X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45608
Przesłano:

Karta pracy - ubezpieczenia społeczne

KARTA PRACY – Ubezpieczenia społeczne

1. Uzupełnij brakujące informacje związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
a) podstawa prawna
b) najważniejsze zadania
c) obsługiwany fundusz
d) dwa przykładowe rodzaje świadczeń
e) istota ubezpieczenia społecznego

2. Uzupełnij brakujące informacje dotyczące emerytur
a) od czego zależy wysokość emerytury
b) w jaki sposób można sprawdzić swoją przyszłą emeryturę
c) co oznacza stwierdzenie solidarność międzypokoleniowa

3. Uzupełnij brakujące informacje dotyczące zasiłków i rent.
I.Zasiłek chorobowy: a) komu przysługuje i jak długo
b) kto wypłaca
c) jaka jest jego wysokość

II.Zasiłek pogrzebowy: a) komu przysługuje
b) jaka jest jego wysokość

III.Renta z tytułu niezdolności do pracy:
a) trzy warunki przyznania renty to:
b) kto stwierdza niezdolność do pracy

IV.Renta rodzinna: a) kto wypłaca
b) w jakiej wysokości przysługuje

4. Określ czy poniższe stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując (P) lub (F):
a) ZUS nie ma wpływu na wysokość przyznawanych świadczeń
b) ZUS ma obowiązek zbierać i ewidencjonować składki
c) ZUS zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych
d) Zgodnie z modelem systemu zdefiniowanej składki , wysokość emerytury wyliczana jest w oparciu o lata, w których osiągane było najlepsze wynagrodzenia
e) Z tytułu ubezpieczeń chorobowych wypłacane są takie świadczenia jak: zasiłki chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne
f) Z tytułu ubezpieczeń rentowych wypłacane są m. in. : zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna, renta z tytułu niezdolności do pracy
g) Jeżeli wszyscy uczestniczą w systemie emerytalnym zarządzanym przez państwowa instytucję to do zalet tego systemu zaliczymy zapewnienie minimalnego poziomu świadczeń dla najmniej zarabiających
h) W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych w ZUS
i) Ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne
j) Uczestnicy powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych to: ubezpieczeni, świadczeniobiorcy, płatnicy.

5. Ile wynoszą aktualnie składki na ubezpieczenia społeczne
(w %) ? W jakiej wysokości finansowane są przez pracownika a w jakiej przez pracodawcę?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.