X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45516
Przesłano:
Dział: Języki obce

Extreme sports. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 8

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 8

Przedmiot: języka angielski
Prowadzący: Ewa Czajkowska
Temat lekcji: Extreme sports.
Klasa: 8e SP

Cele ogólne:
- utrwalenie słownictwadotyczącego sportów ekstremalnych
- wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii na temat sportów ekstremalnych
- czytanie i tłumaczenie tekstu dotyczącego sportów ekstremalnych
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- odpowiada na pytanie zgodnie z wylosowanym rodzajem sportu
- układa litery we właściwej kolejności, aby powstała nazwa sportu ekstremalnego
- odkrywa i zapamiętuje karty z nazwami sportów ekstremalnych
- czyta i tłumaczy tekst na temat sportów ekstremalnych
- określa wady i zalety sportów ekstremalnych
Metody pracy:
- metoda audiolingwalna
-metoda audiowizualna
- metoda komunikacyjna
- gamifikacja

Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
- komputer z dostępem do Internetu
-głośnik
- mikrofon
Zasoby multimedialne:
https://www.youtube.com/watch?v=sf49cw0134U&feature=emb_title
https://wordwall.net/pl/resource/2640186/angielski/extreme-sports
https://wordwall.net/pl/resource/4473116
https://wordwall.net/pl/resource/2640186

Przebieg lekcji:
1. Część organizacyjno-porządkowa
Powitanie uczniów, wpisanie tematu lekcji, sprawdzenie obecności, przedstawienie celów lekcji.

2. Utrwalenie nazw sportów.
Uczniowie wymieniają znane im nazwy dyscyplin sportowych.

3. Rozgrzewka Vocabulary
Uczniowie odkrywają karty z nazwami sportów ekstremalnych. Nauczyciel czyta nazwy na głos, uczniowie po nim powtarzają.
https://wordwall.net/pl/resource/2640186/angielski/extreme-sports

4. Wprowadzenie do tematu.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
- Why extreme sports are so exciting?
- Have you ever try Any extreme sports?

Uczniowie oglądają film
https://www.youtube.com/watch?v=sf49cw0134U&feature=emb_title
5. Wspólne określanie i spisanie wad i zalet sportów ekstremalnych (można to również zrobić jako praca grupowa)

6. Czytanie i tłumaczenie tekstu
Nauczyciel czyta na głos tekst lub prosi o przeczytanie osoby chętne.
Are extreme sports dangerous?
There’s no definition of what makes the sport extreme. Generally speaking, extreme sports are activities that are associated with an adrenaline. They can be both dangerous and exciting. The most popular extreme sports are: in-line skating, skateboarding, paintball, snowboarding and mountain biking If you want to choose an extreme sport as your hobby you should consider the advantages and disadvantages associated with this kind of movement.

Advantages of extreme sports:
– They are a great way to meet new friends.
– They help you keep in touch in nature.
– They help to overcome fears
Disadvantages of extreme sports:
– Any mistake could result in injury or even death.
– Some might get into trouble with law.
– Extreme sports can be very expensive.
– They are dangerous, that’s why family and friends worry about us and your safety.
– Thy can be traumatic and have influence auf your mental health.
All of these pros and cons lead us to the conclusion that extreme sports have more advantages than disadvantages. They are really exciting and give an opportunity to escape from everyday routine. Practicing them is a wise decision but only if you remain careful.

TŁUMACZENIE –jeśli uczniowie dobrze zrozumieli tekst, nie trzeba go tłumaczyć.
Czy sporty ekstremalne są niebezpieczne?
Nie ma konkretnej definicji dotyczącej tego, co czyni dany sport ekstremalnym. Ogólnie mówiąc sporty ekstremalne są aktywnościami kojarzonymi z adrenaliną. Mogą być jednocześnie niebezpieczne i ekscytujące. Najbardziej popularnymi sportami ekstremalnymi są: jazda na rolkach, jazda na deskorolce, paintball, snowboard oraz kolarstwo górskie. Jeżeli chciałbyś, aby sport ekstremalny stał się twoim hobby powinieneś rozważyć wszystkie za i przeciw związane z takim rodzajem ruchu.
Zalety sportów ekstremalnych:
– Są dobrym sposobem na poznanie nowych przyjaciół.
– Pomagają żyć blisko natury.
– Pomagają przezwyciężyć strach.
– Pomagając utrzymać cię w dobrej kondycji, spalić kalorie i zrzucić nadprogramowe kilogramy.
– Powodują, że będziesz szybszy i silniejszy.
– Budują silną wolę, wytrzymałość i odpowiedzialność.
– Pomagają w pozbyciu się negatywnych emocji takich jak złość, zazdrość, irytacja i niezadowolenie.
Wady sportów ekstremalnych:
– Każdy błąd może spowodować zranienie lub śmierć.
– Część z nich może powodować problemy z prawem.
– Sporty ekstremalne mogą być bardzo drogie.
– Są niebezpieczne, dlatego też powodują, że rodzina i przyjaciele martwią się o nasze bezpieczeństwo.
– Mogą powodować traumatyczne przeżycia i wpływać na zdrowie psychiczne.
Wszystkie za i przeciw prowadzą nas do stwierdzenia, że sporty ekstremalne mają więcej zalet niż wad. Są bardzo ekscytujące i dają nam możliwość oderwania się od rzeczywistości. Uprawianie sportów ekstremalnych jest dobrą decyzją jedynie, kiedy robisz to z głową.

Nauczyciel podsumowuje:
So as you can see, extreme sports can be very exciting, but remember you have to be very careful if you decide to do one of them!

7. Gra „ Ruletka”
https://wordwall.net/pl/resource/4473116/extreme-sport
Uczniowie kręcą kołem Ruletki. Po zatrzymaniu się koła na odpowiednim obrazku, uczeń musi podać nazwę sportu ekstremalnego i odpowiedzieć na pytanie „Would youlike to tryit?” oraz uzasadnić swoją wypowiedź.

8. Utrwalenie poznanych wyrazów Anagram
https://wordwall.net/pl/resource/2640186/angielski/extreme-sports

Zadaniem uczniów jest ułożyć litery we właściwej kolejności tak, aby powstały nazwy poznanych sportów ekstremalnych.

9. Podsumowanie lekcji.
Nauczyciel zadaję uczniom następujące pytania:
- Did you like the lesson?
- What did you like the most?
- What was the most difficult for?
- What do you need to work at?
Po uzyskaniu odpowiedzi nauczyciel mówi, nad czym dany uczeń powinien popracować w domu.

10. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.