X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45492
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ja i mój świat. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Nauczyciel: mgr Magdalena Janik
Klasa: Ia Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Ilość godzin w tygodniu: 1
Zakres tematyczny: RODZINA I ZNAJOMI
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Ich und meine Welt”

Cele leksykalno – gramatyczne

1. Uczniowie odmieniają czasowniki regularne, nieregularne oraz rozdzielnie złożone.
2. Uczniowie znają formy grzecznościowe stosowane w wypowiedziach kierowanych do Pana/i.
3. Uczniowie potrafią opisać siebie oraz inną osobę.

Ćwiczone sprawności

1. Zastosowanie reguł gramatycznych w konkretnych przykładach (odmiana czasownika, szyk prosty i przestawny, forma grzecznościowa, budowanie pytań, liczebniki główne)
2. Mówienie – uczeń potrafi przeprowadzić rozmowę na temat podstawowych danych osobowych oraz zainteresowań.

Materiały dydaktyczne

1. Podręcznik
2. Ćwiczenia
3. Kserokopie zawierające zdania gramatyczne oraz dialogi do uzupełnienia

Cel ogólny

Uczniowie potrafią zastosować poznane reguły gramatyczne oraz przeprowadzić dialog nt. podstawowych informacji o sobie i innych ososbach.

Przebieg lekcji, czas poszczególnych części lekcji, forma socjalna

1. Przywitanie, czynności organizacyjne – na forum klasy (3 min.) – sprawdzenie pracy domowej
2. Rozgrzewka językowa. Aktywizacja słownictwa znanego poprzednich lekcji na temat podstawowych informacji o sobie. (5 min.)
3. Faza I: (5 min.)
• Nauczyciel zapoznaje uczniów z zadaniem pierwszym (należy ułożyć dialog z rozsypanki). Uczniowie układają dialog, a następnie wybrany uczeń czyta go na forum klasy.

4. Faza II: (10-15 min.)
• Z zadania polegającego na ułożeniu rozsypanki wynika nowe zagadnienie gramatyczne: forma grzecznościowa. Nauczyciel tłumaczy uczniom jej użycie, a następnie rozdaje im kolejne zadanie na kserokopii. W tym zadaniu uczniowie muszą zdecydować, w którym przypadku użyją formy grzecznościowej (Sie), a w którym zaimka osobowego „du” (praca w parach).
• Kolejne zadanie to przypomnienie odmiany czasownika. Uczniowie uzupełniają brakujący zaimek osobowy i końcówkę czasownika (praca w parach).
• Kolejna kserokopia z zadaniem polegającym na zbudowaniu pytań rozstrzygających oraz pytań z zaimkiem pytającym. Nauczyciel tłumaczy występowanie szyku prostego i przestawnego i dyktuje regułę do zeszytu.

5. Faza III: (10-15 min.)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie 4 ze strony 22 w podręczniku.
• Zadanie pracy domowej – ćwiczenia z części ćwiczeniowej podręcznika 1, 2, 3, 5 str. 22.

6. Ewaluacja zajęć: uczniowie określają, jakie umiejętności nabyli w trakcie zajęć i w jakich sytuacjach mogą zastosować poznane zwroty i formy gramatyczne (1 min.)

Uwagi do przeprowadzonej lekcji i wnioski do kolejnych zajęć

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.