Wybierz właściwe zakończenie zdania
A)Amnesty International powstała z inicjatywy Petera Benensona/ Henriego Dunanta
B)Rada Europy jest częścią uniwesalnego systemu ochrony praw człowieka/ regionalnego systemu ochrony praw człowieka
C)Głównym narzędziem kontroli praw socjalnych i ekonomicznych przyjętych przez Rade Europy jest Europejska karta społeczna/ karta praw podstawowych
5.Na podstawie historyjki, napisz jakie konstytucyjne prawo obywateli zostało w niej naruszone
Rodzice, których dzieci nie dostały się do przedszkola postanowili zaprotestować i zorganizować marsz ulicami miasta. Po spełnieniu wszystkich warunków określonych prawem otrzymali zgodę na manifestację. Kiedy doszli pod budynek urzędu miasta, policja nakazała im się natychmiast rozejść, twierdząc że zakłócają porządek.
6.Prawa i wolności człowieka można w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć
A)Bez konieczności zachowania szczególnych procedur
B)Wyłącznie w wyniku referendum
C)Poprzez niezależną decyzję głowy państwa
D)Tylko na drodze ustawowej i na ściśle określony czas
7.Jakie aktualnie prawa człowieka są łamane w Białorusi
8.Napisz prawda lu fałsz
A)Jednym z zadań rzecznika parw obywatelskich jest interweniowanie w sytuacji gdy jeden obywatel narusza prawa innego
B)Jeśli rzecznik praw obywatelskich uzna, że ustawa nad którą parcuje sejm narusza prawa człowieka może zgłosić do niej poprawki
9.Do podanych przykładów dobierz przyczynę łamania praw człowieka
A)Osadzenie jednostki w zakładzie karnym na podstawie głoszonych przez nią przekonań politycznych.............
B)Praca zarobkowa osób poniżej 12 roku życia........
C)Zakaz podejmowania pracy zarobkowej przez kobiety w niektórych krajach islamskich ze względu na reguły religijne.........
D)Kara śmierci w USA
10.Scharakteryzuj prawa trzeciej generacji
11.Tekst
Warunkiem rozwoju są prawa człowieka, uważane za największe osiągnięcie nowoczesności. Stały się one fundamentem Unii Europejskiej. Prawa człowieka stanowią element naszej kultury politycznej i oczywiście prawnej, gdyż większość rozstrzygnięć wyrażana jest właśnie w ich języku. Nietrudno jednak zauważyć , że żyjemy w epoce nadmiaru prawa. Oznaką tego jest postępujący proces mnożenia się przepisów prawa i ich rozszerzania się na wszystkie aspekty życia, na który nieraz się uskarżamy. Dotyczy to również praw człowieka które podlegają podobnej prawidłowości. Stąd też być może pochodzi idea czy też potrzeba praw podstawowych do których wszystkie inne dałoby się sprowadzić i które sa warunkiem owego wspomnianego imperatywu rozwoju ludzkiego. Trzy podstawowe prawa człowieka i obywatela , z których wszystkie inne się wywodzą , są warunkiem tego rozwoju. Są nimi prawo do wolności, prawdy i sprawiedliwości. Człowiek ma prawo do wolności , gdyż tylko dzięki niej może działać bez pętających go kajdan przymusu i niesprawiedliwych ograniczeń. Człowiek ma prawo do prawdy, ponieważ jest ona warunkiem poznania i możliwej zmiany rzeczywistości. Człowiek ma wreszcie prawo do sprawiedliwości która czyni go za tę rzeczywistość odpowiedzialnym.
1.Wymień 3 podstawowe prawa człowieka zapisane w tekście
2.Podaj przykłady wywiedzionych z nich uprawnień
3.Wyjaśnij znaczenie stwierdzenia „żyjemy w epoce nadmiaru prawa” Dlaczego autor uważa że zjawisko to dotyczy również praw człowieka
4.Jak autor tłumaczy funkcjonowanie nadmiaru praw człowieka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.